Tag: Pasen

Lou Evers & Jansje Stodel – Jodendom in de praktijk

Lou Evers (1927) is oud-rector van de Joodse scholen-gemeenschap Maimonides in Amsterdam en oud-secretares van het OJEC, overlegorgaan voor joden en christenen. Als docent Jodendomskennis hij verbonden aan diverse leerhuizen…. Read more »