Dean Vaughn – Train je geheugen (en onthoud voortaan alles)

 Dean Vaugn bediende al een miljoenenpubliek met zijn tienstappenplan om dingen beter te kunnen onthouden. In Train je geheugen leer je op basis van de eeuwenoude genummerde kamermethode en associatie steeds grotere en complere grootheden, getallen van 40 posities, alle naoorlogse kabinetten, periodiek systeem der elementen, e.d. uit je hoofd te leren. Achtereenvolgens:

  1. de genummerde kamer
  2. van woord naar beeld (audioniemen)
  3. beter onthouden door te associëren
  4. de Koppelmethode
  5. getallen onthouden

  6. het Sleutelwoordensysteem
  7. het topografisch systeem
  8. het rastersysteem
  9. namen onthouden
  10. spreken in het openbaar zonder aantekeningen

Bij tijd en wijle lijken de oefeningen omslachtig. Om wat namen uit je hoofd te leren zou je allerlei wilde associaties moeten aanleggen. MS Outlook maakt je lui, kun je dan zeggen, maar handig is het wel. Om presentaties, een reeks afspraken op een dag, de deelnemers tijdens een vergadering e.d. uit je hoofd te leren, is het stappenplan m.i. wel bruikbaar.

Nahed Selim – Allah houdt niet van vrouwen

Eeuwenlang werd de Koran moedwillig geïnterpreteerd op een wijze die nadelig is voor moslimvrouwen. Nahed Selim onderzocht voor Allah houdt niet van vrouwen de Koran zelf en de overleveringen van de profeet op de tekstn en principes die betrekking hebben op de vrouw, de positie ten opzichte van de man, liefde van Allah jegens de vrouw en de mens in het algemeen. Met open vizier en de vondsten spiegelend aan een fictieve Salma die vanuit interpretatie, verdediging tegen kritiek op de islam en deels onwetendheid over de echte teksten spreekt. Ontnuchterend en verhelderend zijn Selims conclusies, zeker in een jaloerse vergelijking met het christelijk geloof: geen vrouw draagt Gods naam, Allah vraagt gehoorzaamheid van de mens, maar lijkt afgezien van de schepping van de mens niet direct betrokken, geïnteresseerd in de mens.

De vrouw is min of meer een object, minder in rang dan de man met effecten op familie- en erfrecht, beleving van seksualiteit, onderwijs en godsdienstige uitingen. Begrijpelijk is dan de vraag: waarom? Waarom is Allah zo partijdig? Waarom heeft Allah zelfs een hekel aan jonge meisjes? Wat betekent menstruatie  als godsdienstige diskwalificatie ‘onrein’ en het slechts als bezit van de man en famlile door het leven mogen gaan voor het zelfbeeld van vrouwen?

Bij het onderzoek naar de liefde in de islam valt op dat de liefde van Allah voor de mens geen onbaatzuchtige liefde is, zoals bij God van de joden en christenen. Slechts wie vroom handelt en aan voorwaarden voldoet, ontvangt de liefde van Allah. Selim gebruikt in de bijlagen de woordstudie ‘liefde’ (hoebb) in de Koran. Het woord wordt slechts 77 keer in de Koran gebruikt, 21 keer gaat het over liefde (genegenheid, barmhartigheid, omzien naar) van Allah richting mens.Slechts één ervan, handelend over Mozes, beschrijft onvoorwaardelijke liefde.Er gaan 9 verzen over het aansporen tot de jihad, 1 over het vernielen van een moskee, 4 staan in de context van verguizen van joden en christenen, 1 over de vrees voor Allah, 1 over het mogen omgaan met ongelovige familieleden, 1 is een waarschuwing voor ongelovigen, 1 over onreinheid van vrouwen tijdens de menstruatie en 1 stelt de liefde afhankelijk van het volgen van Mohammed.

22 keer over het onthouden van Allah’s liefde aan bepaalde mensen en 34 keer over menselijke liefde in al zijn vormen. Bij de 99 schone namen van Allah is er maar één die enigszins verwijst naar liefde, namelijk genegenheid (wadoud).

Wie dan nog durft te concluderen dat de God van de joden en christenen dezelfde is als Allah, of dat er in het denken over liefde, verhouding man-vrouw en mens-God een grote gemeenschappelijke basis tussen de drie monotheïstische godsdiensten is, leest andere boeken dan de Tenach, Bijbel of Koran.

Reblog this post [with Zemanta]

Timothy Ferriss – Een werkweek van 4 uur Leid een rijk leven zonder veel te doen

Uiteraard trekt zo’n boektitel aan loonslaven of workaholics. Wie wil er niet rijk worden in weinig tijd? Zit ik nu een TellSell product aan te prijzen? Is Ferrisboek alleen een reclamespot voor zijn eigen succesverhaal, of bevat het lessen voor ons allemaal. Ferris (1978) is enerzijds het toonbeeld van de American Dream: als je echt wilt, kun je slagen in het leven. Anderzijds prikt hij ook nuchter door de inproductiviteit van het huidige bedrijfsleven, maakt hij handig gebruik van Friedman’s The World Is Flat , Anderson’s Long Tail en de nieuwe wetmatigheden die gelden voor een Web Worker en e-business. Lastige aspecten als het combineren van een mobiele levensstijl met een gezin, de korte levenscyclus van producten of de ethische aspecten op lange termijn van outsourcing puur vanwege de kosten laat Tim links liggen. Hij is eerlijk over oppervlakkige marketingprincipes die bijvoorbeeld leidden tot de titel van het boek. Degene die het hele boek leest en niet een recensie schrijft op basis van de inleiding of de omslag, snapt dat er langer dan 4 uur gewerkt wordt, en uitbouwen van je eigen bedrijf naast een betaalde kantoorbaan niet zonder slag of stoot gaat.

 

Natuurlijk, voor minipensioenen (geniet van het leven, stel dat niet uit tot je 65e), uitbesteden van uitzoekklussen, organisatie van evenementen, productie, distributie en afhandeling van goederen is er veel meer mogelijk dan je denkt. Daarvoor helpen diverse oefeningen, voorbeelden, referenties en berekeningen in dit boek. Dat je met intensieve training best kampioen tangodansen of zoiets kunt worden, bewijzen Nederlandse televisieseries als Idols en Sterren dansen op het ijs. Ferris’ tips om je cv op te krikken en indruk te maken op investeerders, mediavertegenwoordigers of universiteiten grenzen aan leugens om eigen bestwil. Hecht dus niet teveel waarde aan zijn gastdocentschap aan Princeton University. Wat als iemand zich op zo’n manier bij Ferris zelf naar binnen zou smoezen? Het echt onderscheidend vermogen van voedingssupplementen, snelleescursussen en t-shirts is natuurlijk ver te zoeken. En wat te denken van de Nieuwe Rijken, niet noodzakelijkerwijs miljonairs, maar – conform Timothy Ferris’ eigen drang om als een popster te leven – wel genoeg in de slappe was om er regelmatig tussenuit te knijpen om te ontdekken dat je onder de 20 dollar geen fatsoenlijke maaltijd in een Londens restaurant kunt krijgen.

Gary Klein – Intuitie in het werk

Gary Klein schreef Sources of Power, volgens Business & Strategy een van de beste managementboeken van de 20e eeuw. Klein werkt al vele jaren zeer succesvol met het concept intuïtie bij bedrijven en organisaties. Daarbij neemt hij bewust afstand van een magische/mystieke invulling van het begrijp, en pleit hij voor een doelgerichte synthese tussen ratio en intuïtie. Het boek Intuïtie in het werk is na de inleiding verdeeld in opbouwen, instandhouden en overbrengen van intuïtie.

Het opbouwen gaat volgens het herkenningsgeoriënteerd beslissingsmodel, waarin patroonherkenning, mentale modellen en aanwijzingen in een situatie handvaten bieden. De toepassing draait om oefeningen. Klein stelt er een aantal aan je voor:  de premortem exercitie, probleemdetectie, omgaan met onzekerheid, inschatten van situaties, het ruimte bieden aan gerichte creativiteit en het aanpassen van en improviseren op bestaande plannen. Het in standhouden van intuïtie draait om het kunnen overbremngen van je intentie en het anderen helpen aan een sterke intuïtie. Leercultuur, cognitieve taakanalyse, coaching geven en krijgen zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen. Klein staat vervolgens stil bij de rol van metrieken en de invloed van informatietechnologie op het gebruik van intuïtie. Klein schrijft verhelderend, biedt allerhande casebeschrijvingen en zoekt verbinding.

Reblog this post [with Zemanta]

Cliff Atkinson – Beyond Bullet Points

 Cliff Atkinson draait al diverse Office generaties mee. De 2007 versie belandde via Amazon op mijn boekenplank. Death by PowerPoint is een veel voorkomend verschijnsel, en methoden om presentaties te verrijken in plaats te vernielen, zijn nuttig voor elke presentator. De techniek van storyboarding staat centraal in Atkinson’s boek. Eerst script schrijven, dan pas scenes invullen en als laatste plaatjes schieten. Met een beetje geluk houd je geen bullet point meer over in je volgende presentaties, maar stijgt de erkenning voor je structuur, boodschap en vorm.

Met een CD ROM, waarop de Word en PowerPoint templates voor de structuur, verschillende appendices, de PDF versie van het boek, en dergelijke staan,  is je presentatiegereedschap weer up-to-date.

Reblog this post [with Zemanta]