Tag: Oude Testament

Joël, voorzegger van Gods zegen en rechtvaardig oordeel

Het bijbelboek Joël is het 2e boek in de verzameling zogeheten Twaalf (kleine) Profeten. Joël is de zoon van Petuel, maar verder is over de man zelf weinig bekend. Hij… Read more »

Mark McEntire – A Chorus of Prophetic Voices: Introducing the Prophetic Literature of Ancient Israel

In A Chorus of Prophetic Voices, subtitled Introducing the Prophetic Literature of Ancient Israel, Mark McEntire, reveals, provokes and triggers, just like an Old Testament prophet. The four scrolls of Isiah, Jeremiah,… Read more »

Ik zal hen bij mij fluiten en hen samenbrengen

Het boek Zacharia heeft twee delen die in verschillende tijdvakken uit diverse bronnen is samengebracht. Het auteurschap van de profeet Zacharia is in het eerste deel geen discussiepunt, bij het… Read more »