Management toolbox – leidinggeven

Vandaag de audio CD Leiding geven uit de Management Toolbox beluisterd. Machteld Kooij en Klaas Samplonius belichten in 66 minuten een keur aan onderwerpen, zoals – waarom hebben we leiders nodig? – leiderschapstheoriee¨ren – effectief leiderschap – group think Een bloemlezing uit de werken en gedachten van Machiavelli, Stephen Covey, Warren Bennis, Manfred Kets de Vries, Hersey, Robert Quinn en bijvoorbeeld Ken Blanchard. Ja, het door Sjoerd Talsma beschreven euvel van door elkaar gebruiken van management en leiderschap/leidinggeven, kom je in deze bloemlezing vaak tegen. Toch biedt dit uurtje een opfrisser voor degenen die niet zo thuis zijn in de diverse theoriee¨n en nodigt de CD uit tot verder lezen. De tekstversie van het hoorcollege inclusief literatuurlijst in PDF helpen je behoorlijk op weg. Een abonnement op de bibliotheek loont!

Sjoerd Talsma – Leiderschap de extra dimensie

Op Nederlandstalige en op de Nederlandse situatie betrekking hebbende leiderschapsboeken mag je trots zijn. Getronics concullega Sjoerd Talsma heeft zijn inzichten over leiderschap op papier en een eigen website (www.echtleiderschap.nl ) gezet, en scheidt keurig leiderschap van management, ontrafelt buzz words en uiterlijk vertoon. Talsma put uitgebreid uit het gedachtengoed van Stephen Covey, Warren Bennis en John Kotter. Zijn en doen, loyaliteit, autoriteit, karakter en valkuilen. De eerste 100 pagina’s zijn rijk en behulpzaam. De tweede helft is zwakker. Uitgebreid werkt Talsma het vermeende leiderschap van Pim Fortuyn uit. Waar ervoor betoogd is, dat leiderschap erkend, en niet opgeëist moet worden, blijft Fortuyns statement “Let op: ik word premier van Nederland!” onbesproken, maar wel in mijn gedachten hangen. Mensen willen leiders, zoals het volk Israël in het Oude Testament de omliggende volken al naäapte met “Geef ons een koning!”. Waaruit Fortuyns dienstbaarheid anders dan de LPF slogan “at your service” blijkt, laat de schrijver in het midden. De vraag op p.144 “Waarom is Fortuyn niet de ‘grootste Nederlander’?” lijkt me in 2004 door de tv-kijkers al positief beantwoord (misser bij de eindredactie?). En het verwijt dat Jan Peter Balkenende juist geen leider zou zijn, is wel erg gemakkelijk. Dat Talsma meer opheeft met een Amerikaans tweepartijenstelsel, waardoor (?) radicalere oplossingen voor het land zouden ontstaan, mag, maar wordt niet onderbouwd. Datzelfde geldt voor het rijtje ‘grote leiders’ van Kennedy, Rabin, Sadat, Mandela en Gandhi.

De recente onthulling over EPO gebruik tijdens de Tour de France maakt het voorbeeld van Bjarne Riis als authentiek, integer, etc. niet sterker. En als God de eerste toepasser van empowerment (p.179) is, is Hij dan niet eindverantwoordelijk? (iets, wat op p.175 als belachelijk wordt afgedaan). De vreze voor God (p.184) is minder bedenkelijk als de auteur vermoedt. In de Bijbel duidt dit juist op een nauwe omgang met God, juiste interpretatie had in het boek versterkend kunnnen werken. Het voor de auteur aansprekende idee van incarnatie is in tegenspraak met het een God met afstandsbediening. Je karma bepaalt immers op basis van je levensinvulling de wijze waarop je in een volgend leven terugkeert?

Door juist met eigen theologische inzichten (God, Allah, etc. zijn hetzelfde, religie is vooral mensbeeld, geen godsbeeld) het boekte besluiten, is riskant. Begin en eind van een boek blijven immers vooral hangen. Niet over de leiderschapsprincipes (chapeau daarvoor!), wel over geloofszaken verschillen we daarmee ernstig van mening. Waar Leiderschap de extra dimensie wat mij betreft nog onvoldoende aandacht aan heeft geschonken, is het leiders kweken leiders principe, de noodzaak in een team samen te werken en de wetenschap altijd verantwoording af te willen en leggen (vandaar ook een ander godsbeeld). Er is nog ruimte voor meer dimensies.

Willem Ouweneel – De vrouwe van de Camino

Van Willem J. Ouweneel, over wie gezegd wordt dat hij sneller schrijft dan God spreekt, verscheen in 2006 De vrouwe van de Camino, een als roman geschreven reisverslag vol gesprekken met medepelgrims richting Santiago de Compostela in Noord-Spanje. Ouweneel liep zelf een kleine 800 kilometer van het uiterste zuiden van Frankrijk naar Finisterra in het noordwesten van Spanje. Hoofdpersoon Theo, theoloog en evangelisch (ex-)voorganger, krijgt bij vertrek een profetie dat hij onderweg 4 leraren zal ontmoeten, waarbij Sang Real en een ontmoeting met een onbekende vrouw centraal staan.

In een vlot tempo wordt de reis beschreven. Hoeveel buitennissige pelgrims Theo ook ontmoet, een aantal zijn heel bijzonder voor hem, confronteren hem met allerlei inzichten, feiten en persoonlijke ‘waarheden’ omtrent de vrouwe van de Camino, de wortels van de pelgrimage. Therese, vanaf dag 1 in het vizier van Theo die alsmaar verliefder wordt, lijkt de vervulling van de droom te worden, maar zorgt ook voor de ontknoping. En passant worden de werken van Dan Brown gekraakt, worden nieuwe complotten rondom Tempeliers gesmeed en blijft de lezer overladen achter met een bloemlezing uit de godsdienstige, filosofische en historische beschouwingen over kerken, wegen, grondleggers, strijders en geestelijken. Dat Theo de anderen ondanks alles mag leren over het evangelie kan op de lezer overkomen als een als roman verkapt traktaat, hoewel uit alle verschillende overtuigingen het lastige blijkt om de ander van jouw waarheid te doordringen. Daar is goddelijke hulp bij nodig. Het happy end ligt voor de hand, maar leert de mannelijke, christelijke lezer over de eigen verantwoordelijkheid.

Walter Wangerin – Jezus: het leven

Walter Wangerin, vertelt het levensverhaal van Jezus Christus in romanvorm afwisselend door de ogen van Johannes, de leerling die Hij liefhad, en Maria, de moeder van Jezus. Bekende personages en verhalen uit het Johannes evangelie (hoewel natuurlijk ook uit de andere evangelieën en Handelingen is geput) worden mensen van vlees en bloed. Hoewel het gevaar van romantiseren, dramatiseren en meer inleggen dan op basis van de Bijbel ons is meegegeven, houdt Wangerin zich behoorlijk aan de ongeschreven en voor vele lezers gevoelige spelregels. De gemiddelde gelovige is immers grootgebracht met een bepaalde bijbelvertaling en zienswijze op hun Heiland, ook in het al dan niet uitbeelden, verhalend vormgeven van Zijn leven. Het boek grijpt, zoals goed lezen van de Bijbel ook doet. Boeiend om gesprekken met een groep over te hebben die zowel de Bijbel als de roman gelezen hebben. Op Boekencentrum.nl vind je voorbeelden.

Nate Huss – Here With Me

Nate Huss debuteert op Slanted Records met een pittig aangezet rockalbum. Liefhebbers van bijvoorbeeld Kelly Clarkson, Hawk Nelson en Sanctus Real zijn bij Nate aan het goede adres, met dank aan producer Jamie Moore (TobyMac, Ayiesha Woods, Nicole C. Mullen, Falling Up) en medeschrijver/producer Aaron Rice. Rice was jurylid bij de Contemporary Christian Vocalist verkiezing tijdens de GMA Music in the Rockies bijeenkomst in 2005. Deze hulp opende deuren naar een platencontract en studiotijd. {mosimage}De catchy, radiovriendelijke rock is veilig en weinig uniek. Toch overtuigt Nate in zijn songs wel, als hij zich open en bloot, kwetsbaar voor zijn Schepper opstelt. Spotlight en Here With Me vallen direct op. Hold Me, in een warm bad van strijkers en percussie, getuigt van de hoop, dat God je verder leidt. De eerste single, You Still Know My Name, pakt het thema adoptie en redding op. ls adoptiekind in een multiraciaal gezin met 7 andere kinderen is zijn jeugd natuurlijk atypisch. In de mid-tempo gitaarsong en 11e bonustrack Your Own, met oudere broer Dan geschreven en als dank opgedragen aan Nate’s eigen moeder klinkt “You had a choice to take away my voice” Het zet je toch aan het nadenken. Op je 21e de balans opmaken over je jeugd is natuurlijk prima, en ook het muzikale jasje zit als gegoten.