Tag: Fred Omvlee

Fred Omvlee, Jan Andries de Boer en Piet van Die – Van Elvis-viering tot U2-dienst: het gebruik van popmuziek in de kerk

Elvis-dominee Fred Omvlee, U2 rockdienst initiatiefnemer en voorganger Jan Andries de Boer en Johnny Cash liefhebber en predikant Piet van Die blikken in Van Elvis-viering tot U2-dienst: het gebruik van… Read more »