Boekbesprekingen

  • Marcel Barzilay – Experimentele woningbouw in Nederland 1968-1980 – 64 gerealiseerde woonbeloften 18 mei 2020 In de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog was er een grote vraag naar woningen en lag de nadruk noodgedwongen bij snel, veel en goedkoop bouwen. We hebben de doorzonwoning en galerijflat aan deze decennia te danken. Het leidde tot later problematische wijken als Overvecht (Utrecht), de kern van Lelystad en Bijlmermeer (Amsterdam Zuidoost). Als reactie ...
  • Margaret Atwood – Boven water 12 mei 2020 Een Canadese vrouw gaat op zoek naar haar vader, die spoorloos verdwenen is, rotstekeningen die wellicht door de aanleg van een stuwmeer zijn vervaagd of onder water geraakt, en haar verhouding met een inmiddels als ‘zogenaamde echtgenoot’ beleefde partner. Vogels als futen en reigers, levengevend en verstikkend water, schuine moppen en de drang om zelfbehoud ...
  • Petra Vethman – Gezellig! Hoe typisch Nederlands is gezelligheid 2 mei 2020 Gezellig! van Petra Vethman probeert de typisch Nederlandse gezelligheid te vangen. Ja, in het Engels en Duits zijn wel synoniemen, maar toch is onze invulling anders. Vethman maakt in thematisch opgezette, lezenswaardige hoofdstukken een grand tour langs onze cultuurgeschiedenis. Dé Nederlander bestaat niet, maar er is langs soms bijzondere wegen wel een collectief vieren onderhouden ...
  • Gonny Vink – Leidinggeven op afstand – Over het managen van mobiele medewerkers en thuiswerkers 1 mei 2020 Wat twintig jaar geleden werd geïntroduceerd als Het Nieuwe Werken is met de sterke groei van het leger aan ZZP’ers en kantoornomaden tijdens de coronacrisis het normaal gebleken. Technisch gezien kan (langdurig) thuiswerken gewoon, zagen we. De andere, ook ruim twintig jaar geleden ingezette beweging is die van vergaande off- en outsourcing van werkzaamheden met ...
  • Thomas Hontelez – Wandelen naar wijsheid: Lessen voor de pelgrim 17 april 2020 Een pelgrimstocht ondernemen zul je tegenwoordig niet zozeer ondernemen om een aflaat te verdienen en zo je gewenste bestemming in het hiernamaals zekerstellen, boetedoening of verering van relieken van heiligen die als tussenpersoon een goed woordje voor je kunnen doen bij God. De pelgrimsroutes naar Santiago de Compostela zijn tegenwoordig gevuld met mensen die rouw ...
  • Barry de Bruin – Doe eens gek 15 april 2020 Wil je creativiteit stimuleren en ben je niet vies om ver buiten je comfort zone te gaan, dan is Doe eens gek van Barry de Bruin een interessante grabbelton vol ideeën, het ene nog wilder dan het andere. Dat dromen, lummelen, de frisse buitenlucht opzoeken of je gedachten te dumpen op een flip chart, is ...
  • Norma van der Horst – Stadjerspaleizen 18 maart 2020 Eind 2017 verscheen Pronkjuwelen van baksteen: Amsterdamse School in Groningen van fotografe Norma van der Horst. Het fotoboek met veel achtergrondinformatie belichtte Stad en Ommelanden. Met het vervolg in 2019, Stadjerspaleizen, concentreert Van der Horst zich op de stad Groningen met historische achtergronden, een persoonlijk verhaal, ervaringen van bewoners en ruim tweehonderd pagina’s met opnieuw ...
  • Leo Blokhuis – Blauwe zomer 6 maart 2020 De debuutroman Blauwe zomer van pop professor Leo Blokhuis verbindt de opkomst van de rock-n-roll met de immigratie eind jaren ’40 / begin jaren ’50 van Indo’s uit de voormalige kolonie Nederlands-Indië, nu Indonesië en het loslaten van de streng reformatorische zuil op de Nederlandse bible belt in een dubbele coming of age. Chris vlucht ...
  • Arie-Jan Mulder – De ontdekking van het avondmaal 3 maart 2020 Hoe eenvoudig en rijk het avondmaal, de maaltijd van de Heer, kan zijn, heeft Arie-Jan Mulder herontdekt en wil er graag over delen in het 94 pagina’s tellende boekje De ontdekking van het avondmaal. Er sluipt zo gauw traditie en goedbedoelde, maar nooit meer uitgedaagde bedoeling in de wijze waarop het in kerken en gemeenten ...
  • David Dessin – God is een vluchteling 26 februari 2020 Waar Christenen in Nederland: Kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de ontkerkelijking in Nederland in de afgelopen decennia, en de hervonden binding met het christelijk geloof van met name jongeren die orthodoxer dan hun ouders zijn, beschrijft, blijft in die studie het kwalitatief onderzoek beperkt tot een aantal bekende ...
Lees meer boekbesprekingen