Kester Brewin – Signs of Emergence

 Ik kreeg dit boek van Amazon aanbevolen bij de aanschaf van de boeken van Frank Viola over het herontdekken van gemeente zijn. Brewin ‘s boek heeft een indrukwekkende ondertitel A Vision for Church That Is Always Organic/Networked/Decentralized/Bottom-Up/Communal/Flexible/Always Evolving en haalt al zijn hobbies en referenties uit de kast om de 200 pagina’s vol te krijgen. Lessen uit de economie, politiek, kunsten, sociologie, psychologie, geschiedenis, interactie met publiek op het Greenbelt Festival tot verrassende lezingen van overbekende bijbelgedeelten. Zo neemt hij in het slothoofdstuk Judas Iskariot onder de loep, heeft hij een scherp oog voor de rol van vuil en reiniging en pleit hij voor een invloedrijke rol van kerken in steden en verstedelijkte gebieden. Wil je als gemeente doorgroeien, is het zaak stil te staan, God te zoeken en vooral geen concepten van buiten te kopiëren.

Brewin werkt het concept van (offer)gaven, giften en aanbidding langs ongewone wegen uit, laat zien wat de rol van carnaval is en hoe goed het concept ‘stad’. Als echte Brit schrijft hij ook merkbaar een ander Engels dat dat van een doorsnee Amerikaanse auteur. En dat merk je bij het lezen. Dat gaat in een fors lager tempo dan bij een Amerikaans boek. Kester Brewin heeft niet de wijsheid in pacht, brengt geen stappenplan, maar schetst de contouren van een organische, open, netwerkende, gedecentraliseerde, van onderaf gevoede, midden in de wereld opererende, zich verder ontwikkelende kerk. Een paradigma, dat verder ingevuld, uitgewerkt, geconcretiseerd mag worden, maar waarbij meer levenskracht zichtbaar wordt dan in menig kerk of kring om je heen.

Peter de Wit – Sigmund weet wel raad met managers

Ik geniet dagelijks van de Sigmund strip van Peter de Wit . De tekenaar brengt regelmatig bundels uit. In maart 2008 werd Sigmund weet wel raad met managers uitgegeven. De 93 strips geven een prikkelend inzicht in de zin en onzin uit managementboeken, de verhoudingen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer en de uitingen van overwerkte, overspannen en uitgebluste managers. Leuk om bekende afleveringen weer terug te zien en nieuwe, blijkbaar gemiste ballonstrips, te ontdekken. Deze Sigmund bundel wordt niet voor niets via Managementboek.nl verkocht en verdient als ontnuchteringsmiddel een plek op de plank Managementliteratuur.

The Afters – Never Going Back to OK

Het kwartet The Afters rond Josh Havens heeft een waardige opvolger voor I Wish We All Could Win (2005) uitgebracht. Pakkende pop/rockdeuntjes, rijp voor de radio. Pittige rock, zoals We Are The Sound en de titeltrack, mid-tempo kanjers als Falling Into Place tot goede ballads als Ocean Wide en One Moment Away. Met thema’s als de ontmoeting van voormalig bassist Preston met zijn vrouw dankzij een gerichte zoekactie op Myspace (Myspace Girl), liefde (Tonight, Keeping Me Alive), praktizeren van wat je gelooft (We Are The Sound), de zomer (Summer Again) en diep verstopt, maar mooi verwoord: geloof in Gods genade (Forty-Two) met een knipoog naar Hitchhiker’s Guide To The Galaxy .

Geen bijbelteksten, of andere verwijzingen naar ‘christelijk album’ (ervan uitgaande, dat God bij heel veel artiesten in de credits genoemd wordt). De muziek en de bijbehorende verhaaltjes zijn krachtig genoeg om deze Dan Muckala (TobyMac, MercyMe) productie te waarderen. Via Amerikaanse web stores, kun je de Dance remix van de titeltrack kopen.

Frank Viola – The Untold Story of the New Testament Church

Ons beeld van hoe de evangelieën, Handelingen en de brieven van de apostelen zich tot elkaar verhouden, wat de context en dus herbruikbaarheid van teksten is en hoe de jonge kerk zich ontwikkelde, kan behoorlijk verstoord zijn. Invloeden zijn bijvoorbeeld het op de in de canon opgenomen volgorde van de boeken en brieven zijn (de brieven van Paulus zijn op lengte gesorteerd), de ellendige indeling in hoofdstukken, perikopen en verzen. Of het idee, dat alleen de Handelingen historie vertellen, en dat het zicht dus ophoudt met een Paulus die 2 jaar gevangen in Rome zit, of alle discussies over datering en auteurschap van nieuwtestamentische brieven.

Hoewel er best handboeken zijn bij elk bijbelboek, en je in moderne bijbelvertalingen vóór elk boek een introductie vindt met historische context, datering, (vermoedelijke) auteur, blijft dat een fragmentarische benadering. Frank Viola heeft bijbellezers een enorme dienst bewezen door de historische lijnen vanaf de komst van Jezus te beschrijven als The Untold Story of the New Testament Church. Bij lezing van het boek, en parallel de bijbehorende boeken en brieven, ga je snappen waarom de brieven aan de Corinthiërs geschreven zijn, wie nu Prisca en Aquila zijn, en dat Timotheüs niet die eeuwige jongeling is gebleven. De in de bijbel beschreven geschiedenis hield met Handelingen niet op, maar wordt juist verrijkt door de nu in samenhang gebrachte informatiebrokken vaak uit de aanhef en afsluiting of terloopse opmerkingen, instructies en overpeinzingen in de brieven. Oneindige discussies over de doorn in het vlees van Paulus, de uit verband gerukte teksten over het Heilig Avondmaal uit 1 Corinthiërs 11 vervallen gewoon! En ontdek hoeveel tijd de apostelen namen voor gemeentestichting. Viola’s boek is een ware herontdekking van onze wortels als Gemeente en een waardevolle, hernieuwde kennismaking met het Nieuwe Testament.

Michael W. Smith – A New Hallelujah

Na Worship (2001) en Worship Again (2002) was de angst dat Smitty zich geheel op aanbiddingsmuziek zou gaan richten, meebewegend op de golf van populaire muziek. Zeker het live met collega artiesten opgenomen Worship album heeft voor een enorme stimulans van worship CD’s gezorgd. Gelukkig zijn inmiddels naast verzamelaars van deze veteraan ook reguliere albums als Healing Rain (2004), Stand (2006) en een 3e kerstalbum, It’s A Wonderful Christmas (2004, als opvolger van Christmastime uit 1998) uitgekomen. En ‘dus’ is een nieuw worshipalbum in 2008 wel verklaarbaar. Live opgenomen op 20 juni 2008 in de megakerk Lakewood Church in Houston, Texas, werkt Michael W. Smith vooral samen.

Na een typisch concert opwarmer, Prepare Ye The Way spat de titeltrack, waarin het African’s Children Choir meeswingt en zingt. De Afrikaanse sferen blijven hangen in het zelfgeschreven When I Think of You. Reuben Morgan’s Mighty To Save en het door Joel Houston en Marty Simpson geschreven Shout Unto God klinken met achtergrondzangers en het Lakewood Church Choir krachtig. Het door Chris Tomlin en Louie Giglio met extra coupletten aangevulde Amazing Grace wordt gevolgd door het zelfgeschreven Deep In Love With You past qua stijl en arrangement als eerste in de rij met Healing Rain / Let It Rain en Majesty (van Delirious? Martin Smith).
Het opnieuw gearrangeerde gezang I Surrender All ligt te ver van het origineel om te boeien, hoewel Coalo Zamorano’s Spaanstalige solo wel iets extra’s. Het in het kader van Compassionart met Delirious? Martin Smith geschreven Grace is de opmaat voor een duet met Israel Houghton op diens Help Is On The Way, een regelrechte gospelsong. Hinderlijk bij herhaalde luisterbeurten is de bemoediging van bijna 2 minuten tussen Grace en Help Is On The Way. Natuurlijk prima tijdens een concert, niet op een muziek CD. De opzwepende afsluiter The River Is Rising, opnieuw van eigen hand geeft nog eenmaal de band en de koren de gelegenheid helemaal los te gaan.
Met A New Hallelujah toont Smith dat toegevoegde waarde op de vele, vele bestaande worship albums, moet zitten in eigen nieuwe liederen, speciale arrangementen en samenwerking met anderen. Daarin is hij geslaagd.