Als christen wel of geen donor zijn

Dit jaar is van 21 tot en met 28 oktober de Week van het Donorregister. Een interessant thema om als groeigroep Actualiteit in het licht van de Bijbel mee bezig te zijn. Orgaandonatie kwam enkele seizoenen al voorbij als zijstap rond het thema ‘Als ik dood ga, dan…’ waarin we zienswijzen rond hel, hemel, dodenrijk, paradijs, begraven of cremeren en de vraag waar de ziel gehuisvest is, bespraken.

Wat zegt de Bijbel?

De Bijbel zegt niets over orgaandonatie, of het moet de radicale uitspraak van Paulus aan de Galaten zijn in hoofdstuk 4 verzen 13-16: “Herinnert u zich niet de eerste keer dat ik u het evangelie heb verkondigd? Ik kwam bij u toen ik ziek was, en hoewel mijn ziekte u er alle aanleiding toe gaf, hebt u mij toch niet veracht of verstoten. U hebt mij in uw midden opgenomen als een engel van God, als Christus Jezus zelf. Toen prees u zich gelukkig. Wat is daar nu nog van over? Ik kan van u getuigen dat u zelfs uw ogen zou hebben uitgerukt om ze mij te geven. Ben ik dan nu ineens uw vijand geworden, omdat ik u de waarheid zeg?”. Tot niet zo heel lang geleden wisten mensen niet (goed) hoe het lichaam functioneerde, laat staan dat je organen zou kunnen doneren aan een ander. Niet vreemd dus, dat er in de Bijbel geen expliciet gebod of verbod op orgaandonatie te vinden is. Voor- en tegenstanders beroepen zich op meer algemene Bijbelse principes om hun standpunt op te baseren.

Naastenliefde, zoals geboden in Leviticus 19 vers 18, Mattheüs 22 vers 40 en Johannes 13 vers 34 kan een orgaandonatie stimuleren. De overtreffende trap van orgaandonatie is je leven willen geven voor een ander, zoals in Romeinen 5 verzen 7-8 en 1 Johannes 3 verzen 16-17 te vinden is.

Als argument tegen wordt de integriteit van het lichaam aangehaald met een beroep op 1 Korinthiërs 6 vers 19 (het lichaam is de tempel van de Heilige Geest) en Johannes 19 vers 42 (Jezus en niet slechts zijn gestorven lichaam wordt begraven). Flinterdun en dus beter om het spreken over een ‘Bijbelse visie’, ‘hoe ga je als christen om’ etc. wat voorzichtiger uit te drukken.

Doneren bij leven en na je dood

Bij leven kun je haar aan bijvoorbeeld Stichting Haarwensen, bloed en bloedplasma (bij de bloedbanken van Sanquin), stamcellen (via Matchis) of een nier (aan de Nederlandse Transplantatie Stichting) doneren. Ik heb ze met opzet in deze volgorde geplaatst. Haar groeit weer aan, verloren bloed, bloedplasma en stamcellen door je lichaam zelf aangevuld, al is de impact op de donor in het rijtje bloed, plasma en stamcellen groter. Je kunt zonder één van je nieren goed verder leven, al is de kans op nierfalen groter geworden.

Donormonument bij Grote Kerk Naarden-VestingDe behoefte aan donoren is groot. Je hoeft geen wiskundige te zijn om de onbalans tussen het aantal bloeddonoren en vragers naar een bloeddonatie te zijn.

Van jouw voormalige lange haren kunnen pruiken voor kankerpatiënten worden gemaakt. Jaarlijks komen veel, heel veel mensen, in het ziekenhuis terecht en hebben ze baat bij snelle aanvulling van hun bloed om niet direct te overlijden. En zorgt nierfalen voor uitval in beide nieren, ben je maar wat blij met een donor die er één wil afstaan. Patiënten met bijvoorbeeld acute leukemie hebben baat bij een match met een stamceldonor. In Nederland is doneren vrijwillig en dus onbetaald.

Na je dood, en daar gaat het om bij het vastleggen van keuzes in het donorregister, kun je organen (alvleesklier, darmen, hart, lever, longen en nieren) en weefsels (bloedvaten, botweefsel, hartkleppen, kraakbeen, pezen, huid en ogen) doneren. Je kunt:

  1. daarvoor toestemming geven, al dan niet ook voor wetenschappelijk onderzoek. Je kunt organen of weefsels uitsluiten van donatie.
  2. geen toestemming geven.
  3. de keuze overlaten aan je partner of familie.
  4. de keuze overlaten aan een ander persoon.

Er gaan allerlei verhalen rond over zomaar opensnijden van lichamen, verstoren van de rouwverwerking door nabestaanden of het te vroeg wegrijden naar de operatietafel. Daarom is het goed te lezen wat er gebeurt als je donor wordt. Praat met je arts of experts in plaats van af te gaan op geruchten, sterke verhalen en borrelpraat van leken.

Consistent zijn

Hoe consistent ben je zelf?

  • ben je donor bij leven en/of dood en wil je als het erop aankomt ook bloed, een orgaan of weefsel ontvangen?
  • ben je donor bij leven en/of dood en wil je als je op wat voor manier dan ook komt te overlijden geen donatie ontvangen? Misschien loop je wel met een Bevel om niet te reanimeren / Do Not Recuscitate verklaring om. Als je tijd gekomen is, ben je bereid te sterven, ongeacht de medische mogelijkheden het ‘leven’ langer te rekken.
  • ben je geen donor, noch bij leven, noch dood, en wil als het erop aankomt wel bloed, een orgaan of weefsel ontvangen? Op basis van welk principe? Eigenbelang, egoïsme?
  • ben je geen donor, noch bij leven, noch dood, en wil je ook geen gebruikmaken van een donatie? Jehova’s Getuigen zijn een voorbeeld van deze categorie mensen. Wat je ook van hun geloof en praktijken vindt, op dit thema zijn ze consistent.

Zie ook:

Flight Brigade – Chased By Wolves

Dankzij Leon van Wijngaarden kreeg ik Heartbreaker, een liedje van rock band Flight Brigade in het vizier. Fans houden ook van The Violet Burning, Brown Feather Sparrow, A Treehouse Wait en The Bowery volgens Spotify. Dat schept verwachtingen voor het luisteren van de rest van Chased By Wolves, het tweede album van de band. Producer Chris Porter (George Michael, Elton John, David Bowie) heeft z’n best gedaan om Ollie Baines (gitaar, zang), zijn vrouw Miriam Baines (zang, toetsen), Dorry Macauley (zang, viool), Tom Clay (bas), Thomas Pink (gitaar), Neil Blandford (drums) en Jonny Barker (toetsen) een volwaardige opvolger van Our Friends Our Enemies (2016) te bezorgen. De muziek is inmiddels gebruikt in films, reclameboodschappen en tv-programma’s als Made in Chelsea, Sunday Brunch en Tattoo Fixers.

Soepel lopende rock songs als Heartbreaker, Chased by Wolves (over de juridische strijd rond de liedjes), Tinderbox (net als Heartbreaker over de schoonheid en breekbaarheid van relaties)  of wat rauwer werk in Fury Road of even gas terug in Sirens.

Brainwave is een ode aan Seth Baines, broer van lead zanger Ollie, die met epilepsie te kampen had, de diagnose hersenkanker kreeg en in november 2018 overleed.

Na Stranger Things een intermezzo (Sliver), waarna het puntige Where Eagles Dare doorpakt. Het langzame Alligators eert Ollie’s opa, een RAF soldaat die in de Tweede Wereldoorlog vocht. Voor How Your River Runs Through Me zocht Ollie inspiratie in de de karakters van Cormac McCarthy’s roman The Road (2006) dolend door een apocalyptisch chaos, zoekend naar hoop en gemeenschap, heel menselijk dus. Meer literaire raakvlakken zijn in de afsluiter Creature te vinden, als je van Tolkien houdt tenminste.

Gezien: Paul, Apostle of Christ (2018)

Allerlei personages uit de Bijbel hebben inmiddels wel een speelfilm met hun naam gekregen. De regisseur of scriptschrijver baseert zich doorgaans wel op de Bijbel, maar verzint er van alles omheen, om er een aansprekend plot van te maken met meerdere verhaallijnen en lagen met de uitdaging om de film financieel rendabel te laten zijn, waar een te expliciet evangeliserende film helaas geen volle bioscoopzalen trekt. Voor Paul, Apostle of Christ (2018) met hoofdrollen voor James Faulkner (Downtown Abbey), Jim Caviezel (The Passion of the Christ), Olivier Martinez (SWAT) en Joanne Whalley (A.D. The Bible Continues) staan de nadagen van Paulus, de in Tarsus geboren Saulus, die op weg naar Damascus om de nog piepjonge christelijke gemeenschappen uit te roeien, Jezus Christus ontmoette, zich bekeerde en de grote missionaris van de eerste eeuw werd. Zich beroepend op de keizer – hij was Romeins staatsburger – tekende hij zijn lot toen hij in Palestina werd beschuldigd van godslastering (de Romeinse keizer werd vergoddelijkt; aanbidden van andere goden was heel gewoon, maar niemand kon tippen aan de keizer) met zijn claim van Jezus als zoon van God.

Keizer Nero had in 64 de christenen in Rome beschuldigd van de brand die een groot deel van Rome in de as had gelegd. Paulus zit gevangen net als veel andere christenen. De lokale door Aquila en Priscilla geleide christelijke gemeenschap wordt vervolgd en houdt zich schuil in een binnenplaats. Is liefde, ook jegens de Romeinse overheersers, de aangewezen weg, of moet men zich vechtend vrijheid toe-eigenen? De Griekse dokter Lukas die net z’n evangelie heeft geschreven, bezoekt de gemeenschap en Paulus meermalen ‘s nachts in de gevangenis. Het leidt tot het schrijven van wat we nu kennen als Handelingen van de apostelen. Hoe snel zal Paulus geëxecuteerd worden? Blijft de eenheid bewaard in de Romeinse kerk? Zal de gevangenbewaarder Mauritius wiens zieke dochter door Lukas of eenparig Onze Vader bidden binnen één nachtwake genezen is, tot geloof komen? Blijven Aquila en Priscilla die enorm van mening verschillen over de te volgen weg bij elkaar?

Er zit weinig tempo in de film, zeker de opening scènes hadden korter en meer to the point gekund. Ik had meer flash backs over het leven en werk van Paulus verwacht. En hoewel behoorlijk gruwelijke martelingen en executies plaatsvinden, hebben je kinderen waarschijnlijk al wel gewelddadiger scènes in andere films gezien. Van het leven in de eerste gemeente die al enkele tientallen jaren tegen de vervolging in toch wortel heeft geschoten, zie ik te weinig. Het ankerpunt lijkt nu een moreel dilemma om al dan niet in gewapend verzet te komen tegen onderdrukkers. Scènes als de voorlaatste waarin Lukas en Paulus vrolijk door een tuin wandelen en de schrijver van Handelingen in z’n nopjes is met een paar mooie slotzinnen voor het boek, villa afwaarderend tot huis, en in essentie de omkooppraktijken om bij Paulus in de gevangenis op bezoek te kunnen – waarom hij wordt vrijgelaten, is buiten de film gelaten – laten m’n wenkbrauwen fronzen. Het boek Handelingen is toch beter dan de film die je op Netflix kunt bekijken 😉

Scott Sambucci – Stop Hustling, Start Scaling: Ramp Up Your Startup’s Repeatable Revenue with The Q Framework

Serial entrepreneur Scott J Sambucci has a lot of experience to offer you if you’re starting up a B2B company. Theoretical books on multi-step sales processes, ROI calculation, or the finance part are abundant. And where succesful entrepreneurs write down their stories, in retrospective it’s less obvious why and how they actually made it, where others failed.

Sambucci structures his approach, coined Q Framework, understanding that you, your customers, market, investors, team, and your family are critical success factors. What matters most is doing the right work, focusing on the right outcomes and tracking the right metrics. Which problem are you solving? What’s the unique product or service for the smallest audience possible you’re conveying? Repeatability means that you can hand your approach to a team to own, operate, and improve. That’s crucial to scale up, because in that phase of your company you’re not able to do everything yourself. The author elaborates the need for a sales funnel, and adequately selling the product or service, avoiding worthless meetings and contacts. In the end, it’s about getting paid enough to keep your business alive.

End of chapter assignments, calls to actions, and an invitation to get Scott’s consult and support to help growing your business are the challenges he poses to you. Are you ready to Stop Hustling: Start Scaling?

About the author

Over the last 20 years, Scott J. Sambucci built the sales teams, process, and products for two successful start-ups in Silicon Valley, and now working on #3. All of the ideas he shares in his books are from own learning, personal experience, most importantly, mistakes he has made along the way. :o)

Scott is also a teacher and university lecturer, leading courses in Pricing Strategy, Economics, Finance, Entrepreneurship, and Strategic Management at several universities, and he’s been awarded several teaching awards along the way.

As the Founder of SalesQualia, everything he does focuses on improving sales performance so you can sell more stuff. When he’s not selling or writing about selling, he keeps a personal blog and works on various forms of fiction – short stories, novels, and life observations. To keep himself mentally balanced, he loves the challenge of endurance events such a long-distance running and triathlons.

I received a review copy from the author in exchange for my personal, unbiased opinion upon reading.

Lost Outrider – Heart

      No Comments on Lost Outrider – Heart

Uit één van de nieuwe synth pop / retro pop / popwave afspeellijsten heb ik muziek van het Britse Lost Outrider gevist. Op 21 juni 2019 kwam het album Heart uit met negen smaakvolle tracks die geproduceerd, gemixt en gemasterd zijn door Nathan Michael, één van de bandleden. Een moddervette knipoog naar de 80’s zonder terug te vallen op al te veel analoge synths en Italodisco tunes. Hulp van buiten is er in de persoon van Preston Knight in After Dark Rituals, spreker Japanse Britse popzangeres Michi in Next To You, Mizucat spreekt in het vlugge Sleeper. Jordan Samuel doet mee in Poole Crescent en New Arcades draagt bij met de vocale productie aan opener Eyes. Er zijn instrumentals als Leave Me Here, Unravel & Break, Black Arts & Cold Hearts. Het cinematografische dat de mannen in hun bio vermelden, komt uit de verf in de afsluiter, They Never Existed, alles is tijdelijk, ook de speelduur van dit album. Heart is digitaal of op cassette verkrijgbaar.