Yann Martel – Life of Pi

      3 Comments on Yann Martel – Life of Pi

Yann Martel won in 2002 de Booker Prize met dit boek . De schrijver geeft in de inleiding er blijk van met het aangereikte verhaal over de schipbreukeling Piscine ‘goud’ in handen te hebben. In een door de tijdgeest gemarkeerde mix van religie (Pi scharrelt rond in het rooms-katholicisme, hindoeisme en islam) en een jongensavontuur (hoe overleef je met een zebra, hyena en een Bengaalse tijfer op een reddingsloep in de Grote Oceaan?). Door dit boek zou je in God gaan geloven, zo claimt Martel, maar dat betwijfel ik. Zoals ook de Japanse onderzoekers aan het eind zo hun twijfels hadden, heb ik dat als lezer ook. Een aantal elementen is te toevallig om waar te zijn en er zit een te duidelijke structuur in het verhaal. Voorbeelden zijn het pas op de 2e dag beschrijven van hoe de boot eruit ziet, het plotselinge landen op een Mexicaans strand na de uitgebreide beschrijving van het ‘vleesetende algeneiland’ en het opvallend weinig ziek zijn van Pi. Aan karakterontwikkeling of andere roman-elementen ontbreekt het mijns inziens. Gemengde gevoelens dus bij dit wonderlijke boek.

Reblog this post [with Zemanta]

Henri Nouwen – Pelgrimage – Zoektocht naar een spirituele manier van leven

Om een spontane associatie van ‘zoektocht naar een spirituele manier van leven’ met zweverigheid te verhelpen, zul je Henri Nouwen‘s postuum uitgebrachte opstellenbundel Pelgrimage moeten openen. Het bevat verrassende geestelijke inzichten en confronterende ontdekkingen. De zoektocht houdt in dat we de levende God van Liefde zoeken en vinden in een leven van gebed en aanbidding, het lezen van de Bijbel en ander geestelijk voer, het toevertrouwen aan spirituele leiding en volle dienst aan de armen en in goede gemeenschap. Klinkt als een doelgericht leven, toch? In De weg van de macht wordt het destructieve karakter van economische en politieke macht en misbruik van religieuze macht (het thema aan Gene Edward’s boekje Een leider naar Gods hart) afgezet tegen de macht die spreekt uit de weerloosheid van Jezus’ lijden en sterven en Gods macht die door Zijn liefde creativiteit en leiderschap losmaakt om het Koninkrijk gestalte te geven. In De weg van de vrede deelt Henri uit zijn omgang met de geestelijk gehandicapte Adam uit de Arkgemeenschap Daybreak. Er zijn is belangrijker dan woorden; relaties en afhankelijkheid gaan boven eigen gedachten en positie. In De weg van het wachten werkt Nouwen het verschil uit tussen wachten op God (zinloos en vermoeiend als in Samuel Beckett‘s Waiting for Godot) en het (ver)wachten van God, een belangrijk principe dat ook in Kerygma’s Discipelen van Jezus terugkeert in de leiderschapstraining van de gemeente. De Weg van leven en sterven spreekt van het mogen leven in de wereld als beminde zonen en dochters van God met de opdracht vruchtbaar te zijn. Vruchtbaarheid reikt verder dan zwakheid, achteruitgang of ouderdom, ja, zelfs verder dan de dood zelf. Bemoedigend leesvoer tijdens je levensreis!

Enhanced by Zemanta

Larry Burkett – Het Boek in bedrijf

Velen van ons zijn werkzaam in het bedrijfsleven; een aantal heeft een eigen zaak of bekleedt een managementpositie in een onderneming. Hoe ga als christen op maandag tot en met zaterdag om met allerlei praktische aspecten van zakendoen, omgang met medewerkers, besteding van geld en het afleggen van verantwoording? Larry Burkett opent de Bijbel en beschrijft radicale, eeuwenoude principes voor het dagelijks leven van ondernemers en managers, laat zien waarom ‘menselijke inzettingen’ die afwijken van Gods Woord tot mislukkingen leiden en hoe toepassing van Zijn principes waardevolle resultaten hebben. Vraagstukken als doelstellingen voor je persoonlijk leven, nakomen van beloften, het voordeel van raadgevers de plek van je echtgenoot (m/v) ten opzichte van je bedrijf, leiderschap, selectie en ontslag van medewerkers passeren de revue. Maar ook salarissen, leningen en kredieten, kortingen, zakelijke tienden, pensioenvoorzieningen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden worden in een verrassend ander daglicht gezet. Crown Companies, een Nederlands netwerk van christelijke zakenlieden en managers, heeft met de vertaling van Burkett’s Business by the Book, gebruikmakend van de Nieuwe Bijbelvertaling, een aanbevelenswaardig werk uitgebracht. Begin bij jezelf, wees een getuige. Als we door God gebruikt willen worden, moeten we bereid zijn ons leven voor Hem neer te leggen en Zijn wil te doen, ook door de week.

Reblog this post [with Zemanta]

David Gibbins – Menora

      No Comments on David Gibbins – Menora

 De mix van archeologie, wereldwijd opererende geheime genootschappen en de zoektocht naar de gouden Menora, die door Vespasianus op de Joden buitgemaakt is, maar in de loop van de geschiedenis verloren is geraakt, spreekt tot de verbeelding. Historische bronnen, echte namen en gebeurtenissen, eigen ervaringen met ijs- en grotduiken van David Gibbins , maken Menora tot een boek, dat leest als een trein en de spanning rondom de lotgevallen van Jack Howard, Costas en Maria tot het eind opvoert. Van de Bosporus (Gouden Hoorn buiten Constantinopel), Wales, Iona, Groenland tot het Mexicaanse Yucatan.

De projectsaboteur – over het voorkomen van succes

De projectsaboteurDe aankondiging in Computable van 5 oktober van De Projectsaboteur van Jeroen Gieten en Dion Kotteman was een geweldige opsteker. Dagelijks geplaagd als projectmanager door een kritische buitenwacht die al dan niet bewust erop uit lijkt de voortgang af te remmen, zich sterk maakt informatie over het project anders te interpreteren dan bedoeld en sneller wisselt van inzichten dan bijgehouden kan worden. Het leven van een projectleider (door veel projectmedewerkers inmiddels radicaal afgeschreven als levensdoel) gaat niet over rozen, maar lijkt een spel vol inzicht, tactiek en dynamiek. Herinneringen aan Stratego of Risk? Juist, ja. Voor de projectmanager is een arsenaal aan literatuur beschikbaar, van de rode bijbel (Managing succsesful projects with PRINCE2 ) tot Hoe overleef ik een project?

Voor de tegenstander, de (wannabe) projectsaboteur , was er bij managementliteratuur tot augustus een leeg schap. Het leidde tot veel amateurisme. Men deed maar wat. Een goede, gestructureerde aanpak voor de aanval op een project was er gewoon niet. Geheel op eigen kracht, en natuurlijk tegengewerkt door zogenaamd slimme projectmanagers, werden pogingen ondernomen, maar voor de ware professional ontbrak het eenvoudig aan enige ondersteuning.

De missie van Jeroen Gietema & Dion Kotteman : “De projectsaboteur professioneel gereedschap ter hand te stellen om ieder gewenst project met succes te kunnen torpederen.”

“Het idee dat plannen alleen voor de projectmanager is weggelegd is onzin! Dit boek herstelt dat evenwicht. Het legt uit hoe u een project efficiënt, effectief, maar vooral professioneel saboteert. Geen losse kreten, maar geplande acties. Niet af en toe roepen dat u het er niet mee eens bent, maar geraffineerd, grondig en onstuitbaar werken aan de destructie van het project,” stelt de uitgever. Na een kennismaking op rolniveau wordt het wapen tegen PRINCE 2 gepresenteerd: CRIME 1. Verder bieden de auteurs tips & tricks voor de sabotage van de bureaucratische machine van het project en specifieke aanwijizngen voor opdrachtgever, projectmanager, gebruiker, specialist, lid van de ondernemingsraad. Het criminele boek eindigt met een samenzwering (nota bene: de auteurs hebben samen 40+ jaren ervaring in projectmanagement) en slotakkoord. Eigen ervaringen met saboteren kun je delen met andere professionals op het forum .

Reblog this post [with Zemanta]