Frank Viola – The Untold Story of the New Testament Church

Ons beeld van hoe de evangelieën, Handelingen en de brieven van de apostelen zich tot elkaar verhouden, wat de context en dus herbruikbaarheid van teksten is en hoe de jonge kerk zich ontwikkelde, kan behoorlijk verstoord zijn. Invloeden zijn bijvoorbeeld het op de in de canon opgenomen volgorde van de boeken en brieven zijn (de brieven van Paulus zijn op lengte gesorteerd), de ellendige indeling in hoofdstukken, perikopen en verzen. Of het idee, dat alleen de Handelingen historie vertellen, en dat het zicht dus ophoudt met een Paulus die 2 jaar gevangen in Rome zit, of alle discussies over datering en auteurschap van nieuwtestamentische brieven.

Hoewel er best handboeken zijn bij elk bijbelboek, en je in moderne bijbelvertalingen vóór elk boek een introductie vindt met historische context, datering, (vermoedelijke) auteur, blijft dat een fragmentarische benadering. Frank Viola heeft bijbellezers een enorme dienst bewezen door de historische lijnen vanaf de komst van Jezus te beschrijven als The Untold Story of the New Testament Church. Bij lezing van het boek, en parallel de bijbehorende boeken en brieven, ga je snappen waarom de brieven aan de Corinthiërs geschreven zijn, wie nu Prisca en Aquila zijn, en dat Timotheüs niet die eeuwige jongeling is gebleven. De in de bijbel beschreven geschiedenis hield met Handelingen niet op, maar wordt juist verrijkt door de nu in samenhang gebrachte informatiebrokken vaak uit de aanhef en afsluiting of terloopse opmerkingen, instructies en overpeinzingen in de brieven. Oneindige discussies over de doorn in het vlees van Paulus, de uit verband gerukte teksten over het Heilig Avondmaal uit 1 Corinthiërs 11 vervallen gewoon! En ontdek hoeveel tijd de apostelen namen voor gemeentestichting. Viola’s boek is een ware herontdekking van onze wortels als Gemeente en een waardevolle, hernieuwde kennismaking met het Nieuwe Testament.

Reblog this post [with Zemanta]

Michael W. Smith – A New Hallelujah

Na Worship (2001) en Worship Again (2002) was de angst dat Smitty zich geheel op aanbiddingsmuziek zou gaan richten, meebewegend op de golf van populaire muziek. Zeker het live met collega artiesten opgenomen Worship album heeft voor een enorme stimulans van worship CD’s gezorgd. Gelukkig zijn inmiddels naast verzamelaars van deze veteraan ook reguliere albums als Healing Rain (2004), Stand (2006) en een 3e kerstalbum, It’s A Wonderful Christmas (2004, als opvolger van Christmastime uit 1998) uitgekomen. En ‘dus’ is een nieuw worshipalbum in 2008 wel verklaarbaar. Live opgenomen op 20 juni 2008 in de megakerk Lakewood Church in Houston, Texas, werkt Michael W. Smith vooral samen.

Na een typisch concert opwarmer, Prepare Ye The Way spat de titeltrack, waarin het African’s Children Choir meeswingt en zingt. De Afrikaanse sferen blijven hangen in het zelfgeschreven When I Think of You. Reuben Morgan’s Mighty To Save en het door Joel Houston en Marty Simpson geschreven Shout Unto God klinken met achtergrondzangers en het Lakewood Church Choir krachtig. Het door Chris Tomlin en Louie Giglio met extra coupletten aangevulde Amazing Grace wordt gevolgd door het zelfgeschreven Deep In Love With You past qua stijl en arrangement als eerste in de rij met Healing Rain / Let It Rain en Majesty (van Delirious? Martin Smith).
Het opnieuw gearrangeerde gezang I Surrender All ligt te ver van het origineel om te boeien, hoewel Coalo Zamorano’s Spaanstalige solo wel iets extra’s. Het in het kader van Compassionart met Delirious? Martin Smith geschreven Grace is de opmaat voor een duet met Israel Houghton op diens Help Is On The Way, een regelrechte gospelsong. Hinderlijk bij herhaalde luisterbeurten is de bemoediging van bijna 2 minuten tussen Grace en Help Is On The Way. Natuurlijk prima tijdens een concert, niet op een muziek CD. De opzwepende afsluiter The River Is Rising, opnieuw van eigen hand geeft nog eenmaal de band en de koren de gelegenheid helemaal los te gaan.
Met A New Hallelujah toont Smith dat toegevoegde waarde op de vele, vele bestaande worship albums, moet zitten in eigen nieuwe liederen, speciale arrangementen en samenwerking met anderen. Daarin is hij geslaagd.

Reblog this post [with Zemanta]

Kader Abdolah – De boodschapper

Het volgens de wetten van de literatuur te lezen met historische feiten onderbouwde, dus per saldo fictieve relaas van de kroniekschrijver Zeeëd, rechterhand van Allah’s boodschapper Mohammad, is Kader Abdolah‘s slimme zet om anders- en niet-gelovigen een blik (zijn blik) in de totstandkoming van de Koran en de Islam te geven. In 91 korte hoofdstukken maak je kennis met Zeeëd, een door Mohammad geadopteerde zoon die later zijn rechterhand en scribent werd. Als Mohammad openbaringen krijgt, schrijft Zeeëd deze op als soera’s die we nu in gebundelde vorm als Koran kennen. Mohammad strijdt eerst met woorden, dan met listen en wapens tegen de stamhoofden van Mekka, neemt zijn toevlucht in Medina, neemt de joden in bescherming, maar verraadt hen later genadeloos. Hij gaat een 10-jarig vredesverbond met de stamhoofden van Mekka aan, neemt Habibé, dochter van Aboesofjan, legeraaanvoerder van Mekka, tot zoveelste vrouw, verovert Perzië, verliest van de Byzantijnse Keizer Herakleios. De afgoden in de Kaabé worden vernietigd, waarna het heiligdom tot Allah’s huis wordt verklaard. Kader Abdolah zet de profeet vooral neer als sluw mens, tuk op vrouwen, onbetrouwbaar en in de kern een krijgsheer en jaloers persoon. Als joden en christenen één God en een Boek hebben, moeten de arabieren uit de woestijnbak die we nu kennen als Saudie-Arabië ook zo’n koppel. De wijze waarop goddelijke openbaringen worden verkregen en zo direct toepasbaar zijn op de dagelijkse praktijk, riekt naar het orakelen in de Griekse oudheid of het manipuleren met individuele bijbelteksten dat je bij vele joodse gelovigen en christenen ontmoet.
De vertelling leest als een trein, overigens ook in de trein erg prettig. Ach, en wat een juiste weergave van historie is en/of je zo kritiek op de grondlegger van de Islam moet verpakken, mag je over twisten. De wetten van de literatuur geven een mooie uitweg, en daar is de lezer bij gebaat.

Enhanced by Zemanta

Frank Viola – Reimagining Church

      1 Comment on Frank Viola – Reimagining Church

reimagining churchFrank Viola’s vervolg op het samen met George Barna geschreven Pagan Christianity concentreert zich op een organisch christendom, ofwel het volledig praktizeren van gemeentezijn als Lichaam van Christus. Viola’s hoofdargument tegen de Reformatie is, dat het priesterschap van alle gelovigen wel wordt beleden, maar niet doorgetrokken is naar de praxis van gemeente zijn. Met een aanhoudende scheiding tussen leken en kader, een prominente rol voor de leraar en het uitbouwen van leerstellingen ten aanzien van kerkinrichting, bedieningen, ambten en dergelijke op basis van enkele schriftgedeelten die vaak uit verband gerukt zijn. Reimagining Church bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat de gemeenschap en samenkomsten centraal. Wat betekent het om de gemeente als organisme te zien? Wat dragen de huidige diensten en samenkomsten in jouw en mijn kerk of gemeente uit? Wat zegt de Bijbel echt over de maaltijd van de Heer, de plaats om samen te komen? Wat betekent het om gezin van God te vormen? Besef je hoe de goddelijke Drieëenheid exemplarisch moet zijn voor de gemeente? En is nu het Kruis de belangrijkste mijlpaal in Gods plan, of wil Hij meer en nog andere dingen doen met zijn Kerk?

Deel twee adreseert een groot aantal menselijke instituties die, zoals gezegd, vaak een zwakke of helemaal geen basis hebben in de Bijbel zelf. Leiderschap, opzienerschap, besluitvorming, geestelijke dekking, verantwoordelijkheid, wie is nu de baas / eindverantwoordelijke van de kerk? Autoriteit, onderwerping, nut en noodzaak van een denominatie en de betekenis van de apostolische traditie. In een appendix behandelt Frank Viola nog een aantal bezwaren ten aanzien van zijn stellingname over leiderschap, bekende argumenten en leringen die je in allerlei kerken over dit onderwerp tegenkomt.

Viola geeft niet alleen kritiek, staat open voor correctie, waakt voor succesverhalen, maar geeft ook oplossingen en bijbels gefundeerde alternatieven. Zo’n boek laat je als lezer niet koud. Wat je ermee doet, kan weerstand oproepen, mensen wakker schudden en gemeenten letterlijk en figuurlijk hervormen. Met de Bruid van Christus op het oog, staat er ook heel wat op het spel! Ik ben Viola erg dankbaar voor Reimagining Church. Er staan zoveel wijsheden en eye-openers in over gemeentezijn, dat ik dit boek van harte bij je aaanbeveel.

Enhanced by Zemanta

The Violet Burning – Divine

Sferische rock en al jaren succesvol als independent opererend ‘doen’ Michael J Pritzl, Lenny Beh, Chris Buelow, Daryl Dawson, ofwel The Violet Burning naast hun recente drop-dead album ook een gratis downloadbaar kerstalbum Divine in de aanbieding.

Als je dit alternatieve kerstcadeau, een .zip file van ruim 70MB hebt uitgepakt, is het resultaat een 9 tal bekende kerstliedjes in een herkenbare setting: De opener Christmas Baby Please Come Home (ooit groot gemaakt door U2’s Bono, nu Pritz met 77’s/Lost Dogs Mike Roe als gastvocalist), O Come Let Us Adore Him en O Holy Night (een duet met Emily Martin) en Star Of Wonder (We Three Kings) als drie breekbare ballads op rij. Lichtvoetig verder met Blue Christmas Sandy Claws is Back in Town (opnieuw met Mike Roe), afgewisseld met klassieker The First Noel (met Miletwo Church) en de #1 kersthit Last Christmas (leuk uitgevoerd met Michelle Rogers) en een eigen versie van Little Drummer Boy. En die winterse Amsterdamse grachten op de hoes zijn natuurlijk echt iets om trots op te zijn.

Reblog this post [with Zemanta]