Tag: Christian Church

Pinksterfeest voor vruchtbare zomer of groeiende kerk?

De Volkskrant prikkelde me vrijdag met het artikel Vooral buiten de kerk is Pinksteren een gezegende dag. Een allegaartje van de eerste file in Nederland rond de rotonde Oudenrijn bij… Read more »

James Rondinone – Who Says, Women Can’t Lead?

The traditional point of view regarding gender-specific leadership in Christian churches is easy to uphold. Emphasize that men are appointed to head their women and families, and women should be… Read more »

René van Loon – Lente in de kerk

Ontkerkelijking, secularisatie of steeds opener weggezet worden als achterhaald concept, een geschiedenis vol geweld, misbruik en schandalen. De Protestantse Kerk in Nederland geeft predikanten de gelegenheid van tijd tot tijd… Read more »

Douglas A. Hill – Cultural Architecture: A Path to Creating Vitalized Congregations

There were many attempts to revitalize churches in the past decennia e.g. Rick Warren’s Purpose-driven movement, Bill Hybels’ Willow Creek and Global Leadership Summit, and worship-oriented mega-churches like Hillsong and… Read more »

Carrie Stuart Parks – When Death Draws Near

In 2015 I read A Cry from the Dust by Carrie Stuart Parks. Her third Gwen Marcey series instance When Death Draws Near, takes the forensic artist Gwen Marcey to… Read more »