Boekbesprekingen

  • Norma van der Horst – Stadjerspaleizen 18 maart 2020 Eind 2017 verscheen Pronkjuwelen van baksteen: Amsterdamse School in Groningen van fotografe Norma van der Horst. Het fotoboek met veel achtergrondinformatie belichtte Stad en Ommelanden. Met het vervolg in 2019, Stadjerspaleizen, concentreert Van der Horst zich op de stad Groningen met historische achtergronden, een persoonlijk verhaal, ervaringen van bewoners en ruim tweehonderd pagina’s met opnieuw ...
  • Leo Blokhuis – Blauwe zomer 6 maart 2020 De debuutroman Blauwe zomer van pop professor Leo Blokhuis verbindt de opkomst van de rock-n-roll met de immigratie eind jaren ’40 / begin jaren ’50 van Indo’s uit de voormalige kolonie Nederlands-Indië, nu Indonesië en het loslaten van de streng reformatorische zuil op de Nederlandse bible belt in een dubbele coming of age. Chris vlucht ...
  • Arie-Jan Mulder – De ontdekking van het avondmaal 3 maart 2020 Hoe eenvoudig en rijk het avondmaal, de maaltijd van de Heer, kan zijn, heeft Arie-Jan Mulder herontdekt en wil er graag over delen in het 94 pagina’s tellende boekje De ontdekking van het avondmaal. Er sluipt zo gauw traditie en goedbedoelde, maar nooit meer uitgedaagde bedoeling in de wijze waarop het in kerken en gemeenten ...
  • David Dessin – God is een vluchteling 26 februari 2020 Waar Christenen in Nederland: Kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de ontkerkelijking in Nederland in de afgelopen decennia, en de hervonden binding met het christelijk geloof van met name jongeren die orthodoxer dan hun ouders zijn, beschrijft, blijft in die studie het kwalitatief onderzoek beperkt tot een aantal bekende ...
  • Henk Binnendijk – Hoe ziet de hemel eruit? 8 februari 2020 Een prikkelende vraag. Het antwoord van Henk Binnendijk erop is verrassend. Hoeveel mensen willen niet precies weten of ze hun geliefde weerzien, hoe het nou zit met hemel en hel, of God (uiteindelijk) iedereen toelaat bij de hemelpoort, wat de verschillende hemelen inhouden en wat we er in ‘hemelsnaam’ die eindeloze tijd gaan doen. In ...
  • Elaine Pagels – Het vreemdste bijbelboek : visioenen, voorspellingen en politiek in Openbaring 4 februari 2020 Het laatste Bijbelboek, de Openbaring (van Johannes) heeft al eeuwenlang voor controversie en verwondering gezorgd. Wat moet de lezer maken van de beesten, schalen vol toorn, de ruiters, het duizendjarig vrederijk, de zeven brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië, of de enorme kubus die uit de hemel als het nieuwe Jeruzalem neerdaalt en eeuwige ...
  • Japke-d Bouma – Ga lekker zélf in je kracht staan 17 januari 2020 Taalmisbruik en vaagtaal staan centraal in de nrc.next en NRC Handelsblad columns van Japke-d Bouma. Jeukwoorden en kantoorclichés zijn er in overvloed, en dus wat samenstellen van Ga lekker zélf in je kracht staan geen rocket science, wel erg vermakelijk om te lezen. Bouma heeft een bloedhekel aan nietszeggend managementjargon en zelfbenoemde goeroes die ons ...
  • Tim Voors – Alleen 16 januari 2020 In Alleen neemt Tim Voors zijn lezers mee terug naar 2016. Zes maanden lang ging hij alleen – zijn vrouw en kinderen in Nederland achterlatend – in Amerika de Pacific Crest Trail van Mexico naar Canada door de staten California, Oregon en Washington – 4286 kilometers wandelen. Anders dan ons vlakke Nederland zijn de wildernis, ...
  • Pieter Oussoren & Renate Dekker – De Gooische Bijbel 7 januari 2020 Zoals het Gooi om Naarden ligt, zijn de vertalingen van allerlei aprocriefen om de officiële canon van de Bijbel gedrapeerd. Oussoren vervaardigde eerder de Naardense Bijbel, een woord-voor-woord vertaling van het Hebreeuws en Grieks naar deels stijlvol, soms wat stijf leesbaar Nederlands. In die zin alle complimenten voor het resultaat van de zeer uiteenlopende tekststijlen ...
  • Murat Isik – Wees onzichtbaar 1 januari 2020 Een coming of age roman gedijt het beste als de hoofdpersoon in een dysfunctioneel gezin opgroeit, met zichzelf in de knoop zit en struikelend een weg baant naar volwassenheid. Met een portie couleur locale wint het verhaal aan authenticiteit. In dat stramien past het epos Wees onzichtbaar van Murat Isik perfect. De schrijver kiest bewust ...
Lees meer boekbesprekingen