Tag: Christelijk geloof

Het vieren van de opstanding op zondag

In het tractaat “De opstanding was niet op Zondag” van Herbert W. Armstrong (Ambassador College 1970) beargumenteert waarom de opstanding van Jezus Christus niet op zondagmorgen, zoals de traditie en hedendaagse vieringen willen doen geloven, heeft plaatsgevonden.

Hiervoor wordt een aantal argumenten gebruikt, die ik achtereenvolgens behandel om te zien of tot dezelfde conclusie gekomen kan worden.