Tag: Old Testament

Mark McEntire – A Chorus of Prophetic Voices: Introducing the Prophetic Literature of Ancient Israel

In A Chorus of Prophetic Voices, subtitled Introducing the Prophetic Literature of Ancient Israel, Mark McEntire, reveals, provokes and triggers, just like an Old Testament prophet. The four scrolls of Isiah, Jeremiah,… Read more »

Ik zal hen bij mij fluiten en hen samenbrengen

Het boek Zacharia heeft twee delen die in verschillende tijdvakken uit diverse bronnen is samengebracht. Het auteurschap van de profeet Zacharia is in het eerste deel geen discussiepunt, bij het… Read more »

James D. Nogalski – Interpreting Prophetic Literature: Historical and Exegetical Tools for Reading the Prophets

The prophetic books in the Hebrew Bible (Tanach, First or Old Testament) are difficult to read and interpret to many theology and Bible school students. Whether or not you end… Read more »