Invloed IFRS op pensioenregelingen

Personeelsbeloningen, in het bijzonder pensioenen, vormt voor een onderneming een substantieel bestandsdeel van de activa en passiva, waarvoor in de externe verslaggeving sinds 2005 de standaards en waarderingsregels van de International Financial Reporting Standards (IFRS) en de afgeleide aanpassingen van Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd moeten worden. Bij een toegezegde bijdrageregeling (Defined Contribution of afgekort DC) kan de onderneming volstaan met het verantwoorden van de aan het afgescheiden pensioenfonds betaalde premies. Bij een toegezegd pensioenregeling (Defined Benefit of afgekort DB) moet de onderneming zeer detailleerde informatie verstrekken over de pensioenverplichtingen en waarde van de beleggingen. De wijze van rapporteren en de te hanteren grondslagen vormen een prikkel voor ondernemingen na te denken over alternatieven binnen de kaders van IFRS, en in Nederland de richtijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving met goedkeuring door de controlerende accountant als beoogd resultaat. Alternatieven zijn naast het handhaven van de DB- of DC-regeling het bijvoorbeeld overstappen op een Collectieve DC-regeling, waarmee de verplichtingen van de onderneming beperkt blijven tot het voldoen van pensioenpremies, maar voor de deelnemers toch een DB-regeling, vaak op basis van middelloon, kan worden uitgevoerd. Scheiding tussen onderneming en pensioenfonds blijft gehandhaafd: bij tekorten of overschotten is louter het pensioenfonds aan zet en kan de onderneming / werkgever niet worden aangesproken om bijvoorbeeld tekorten aan te vullen.

Hoewel IFRS als oorzaak voor keuzes ten aanzien van wijzigingen van pensioenregeling niet los te zien is van andere factoren als toenemende kosten, periodieke onderhandelingen over de totale set aan arbeidsvoorwaarden, is er – zij het op kleinere schaal dan wel eens in vakliteratuur is gesuggereerd- beweging waarneembaar. Daarvoor zijn tientallen jaarrekeningen over 2005 van beursgenoteerde ondernemingen onderzocht. Conclusie is, dat het overgrote deel van de beursgenoteerde ondernemingen om wat voor reden dan ook in IFRS geen directe aanleiding hebben gezien de pensioenregeling te wijzigen. Waar een klein deel de collectieve DC-regeling als oplossing ziet, kiest een even groot aantal ondernemingen voor een individuele DC-regeling. Maakt een onderneming toch een overstap naar een andere regeling, zijn aandachtsgebieden als communicatie, gewekte verwachtingen en consistentie in gevoerd beleid op het gebied van pensioenen uiterst belangrijk met oog op de consequenties van (onbedoeld) buiten de kaders van de externe verslaggeving te komen.

Third Day – Christmas Offerings

Cover of "Christmas Offerings"

Cover of Christmas Offerings

Christmas Offerings Op het eerste oog een tussendoortje na Offerings: a worship album, het reguliere rockalbum Wherever You Are en het begin 2007 te verschijnen vervolg Offerings worship album bezingen Mac Powell en zijn maten de Heiland in 13 kerstliedjes, natuurlijk in een eigen muzikale setting. Deels studiotracks, deels live mèt meezingend publiek (opname op 20 mei, over kerstgevoel gesproken). Naast overbekend repertoire als O Come All Ye Faithful, O Holy Night, Angels We have Heard On High en Silent Night ook minder bekende, maar verrassend mooie nummers. De beurtzang Do You Hear What I Hear? (waarbij Brad Avery als gitaarsolo het thema van Little Drummer Boy meepikt) en de zelfgeschreven songs Born In Bethlehem,  Jesus, Light of The World, Christmas Like A Child en Merry Christmas. Dit mag geen zoethoudertje heten, maar een volwaardig Third Day album.

The Turning – Learning to Lose

Learning to Lose The Turning is een nieuwe band uit Tennessee. Na een tijdje aanbiddingsdiensten te hebben begeleid, verhuisde het kwartet naar Nashville en slaagden erin een platencontract te krijgen. De muziek: past perfect in het jasje van radiovriendelijke rock, te poppy om hard music fans mee te lokken en te rocky voor de liefhebbers van gladgepollijste pop. De teksten: goed verpakte oproepen vrij te worden, God Zijn werk te laten doen. De combinatie: niet vernieuwend, hoewel prima gespeeld, gezongen en geproduceerd. Up-tempo tracks als Never Again, Home to You en Out of My Hands gaan hand in hand met ballads als Change en Escape. Het meeslepende  Lift You Down (single tip!) is de opmaat voor the pittige Everything Matters, het liefdesliedje For You en de op Delirious? geënte In My Mind en Heart is Free.

Lex Buckley – Through the Valley

De Australische, maar naar Engeland verhuisde Lex Buckley is tegenwoordig aanbiddingsleider bij een Soul Survivor gemeente in Watford. Na eerdere bijdragen aan het de albums Soul Sista, Soul Survivor: Living Loud en We Must Go is Through the Valley haar eigen debuut. Na het aanbiddingsnummer Gaze Upon Your Beauty, vertolkt het op synth en gitaar loops drijvende Wash Me een eigen versie van Psalm 51. Na het ingetogen All That I Want nodigt de op Psalm 23 gebaseerde titeltrack tot meezingen. Na het eenvoudige, veel herhaling bevattende Hope (He won’t let you go) is Join With the Angels  On That Day is evenals de bonus track (#8 op de 38 minuten durende CD!) Heaven Rejoices mooi uitgesponnen. De band rond producer, toetsenist Andrew Philip speelt verdienstelijk en laat de hoofdrol aan Lex’ stemgeluid. Nieuwe aanbiddingsmuziek in een semi-akoestische setting.

Krystal Meyers – Dying for a Heart

Cover of "Dying for a Heart"

Cover of Dying for a Heart

Op haar tweede album, Dying for a Heart, is een nieuwe uitbarsting van energie te horen van de 17e jarige Krystal Meyers. Met het producersduo Oz/Eskelin (All Star United) is ROCK geen wonder, maar het blijft imponeren, juist van jonge meiden als Meijers. Dat ze er flink mee scoort in Japan (zie www.anticonformity.net) verbaast me niet, nodig haar gerust uit voor Flevo. Verkijk je dus niet op de roze tienerkleuren op de hoes, in hoog tempo wordt God nagejaagd (Collide), hebben zorgen voor morgen geen zin (Live) en is Gods genade overal (The Beauty of Grace). Geen half werk: veel belangrijker dan het gevoel mooi te zijn en gerotzooi met een vriendje is het te weten dat God van je houdt (The Situation en Love Is On The Run). Radicaal en uitgesproken vervolgt Krystal in Only You Make Me Happy (wat geld, roem, oppervlakkigheid en mode niet kunnen). Uiteindelijk, na het heftige Stand & Scream een ingetogen Hallelujah. Zoek niet verder naar krachtvoer voor en door tieners.

(Essential Records; Producer: Wizardz of Oz/Ian Eskelin; Stijl: rock)