Hassan Osman – Effective Delegation of Authority

Effective Delegation of Authority is a fifteen minutes short read on the process of effectively delegating tasks to one of your employees. Helpful for the new manager who’s looking for practical tips and steps not to be forgotten. From thinking of what exactly you want to delegate, building in checkpoints while the task is being executed to giving concrete feedback of what went well and what can be improved the next time.

You may argue whether this content should have the format of an e-book rather than a blog. There’s nothing new in the book., Yet, for a newbie reading this one saves a lot of introductory and distractions in a larger text book.

About the author
Hassan Osman is currently a PMO manager at Cisco Systems, where he leads teams all around the world on delivering complex IT projects. Prior to Cisco, Hassan was a manager at Ernst & Young LLP (now EY), where he analyzed failing projects at Fortune 500 companies and recommended solutions to fix them. He was also a research assistant at Harvard University, where he studied issues related to virtual teams. Hassan is a certified PMP, CSM and ITIL, and regularly blogs about managing remote teams. He also runs a podcast about writing and publishing books while working a full-time job.

I received a free review copy from the author via Booksirens.com in exchange for my personal, unbiased review upon reading.

Jason Storbakken – Bowery Mission: Grit and Grace on Manhattan’s Oldest Street

The Bowery Mission on one of downtown Manhattan’s infamous roads has a history of over 140 years to serve as a shelter for homeless people, drunkards, drug addicts, and other wandering souls. Jason Storbakken, a recent director of the Bowery Missions, shares the various buildings they used throughout the years, the leaders, financial ups and downs, and colorful characters that continued serving this mission outpost amidst the most dangerous quarters of New York City.

Bowery Mission: Grit and Grace on Manhattan’s Oldest Street not only illustrates the role of meals, hot showers, clean beds, warm clothes, and recovery programs but also the musicians and celebrities that came by and stayed for a while, yearly foot washing, and the various denominations that came are represented here, way out of their comfort zone, while contributing heartedly behind the red doors. Christianity with hands and feet, and – a funny episode – a leader’s cheek turned to enemies.

About the author
Jason Storbakken served as director of the chapel at the Bowery Mission for ten years and now develops curriculum for the ministry’s transitional programs. With his wife Vonetta, he founded Radical Living, a Brooklyn-based community organization. He is the author of Radical Spirituality and pastor of the Manhattan Mennonite Fellowship.

I received a free review copy from Plough Publicity through Edelweiss in exchange for my personal, unbiased review upon reading.

De enge kijk van SAFe op projecten, portfolio’s en operational excellence

Begin januari 2020 heb ik me ingelezen in versie 5.0 van het populaire Scaled Agile Framework (SAFe) van Dean Leffingwell c.s. Om mezelf Safe 5.0 Agilist te mogen noemen en mijn in 2017 behaalde certificaat te vernieuwen naar de nieuwste inzichten, moest ik flink wat uren zelfstudie in de SAFe 5 Certified Member Upgrade (5.0) training en daarna een online Leading SAFe examen doen. De kijk in het raamwerk op projecten, portfolio’s en operational excellence valt me op en ik kan er niet in meegaan. Ik leg uit wat ik bedoel met een te nauw blikveld op de werkelijkheid buiten organizational agility volgens SAFe valt.

Waar halen de SAFe schrijvers hun inspiratie vandaan?

Bij elk raamwerk is het zaak de onderliggende paradigma’s en inspiratiebronnen te kennen. Bij de ontwerpers van SAFe staan deze deels als recommended reading, deels als bronnen bij de artikelen achter de SAFe Big Picture genoemde werken in de boekenkast:

Sterke punten van SAFe

Het amalgaam van Lean, Agile Manifesto, Scrum, Change management, The Lean Startup, portfoliomanagement, Systems thinking en Design Thinking is sterk op vlakken als:

 • gedrag, de principes en de waarden die nodig zijn voor een agile transformatie voorbeeldig uitleven als leiders en medewerkers in een organisatie.
 • klantgerichtheid.
 • DevOps praktijken als continuous exploration, continuous integration en continuous deployment.
 • portfoliomanagement.
 • verankering van veranderingen in de strategie van de organisatie zonder wendbaarheid en bottom-up innovatie in de weg te zitten.
 • Lean principes toepassen.

SAFe en projecten

Net als veel andere Agile frameworks die zichzelf willen bewijzen hét middel om organisaties te laten overleven in de snel veranderende wereld, zetten de schrijvers zich op allerlei plekken in het materiaal af tegen hoe zij projecten en projectmanagement percipiëren.

In de uitleg over de functie en het doel van epics (over het algemeen zit een epic in de hiërarchie van backlog management tussen themes en features en stories in met minimaal een kwartaal werk voor meer dan één squad in meer dan één applicatie), stelt SAFe: “It’s important to note that epics are not merely a synonym for projects; they operate quite differently, as the Figure highlights. SAFe generally discourages using the project funding model (refer to the Lean Portfolio Management article). Instead, the funding to implement epics is allocated directly to the value streams within a portfolio. Moreover, Agile Release Trains (ARTs) develop and deliver epics following the Lean Startup cycle.” Functie en financiering worden hier op één hoop gegooid. Dat komt de helderheid niet ten goede.

Alleen met de eerste regel in de tabel ben ik het eens.

#2 Een vaste doorlooptijd en scope?

Stellen dat projecten, zonder uitzondering, een vaste doorlooptijd en scope hebben die volledig geïmplementeerd moet worden, gaat voorbij aan het besef dat er gedurende het hele project (on)geplande veranderingen kunnen optreden die onder meer de scope beïnvloeden en de keuzevrijheid die je in projecten hebt om scope (functionaliteit), tijd, geld (kosten, budget), kwaliteit, baten en risico’s vast danwel (gedeeltelijk) variabel te houden en met toleranties (vrijheidsgraden, bewegingsruimte) te werken.

#3 Afgeronde taken als maatstaf voor voortgang?

De projectmanagement methode PRINCE2 is hierover kristalhelder, net als over de stellingname in de derde regel. Task completion zegt niets over voortgang. Opgeleverde producten die geaccepteerd zijn door de klant of eindgebruiker tellen. In PRINCE2 gelden de principes productgericht plannen en voortgaande zakelijke rechtvaardiging. The Standard for Project Management stelt: “Value, including value from the perspective of the customer, is the ultimate success  indicator and driver of projects. (…) To support value realization from projects, teams shift focus from deliverables to outcomes. (…) Project teams evaluate progress and adapt to ensure the expected value can be realized.”

“Definitive start and end date” in regel 2 van de tabel impliceert dat er niet aan getornd kan worden. The Standard for Project Management stelt daarentegen: “The temporary nature of projects indicates a beginning and an end to the project work. A project ends in one of two ways:

 • The project objectives have been met.
 • The project is terminated because its objectives will not or cannot be met, the cost to deliver exceeds the expected value, or there is no longer a need for the project.”

#4 Altijd een gedetailleerde, kwantitatieve business case?

In de vierde regel worden projecten nagegeven te werken met een “overly detailed business case, based on speculative ROI.” Hoe gedetailleerd een business case (document) moet zijn uitgewerkt, is een kwestie van afspreken. Er zijn zat projecten waarbij de zakelijke rechtvaardiging ook zonder uitgebreide berekeningen met x cijfers achter de komma vast te stellen is. Het rendement (return on investment) is overigens geen input, zoals het figuur in SAFe stelt, maar een mogelijk resultaat van een kwantitatieve business case. Het is aan het bedrijf of de organisatie waar je als projectmanager werkt om te bepalen of levensvatbaarheid wordt bepaald op basis van rendement, netto contante waarde of terugverdientijd, welke rentepercentages en drempels voor terugverdientijd en rendement worden gebruikt en welke kostenposten tegen welke tarieven meegenomen moeten worden in de berekening.

#5 Waterval?

Op één of andere manier is binnen de Agile community het denken over projecten als synoniem voor sequentieel en ‘waterval’ niet weg te branden. De watervalmethode is een sequentiële systeemontwikkelmethode met terugkoppeling in elke fase. Lees de geschiedenis van de in 1970 door W.W. Royce beschreven schets eens rustig door op Wikipedia en trek dan je conclusies. Ook moderne systeemontwikkelmethoden als RAD, RUP, DSDM en andere binnen Agile zijn nog altijd gebaseerd op de volgorde der dingen. Ook in SAFe vind je de artikelen met uitleg over mini-watervallen en V-model. Een systeemontwikkelingsmethode is echter geen projectmanagementmethode. Het ene project is het andere niet! Pas dus op met kwalificaties als Big Design Upfront als enige mogelijkheid, bedenk dat Agile aanpakken van pas komen in een bewegelijke, sterk competitieve wereld vol onzekerheden (VUCA). De bouw van de tunnel in de N377 in Balkbrug vanaf dit voorjaar na jarenlang ontwerpen, vergunningen verkrijgen, aanbesteden en draagvlak creëren in de samenleving, het organiseren van een feest voor mijn 50e verjaardag in juni of onze zomervakantie verlopen niet SAFe.

#6 Commitment voor het hele project?

Deze stelling is in tegenspraak met de veronderstelling dat alle projecten een stage – gate aanpak volgen. In de PRINCE2 trainingen geef ik altijd aan, dat de projectmanager in deze methode beter fasemanager kunnen heten, omdat er voor één fase tegelijk mandaat, budget en een gedetailleerd plan wordt gegeven met toleranties. Met mijn commentaar op regel 2 in het achterhoofd, zie ik lang niet altijd de noodzaak voor commitment voor een heel project.

En wat is de waarde van een commitment als de plannen niet deugen en het niet realistisch (meer) is binnen de kaders van beheersingsaspecten als tijd, geld, risico’s, kwaliteit, baten en scope te blijven? Stop het project, adviseert PRINCE2 dan in plaats van je project als bodemloze put voor (gemeenschaps)geld te behandelen.

Gedreven door welke waarde?

SAFe heeft nu in de versie 5.0 het 10e principe Organize around value toegevoegd. De exposure draft van de 7e editie van The Standard for Project Management opent op de eerste pagina met “The standard describes the Value Delivery System, of which projects are a fundamental component. The standard identifies principles that guide the practice of project
management practitioners, project team members, and other stakeholders who work on or who are engaged with projects. The principles support achievement of the intended outcomes that ultimately deliver value to organizations and stakeholders.”
Value is niet gedefinieerd in SAFe, wel in The Standard for Project Management: “the net tangible or intangible result of realized benefits less the cost of achieving those benefits.” en “The evolution of business and the interplay of various environmental forces drive the practice of project management toward a value-based system. The value-based system is a framework for optimizing outcomes by balancing elements such as cost, quality, risk, stakeholder interests, and resources.”

SAFe en portfolio’s

Hoewel SAFe al jaren over program en portfolio laag spreekt, zijn de begrippen zelf niet gedefinieerd in het raamwerk. Aangezien projecten niet bestaan in SAFe, zal de definitie in The Standard for Portfolio Management – Fourth Edition niet opgaan. Daarin is een portfolio: “a collection of projects, programs, subsidiary portfolios, and operations managed as a group to achieve strategic objectives.”

Wel is er in SAFe (terecht) aandacht voor Lean Portfolio Management en Lean Budget Guardrails. Portfolio management in SAFe rond Solution Trains, Agile Release Trains, Solutions and Program Increments om een Portfolio Vision te realiseren is echter wat anders dan een set aan projecten, programma’s, andere portfolio’s en operationele werkzaamheden die gezamenlijk strategische doelstellingen nastreven. Doel is wellicht hetzelfde, bouwstenen zijn anders.

SAFe en operational excellence

Ik heb moeite met de relatie tussen SAFe en operational excellence die in Lean Portfolio Management (LPM) gelegd wordt via de dimensie Agile Portfolio Operations. De rollen die SAFe in deze dimensie ziet acteren, zijn Agile Program Management Office/Lean-Agile Center of Excellence (APMO/LACE) en Communities of Practice (CoPs) for Release Train Engineers (RTEs) en Scrum Masters.

SAFe ziet zichzelf echter als tweede besturingsysteem van een organisatie, om het netwerk van stakeholders met een virtuele organisatie zo te bedienen dat waarde voor klanten wordt geleverd met passende producten en diensten (waarbij het gaat om snelheid van innoveren) zonder de hiërarchie (staande organisatie, gericht op efficiëntie en stabiliteit) te moeten veranderen, of geheel overnieuw te beginnen.

De grote broek die het raamwerk aantrekt om operational excellence aan te jagen, is: “Operational excellence is a process that focuses on continually improving efficiency, practices, and results to optimize business performance. The LPM function plays a leadership role in operational excellence, helping the organization achieve its business goals relentlessly. The LACE, which may be a standalone group or part of the APMO, is often responsible for leading operational excellence. In either case, the LACE becomes a continuous source of energy to power the enterprise through the necessary organizational changes.”

Het begrip operational excellence staat centraal in de afweging van strategieën in het boek De discipline van marktleiders van Traecey & Wiersema. Product leadership en customer intimacy zijn de twee andere, waarvan er traditioneel één tiptop geregeld moest zijn om onderscheidend te zijn en de andere minimaal on par om mee te kunnen met de concurrent. Voor de digitale economie, handel in elektronische producten of gegevens, zoals Uber, Airbnb, Google, Facebook, Spotify, etc. is cost efficiency snel vertaald als operational excellence en wordt gesteld, dat kiezen tussen de strategieën niet (meer) nodig is. Dat is natuurlijk kort door de bocht, aangezien de efficiënte organisatie niet uit de lucht komt vallen en je prima kunt redeneren, dat ingezet wordt op product leadership (gemak, beschikbaarheid, toegankelijkheid, belevingseconomie) en customer intimacy (klant aan de knoppen, de extreme gevoeligheid voor Net Promotor Score en feedback).

De filosofie Lean en zeer kwantitatief ingestoken empirische methode Lean Six Sigma zijn voortgekomen uit de drang om productieprocessen zo licht en efficiënt mogelijk te maken (Lean Manufactoring) door zes vormen van verspilling tegen te gaan (Six Sigma). Motorola wilde met deze combinatie in 1986 in de Verenigde Staten een alternatief hebben voor het Japanse Kaizen model Japan. Grappig, want Lean consultants organiseren nog weleens een Kaizen meeting.

De gestandaardiseerde productie van auto’s (Toyota Production System) is één van de omgevingen waar Lean Manufacturing (afgekort tot Lean) is ontstaan. Als je Lean, dat ook de basis vormt voor SAFe (vergelijk de afbeelding van de Lean Manufactory met het SAFe House of Lean) zomaar koppelt aan operational excellence in de context van SAFe, maak je (onbedoeld) wel een paar gedachtensprongen:

 • Agile aanpakken zoals Scrum, op teamniveau ook de basis van SAFe, zijn bedoeld voor een , context van productontwikkeling met veel onzekerheden.
 • Kanban is in de oorspronkelijke context van het al genoemde Toyota Production System een signaleringskaart om (lopende band)medewekers te wijzen op een probleem ergens in de productielijn. Met z’n allen dat knelpunt zo snel mogelijk wegnemen en de flow herstellen is dan de vervolgactie.
 • Operational excellence bereiken door de knelpunten in de bestaande productielijnen weg te halen (tegenwoordig met procesinterventies van Lean consultants, een opvallende verschuiving ten opzichte van de zeforganiserende productieploeg die echt weet hoe de machines in elkaar zitten), verspilling tegen te gaan, een pull (jouw auto wordt gemaakt, als jij de bestelling plaatst) in plaats van push mechanisme (iedereen een zwarte T-Ford) hanteren en Just In Time aanlevering van grondstoffen en halffabrikaten nastreven, kan maar zo een heel andere context zijn dan met grof geschut (Agile Program Management Office/Lean-Agile Center of Excellence (APMO/LACE) en Communities of Practice (CoPs) for Release Train Engineers (RTEs) en Scrum Masters) vanuit het ‘network operating model’ onder de duiven te schieten van de staande organisatie (hiërarchie) die voor de bestaande voortbrengingsprocessen verbeteringen zoekt.
 • Als ook de operations in een Agile Release Train is ondergebracht, of in DevOps, een wat eenvoudiger model, kun je wat makkelijker bijsturen dan wanneer je parallel aan de staande organisatie werkt.

Conclusie

Met het aanvullen van het Scaled Agile Framework dreigt een collectieve ontkenning van de wortels van het raamwerk en de werkelijkheid buiten het eigen speelveld met rollen, rituelen, spelregels en patronen. Door begrippen te gebruiken die buiten SAFe wel of een andere definitie of betekenis hebben, wordt spraakverwarring in de hand gewerkt. Met de toch al enorme uitdaging om honderden medewerkers als een aantal soepel rijdende treinen volgens dienstregeling en binnen budget te blijven en gebruikers (klanten) tevreden te stellen, moeten ook (productie)processen, projecten, programma’s en portfolio’s, elk met good practices uit het eigen vakgebied ingericht (kunnen) worden. Een enkel raamwerk is geen panacea.

The New Division – Hidden Memories

The New Division, het alter ego van de in Los Angeles werkzame John Kunkel (zang, producer, componist) levert met het vierde album Hidden Memories een tiental nieuwe liedjes met herkenbare, frisse sound op. Kunkel grijpt terug op new wave, progressive house en techno, maar biedt de synth pop liefhebber een lekker in het gehoor liggend resultaat met up-tempo tracks als Clear en Lost Life. Kunkel heeft hulp van F.J. DeSanto (Trade Secrets). Het mid-tempo Modus en het vlotte Fascination werden als lead singles uitgebracht.

Broken start met analoge synth en een schurende lead synth. Voor het dansbare The Line is Jasmine Knight uit Londen aangeschoven. Pulserend is Needs are Denied, zo’n ideale track om ritmisch op te wandelen. Wegdromen kan met Over. Bijna zeseneenhalve minuut klokt het weer dansbare Enough is Enough. En wat een lekker tempo zit er in de afsluiter Ride! Zoals Kunkel in onderstaand interview aangeeft, zijn de teksten zonder speciale bedoelingen of betekenis geschreven. Ach, het hoeft ook niet altijd superserieus of juist een niemandalletje te zijn. Voor $8 voor de MP3s kan ik Hidden Memories niet laten liggen.

Kunkel durft het aan zijn materiaal ook live voor publiek te spelen, daarbij op het podium ondersteund door Alex Gonzales (drums), James Meays (gitaar), Danny Corrales (bas) en Michael Janz (toetsen). Mocht Nederland op de tour aangedaan worden, ben ik er graag bij.

Verras me al wandelend in het Overijsselse Vechtdal

Op Routeyou, een webportaal voor liefhebbers van wandelen met veel bestaande routes, de mogelijkheid zelf een route te plannen, is een nieuwe functie ‘verras me’. Je kunt dan een startpunt ingeven, de gewenste lengte en of het een lijn- of rondwandeling moet worden. Start thuis in Balkbrug, zo’n 40km rondwandeling graag en verrassen maar. Het resultaat is een 43,8km lange ronde door het Vechtdal in het buitengebied van de gemeentes Ommen en Hardenberg. Columnist Stevo Akkerman opent vanochtend op de voorpagina van Trouw treffend: “Angst is onontkoombaar in deze tijden, dan wel dit tijdperk. Maar dat hoeft ons niet te verlammen en dat is ook niet wat ik om mij heen zie gebeuren. Ik ga vandaag een lange wandeling maken, de natuur opzoeken, niet om de crisis te relativeren, maar om mijzelf te relativeren. En om te ervaren wat acteur Anthony Hopkins zei naar aanleiding van de film The Two Popes: “Ik geloof dat er iets achter het bestaan schuilgaat dat een wonder is.” Wonderen zien vraagt om onbevangenheid, een kinderlijk, rotsvast geloof dat het onmogelijke mogelijk kan worden en je zeker bent van wat je hoopt en het onzichtbare zien. Vandaag wil ik me laten verrassen.

Relive ‘20200321 Verras me in Vechtdal’


Huize Erica Ommerweg BalkbrugOm vijf over zeven na ontbijt, koffie en het lezen van de eerste katernen van de krant wandel ik de Iepenlaan uit en volg de wijk langs de Ommerweg, passeer ik de tussen 1894 en 1910 gebouwde Villa Erica, een rijksmonument dat een kantoorfunctie bij Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht vervult, en de in 1845 in opdracht van de Maatschappij van Weldadigheid gebouwde Boskerk. Boskerk OmmerschansHet is één van de weinige gebouwen in De Ommerschans die zijn overgebleven uit de periode dat de voormalige schans gebruikt is als bedelaarsgesticht van de Maatschappij. Voordat de kerk werd gebouwd heeft op dezelfde plaats een herberg gestaan. De architectuur van de oorspronkelijk Nederlands Hervormd, maar later ook door de katholieken gebruikte kerk lijkt veel op de Reestkerk in Oud Avereest. De kerk is begin 20e eeuw overgegaan naar Veldzicht. Sinds 1990 is de kerk niet meer als godshuis in gebruik en verkocht aan particulieren. Sinds 2013 is er een Thomashuis – een kleinschalige woonvoorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking – in gevestigd.

Stepping stones in OmmerschansDe eerste stappen in geloof worden gevraagd in Ommerschans, waar ik afwijk van de route om de bladvormige stepping stones bij opgaande zon te fotograferen. Ik durf mijn voet niet op het water te zetten en loop terug naar Atelier Het Ravelijn om via de Schansweg buiten de herstelde vestingwal om de route weer op te pikken. Deze volgt tot in de boswachterij Hardenberg het LAW Maarten van Rossumpad. Houtwallen, de open vlakte van het Ommerveld op de Grensweg en het buurtschap Ommerkanaal aan de gelijknamige waterweg tussen de Overijsselse Vecht en de Dedemsvaart. Wandelbankje OmmerkanaalBij een boerderij aan het water staat een gevlochten wandelbankje klaar. Binnenkort is deze ook op wandelbankjes.nl te bewonderen. Bij varkensboer Henk Kamphuis (de zwager van een schoonzus) in het volgende buurtschap Arriërveld is het nog stil. Aan de linkerhand draaien de tien windmolens die in de afgelopen paar jaar na een veelvoud ervan aan procederen door tegenstanders en belanghebbenden bij het windpark Veenwieken toch zijn geplaatst hun testrondjes.


Natuurbegraafplaats OmmenDe autoweg N36 voorbij verruil ik het asfalt voor zand op de Zuidelijke Dwarsweg langs het tot 6 april 2020 gesloten golfterrein Hooge Graven. Aangekomen in de boswachterij Ommen zie ik een specht hameren op een groen ‘Opengesteld voor wandelaars’ bord naast een slagboom, een bijzonder gezicht. Met alweer 10km achter de rug pauzeer ik op de slagboom. Een deel van het bos is hier gerooid om plaats te maken voor de natuurbegraafplaats Hogengraven. Deze vorm van begraven, in de natuur weer tot stof vergaan, spreekt mij persoonlijk sterk aan. Ik ben al een keer in het Drentse Eext door natuurbegraafplaats Hillig Meer gewandeld, toen kunnen zien hoe met minimale, houten aanduidingen graven gemarkeerd worden en voor de rest de natuur z’n gang kan gaan. Hier in Ommen was lang nodig om vergunningen te krijgen en het voornemen te realiseren. Wat verderop zie ik een pas gedolven graf met een bloemenkrans. Er wordt nu dus echt begraven hier. Hopelijk duurt het nog decennia, maar als wandelaar hier een laatste rustplaats krijgen vind ik betekenisvol.

Tolhekke op weg Ommen naar stedeke Den HardenbergVandaag schijnt de zon en ben ik gezond en vitaal. De oude onverharde Hessenweg en verderop de opvolger, van N34 tot erftoegangsweg omgebowude verbinding tussen de steden Hardenberg en Ommen. Zo halverwege heeft hier een tolhekke gestaan, met een tarievenbord en huis voor de tollenaar. Bij het buurtschap Stegeren neem ik de vrolijk beschilderde fietstunnel onder de Coevorderweg door om twee kilometer lang de Stegerdijk te volgen. De fietsers zijn wakker geworden. Regelmatig passeert er eentje. Genoeg asfalt dichtbij Junne, welkom landweggetjes de boswachterij Hardenberg in. Overijsselpad kruist Pieterpad bij KarshoekwegOp de Karshoekweg splitst zich het Pieterpad van het in 2006 opgeheven LAW 2 Overijsselpad. Ik had er nog niet eerder van gehoord. 43km ervan is ingelijfd door het Pieterpad, een ander deel door het Maarten van Rossumpad. Een nieuw LAW, het Overijssels Havezatenpad, kwam ervoor in de plaats met de kastelen, landhuizen en havezaten in de provincie als verbindend thema. Ik pauzeer bij de kruising met de Oldemeijerweg een tweede maal.

Hoezo slecht wegdek op WillemsdijkIk trek lansg de grote campings aan de linkerhand en de zandverstuivingen van de Beerzer bulten aan de rechterhand. Vrouwen liggen hier in het zand rek- en strekoefeningen te doen, terwijl hun kinderen ravotten. Het Pieterpad is populair, en zelfs vandaag kruisen me regelmatig wat wandelaars in duo’s met een gids in de hand. Ik wijk weer af van de route, de extra’s vanmorgen plus een lus via Heemse zouden wat te gek worden. Ik kies voor de Willemsdijk (onverhard, slecht wegdek!) die met een splinternieuwe Bosduiker onder de N34 doorgaat en vanaf daar de boswachterij ingaat. Wandelpad langs SmallewijkHeerlijk lopende bospaden all the way. Ik ga even aan bij het oorlogsmonument voor de in februari 1945 neergestorte bommenwerper en het relaas van de bemanningsleden. Het laatste stuk naar de Woudbloemweg blijf ik het jaagpad langs de Smallewijk volgen.

Het is tijd voor de lintbebouwing langs de voormalige takken van de Dedemsvaart. Eerst het Rheezerend tot de voormalige Sluis 6, dan het bedrijventerrein de Rollepaal met de kenmerkende industiepanden van WAVIN en ROMIT. Gezondheidscentrum Rollepaal - dag podotherapeuteHet loopt zo lekker, dat ik het gezondheidscentrum De Rollepaal – waar ik voor mijn peesplaatontsteking driemaal bij de podotherapeute ben geweest – met een knipoog fotografeer. De in januari gemaakte afspraak is, dat ik het tot in april aankijk en alleen bij verslechtering of aanhouden van pijn dan weer terugkom voor een behandeling. Ik hoop het niet nodig te hebben. In de bocht van de Hoofdvaart en Schutwijk is een rollepaal met uitleg opgesteld. De paal met verticale lier was bedoeld om schepen in de bocht niet tegen de oeverwal te laten varen. Draaibruggen, fraaie panden uit eind 19e, begin 20e eeuw zijn er genoeg langs de Moerheimstraat en Hoofdvaart.

Voormalig gemeentehuis Avereest - popmuziekschool Moerheimstraat DedemsvaartHet voormalige gemeentehuis van Avereest (Balkbrug, Dedemsvaart en buitengebied), waar Klazien en ik op 1 mei 1998 getrouwd zijn, is een tijd Rabobank geweest, maar nu alweer een tijd een pop- en muziekschool plus theater Dina. Het oude postkantoor (nu restaurant Olde Postkantoor), het monument voor de stichter van Dedemsvaart, Mr. Willem Jan baron van Dedem en de PKN Van Dedemkerk aan de Hoofdvaart zijn nog zo wat parels onderweg. Van Dedemkerk Hoofdvaart DedemsvaartDe Van Dedemkerk is één van de weinige kerkgebouwen in Nederland waar de pastorie aan vast is gebouwd. De kruisvormige kerk werd in 1834 in gebruik genomen, het moment waarop ook de Hervormde gemeente is ontstaan. Pas in de achterliggende paar jaar is deze samengegaan met de plaatselijke Gereformeerde kerk, waar de Protestantse Kerk deze eenwording elders in het land al een paar decennia geleden heeft doorgemaakt.
Wandelen langs het OmmerkanaalWaar het routeontwerp de Hoofdvaart blijft volgen vind ik het leuker het wandelpad langs het Ommerkanaal achter de huizen aan de Aak mee te pakken en dan de Langewijk te volgen. Aangekomen bij Het Rak is de landweg naar de Kolonie veel leuker dan het voorgestelde geasfalteerde fietspad naar De Pol en langs de Coevorderweg. Dit weggetje, een eigen weg langs twee boerderijen, komt na wat bochten keurig uit bij de landbouwtunnel onder de N48 door. Het ontwerp stelt voor De Kolonie en Molenweg te volgen. Leuker is het rechtsaf te slaan, onverhard en door het bos naar molen De Star te lopen. Grasbaanraces Balkbrug afgelast dus kan er gemest wordenEen loonwerker is bezig het gras van het terrein waar anders Mac Van Dedem 2e Paasdag de jaarlijkse internationale grasbaanraces zou organiseren te bemesten. Het evenement is vanwege corona afgelast. De laatste kilometer gaat door de bebouwing van Balkbrug naar de Iepenlaan terug. Ik ben blij en dankbaar. Na 43,4km wandelen houdt mijn linkervoet zich op een blaar op de kleine teen prima. Dat heb ik vanaf mei 2019 nog niet meegemaakt! Ja, in ‘goede jaren’ zou ik nu klaar zijn geweest met de Kennedymars Klarenbeek, maar deze afstand in 6u43m afleggen zie ik als een wonder.

Capgemini heeft me vandaag een pakketje gestuurd als bemoediging, een afsluitbare koeltas voor een lunch en een link naar de Wandelen app van Wandelplatform Nederland. “Try to find a good rhythm at home, take regular coffee breaks and freshen up your mind, if possible, with a walk outside every day and relax. This will work wonders for your mental health. So, go out!”