Anna Halabi – Syrian Brides

      No Comments on Anna Halabi – Syrian Brides

Anna Halabi takes you along the everyday lives of Syrian married women. Syrian Brides is a compilation of humorous short stories. Take Jamila who has a clever way to make her husband Hassan forget Munira, his deceased first wife, or Um Hussam who’s testing the senses of the candidate brides to find a suitable bride for her son. Mariam is from the Philippines, baptized as a Catholic, but converted to Islam and fled from her family. Chit-chat mixed with religion, longing for freedom, and dealing with a husband who next to you marries the maid. Nahla surprises Rami with fake nails and a wig, only suggesting what else on and around her body is fake as well.

The charms and difficulties of everyday life in the Syrian culture and customs are woven into these relatable stories, that can appeal to both male and female readers.

About the author

Anna Halabi was born and raised in Aleppo, Syria. She emigrated to Europe in 1999 for her university studies. She currently lives with her family in Germany. Syrian Brides is her debut as an author. The stories and characters in this collection were inspired by her personal experiences as well as her relatives, friends and TV shows.

I received a free review copy from Fatin Zaklouta in exchange for my personal, unbiased review upon reading.

Psalm 22: Waarom hebt U mij verlaten?

Deze week voorafgaand aan Pasen staat het lijden en sterven van Jezus Christus centraal in het geloof van christenen. Eén van de Psalmen die koning David zo’n duizend jaar vóór Jezus’ leven in Israël, componeerde is Psalm 22. Het bevat veel elementen die rond de kruisdood van Jezus werkelijkheid zijn geworden. Psalm 22 wordt als profetie beschouwd. Het begint al in vers 2: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” dat Jezus aan het kruis uitschreeuwt, lees de verslagen van Mattheüs 27 vers 46 en Marcus 15 vers 34. Dezelfde frase haalt de profeet Jesaja aan en betrekt het in hoofdstuk 49 vers 14 op Sion (Israël). In hetzelfde hoofdstuk gebruikt Jesaja in vers 5 uit Psalm 22 de verzen 10 en 11: “U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd, biuj mijn geboorte vingen uw handen mij op, van de moederschoot bent u mijn God.”

Er wordt vaak gezegd dat God de Vader Jezus in zijn benauwdste momenten echt verlaten heeft, omdat hij de zonde van de mensheid die zijn zoon Jezus Christus op zich heeft genomen, niet kan aanzien. Ook gewone mensen kunnen zich door God verlaten voelen. Als je echter naar hem uitroept ‘mijn God’, erken je zowel zijn bestaan, zijn luisterend oor als jouw relatie tot God. En dat is exact de grote lijn in Psalm 22, het toepassen op het volk Israël dat ondanks de vele misstappen Zijn volk is, en op Jezus Christus. “Op u hebben onze voorouders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en u verloste hen, tot u geroepen en zij ontkwamen, op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd.” (Psalm 22 verzen 4-6).

David vertrouwt dat hij net als zijn voorouders bij God gehoor vindt: “U geeft antwoord. Ik zal uw naam bekendmaken, u loven in de kring van mijn volk. Loof hem, allen die de HEER vrezen, breng hem eer, kinderen van Jakob, wees beducht voor hem, volk van Israël. Hij veracht de zwakke niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd, hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep…” (Psalm 22 verzen 22b-25, ook volgende verzen). God is van generatie op generatie dezelfde, Hij is de onveranderlijke. En daarom geldt: “Een nieuw geslacht zal hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer; aan het volk dat nog geboren moet worden zal het van zijn gerechtigheid verhalen: hij is een God van daden.” (Psalm 22 verzen 31-32).

De volledig mens geworden Jezus roept zijn God aan juist met Psalm 22 vers 2 met de kennis van de hele Psalm. Als belangrijke schakel tussen generaties zorgt hij ervoor dat het goede nieuws van zijn rol als perfect offerlam dat de zonde van de wereld wegneemt, wordt doorverteld aan nieuwe generaties en deze de Heer zullen dienen. Daarvoor was lijden en sterven noodzakelijk. De straf voor de zonde is immers de dood. Jesaja schetst in hoofdstukken 52 en 53 dit beeld van de lijdende dienaar van de HEER: “Ja, mijn dienaar zal slagen, hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien. Zoals hij velen deed huiveren – zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens -, zo zal hij veel volken opschrikken, en koningen zullen sprakeloos staan. En zij aan wie niets was verteld, zullen zien, zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen (Romeinen 15 vers 21) (..) Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, verwacht, door ons verhuisd en geminacht . Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. (Mattheüs 8 vers 17) Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. (Mattheüs 27 vers 14, Marcus 14 verzen 60-61) Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen (Mattheüis 27). Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken (Mattheüs 27 verzen 57-60). Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. (Mattheüs 28 verzen 18-20). Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op.” (Jesaja 52 vers 13 t/m 53 vers 12).

Bij deze door God geplande lijdensweg horen de andere in Psalm 22 geschetste taferelen met tussen haakjes de plekken bij de evangelisten die de vervulling bij het lijden van Jezus aan het kruis beschrijven: “Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd: ‘Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen, laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?’ (Mattheüs 27 vers 39, 43; Marcus 15 vers 29; Lucas 23 verzen 35-36) (…) Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij, en er is niemand die helpt., (..) Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen, mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, u legt mij neer in het stof van de dood. Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in, zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Zij kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. (Mattheüs 27 vers 35, Marcus 15 vers 24, Lucas 23 vers 34, Johannes 19 vers 24)” (Psalm 22 verzen 7-19).

IJsselloop 2019: 15km hardlopen rond de IJssel in Deventer

Onze jaarlijkse deelname als familie aan de IJsselloop in Deventer is vandaag uitgebreid met Feline op de 1km en Henriëtte op de 5km. Zelf doe ik deze keer mee aan de 15km afstand, Niels, Lieske en Klazien aan de 10km route. Ophalen startnummers ‘s morgens in de Boreeltuin aan de Houtmarkt gaat soepel. We gaan eerst op de Brink kijken bij de start van de groepen kinderen met hun ouders of leerkrachten op de 1km afstand. Mijn moeder komt met neefje Stef bij ons staan, we zien Lieske eerst en daarna Niels met Feline helemaal achteraan naar het startvak wandelen. Goede tactiek om een vierjarige niet te overdonderen met kinderen die haar alleen maar inhalen. Zo kun je nog eens zelf een kind inhalen. Na ze weggeschoten zijn, loop ik zelf terug door het Bergkwartier naar de Houtmarkt voor een laatste plas, banaan en drinken.

Relive ‘Afternoon Apr 14th’Startnummers Henk-Jan Klazien Henriëtte voor IJsselloop Deventer 2019Ik mag om 12u van start vanuit vak B voor de 14e editie van de IJselloop. De Wilhelminabrug over voor de eerste kilometer die met 5:11 de toon zet voor het vervolg. Nee, dit is geen Brink tot Brinkloop of 10km run, ik mag nog vijf kilometer verder vandaag. Henk-Jan in startvak op Houtmarkt IJsselloop Deventer 2019Als ik per kilometer onder de zes minuten kan houden, ben ik al erg blij, want structureel klommen de doorkomsttijden tijdens mijn spaarzame trainingen de afgelopen weken. Het is zonnig met een windje èn koud vandaag. De legging, thermohemd en jasje aan dus, geen korte broek en t-shirt. Dat kan volgens de weersverwachting morgen weer 😉

Henk-Jan na 5km op Emmaplein IJsselloop Deventer 2019 2De Worp over en dan eerst de spoorbrug terug naar de binnenstad. De Welle en – elk jaar eenmaal met toestemming – langs de hoeren in de Bokkingshang. Klazien staat me op het Emmaplein aan te moedigen en te fotograferen. Weer de Wilhelminabrug over, door het Worpplantsoen en dan de dijk langs de IJssel vervolgen. Mijn moeder en Henriëtte staan me hier aan te moedigen. Het traject is bekend van de diverse keren dat ik de 10km hier liep. In de bocht van de Bandijk neem ik ditmaal wel drinken, hoewel het altijd een gedoe blijf wat zonder spugen en verslikken naar binnen te gieten onder het hardlopen. Het keerpunt bij de fruittelers achter de landgoederen zit er nog altijd in. De tijd dat mensen mij inhaalden is voorbij, vanaf hier haal ik zelf weer hardlopers in. Het gaat lekker, ook over het altijd droge zandpad langs de spoordijk richting IJssel. Op het talud staan moeder en dochter weer foto’s te maken. Achter de Hoven is het altijd gezellig.

Henk-Jan na finish op Brink IJsselloop Deventer 2019 2Nog een keer het fietspad tegen de spoorbrug op en terugdraaien naar de Welle. Ja, hier ga ik zodadelijk me wel opstellen om anderen te fotograferen. Eerst zelf de laatste kilometer afmaken. Dat gaat lekker achter een haasje aan die ik bij de Zandpoort met grote passen voorbij ga. En met 1:24:12 eindigen vind ik niet verkeerd met een beperkte voorbereiding – iets met een volle agenda en lange afstandswandelingen, die andere sportieve hobby – en een verwachting dat ik er anderhalf uur over zou gaan doen. Klazien voltooit haar 10km in 01:04:55 en debutante Henriëtte haar 5km in 29:10.

Standplaats Welle Deventer IJsselloop Deventer 2019Na ontvangst van mijn medaille en een fles water loop ik om me warm te houden snel naar de Beestenmarkt om me van een extra laag kleren te voorzien en de fotocamera mee te nemen. Ik steek de binnenstad deels joggend, deels snelwandeend door om precies op tijd bij de Welle te zijn om vanaf de snelle jongens op de 10km honderden deelnemers op de 10 en 5km vast te kunnen leggen. Ijsjes van Talamini als beloning IJsselloop Deventer 2019Honderden foto’s op het 4,4 / 9,4 / 14,4km punt zijn het resultaat. Ik weet van de verschillende edities van de IJsselloop hoe leuk het is actiefoto’s van jezelf terug te zien. Hier dus mijn bijdrage aan andere hardlopers van vandaag.

  • De 5km lopers zijn te vinden in dit album
  • De achterhoede van de 15km en de 10km lopers in dit album

Zodra ook Henriëtte aan me voorbij getrokken is op de Welle – Lieske heeft me hier een poos gezelschap gehouden, collega’s van Saxion aanmoedigend – loop ik naar de Brink. We hebben onszelf een ijsje van Talamini als beloning belooft. En wat je belooft, moet je doen 😉

Met Escape naar Openluchtmuseum Arnhem

De familiedagen van Capgemini personeelsvereniging Escape zijn altijd prima verzorgd. De kans dit jaar op (her)ontdekkingsreis te gaan in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem laten we ons dus niet glippen. Ook onze beide dochters Henriëtte en Marianne hebben er zin in en laten werk ervoor schieten. We staan onze gezinstraditie trouw keurig op tijd als één van de eersten op de parkeerplaats. Collega Paul herkent me bij de inschrijfbalie. Voor de kinderen toch wel indrukwekkend dat je bij een bedrijf waar wereldwijd meer dan 200.000 mensen werken zonder verdere introductie bij de juiste voornaam wordt genoemd en geen (personeels)nummer bent.

Henk-Jan is beginnend missionaris volgens Canon van NederlandOnze vroege aankomst geeft de gelegenheid meteen de een half uur eerder speciaal voor Capgemini geopende Canon van Nederland tentoonstellingsruimte te bezoeken. Dit voor ons nieuwe deel van het park is een interactieve tijdreis met spellen, films, opdrachten en achtergrondinformatie over de hoogte- en dieptepunten van de geschiedenis van Nederland. Voor de toets om een geschikte aanpak voor de bekering van Friezen te bekeren heb ik een matige uitslag. Beter gaat het in het met z’n vieren bepalen van de datering van uitvindingen, maar weer niet in het snel in de goede volgorde zetten van handelingen om een musket te herladen.

Lunch van Capgemini Escape in Openluchtmuseum ArnhemLandbouwwerktuigenloods uit Goes is vandaag de gelegenheid om de meegekregen consumptiebonnen te gebruiken – meer dan we konden omzetten in drinken, dank weer! – en te genieten van een uitgebreid lunchpakket. Het is koud buiten, sneeuwt en hagelt een paar maal, maar verder is er vooral zon en een serie typische Hollandse wolkenluchten.

Jazeker - ook deze boekenplanken stonden bij tiener Henk-JanRegelmatig duiken we in onze eigen herinneringen aan eerdere parkbezoeken, omdat we veel nieuwe dingen zien. Het scheelt in elk geval verveeld rondlopen of de tijd opvullen met niets doen. Het jaarthema is Gruwelijk lekker en zodoende kunnen de meiden in de Suikerwerkplaats aan de slag met opdrachten over suiker, proeven we een ijsje dat heel anders ruikt, luisteren we in de uit Meppel overgebrachte theekoepel naar een verhaal van spin Anansi die op een suikerplantage is beland, geniet ik van een plastic glaasje bier met smaak. In het entreegebouw kun je blijkbaar een gratis snackzakje meenemen om de tien smaken op de gruwelijk lekkere route door het park te vullen.

Interieur Chinees restaurantVerbazingwekkend blijven de arbeidershuizen met bijvoorbeeld eind jaren ’70 inrichting, want het had maar zo onze huiskamer of mijn tienerkamer kunnen zijn. Ook de woonboerderij van de familie Van Leeuwen uit Hoogmade is zo’n feest van herkenning, net als het Chinees restaurant of het postkantoor aan het nieuwe rijtje panden dat uit de Westerstraat in de Jordaan, Amsterdam zijn overgekomen.

Urinoir Deventer voor stationWe maken een ritje in de postkoets van Van Gend & Loos en ik herken van een afstand het urinoir in Amsterdamse School-stijl dat tot de verbouwing van het Stationsplein in Deventer voor het stationsgebouw stond en ikzelf vóór of na treinritten ook veelvuldig met dichtgeknepen neus gebruikt heb. Hoe sterk geuren kunnen zijn, merk ik ook in het Groene Kruisgebouw waar onder meer Lysol op tafel staat, of op de scheepswerf of in de smederij.

Dakwerk in hoeve 1Omhoog kijken in het Openluchtmuseum levert verrassende plaatjes op van het dakwerk in de hoeven, de jampotten met schroeven en spijkers die aan een plank zijn bevestigd (ja, mijn vader had dezelfde constructie in onze schuur aan de Emmastraat in Deventer), zolderkamers met dakkapel of de vele molens die staan te draaien. Van plaggenhut tot Staphorster boerderij met kenmerkende jasbeschermer, de Kruidentuin tot de op stoomkracht werkende zuivelfabriek Freia, er is zoveel te zien, dat we zo nu en dan wat links laten liggen en juist elders naar binnen duiken, bijleren over bijvoorbeeld emigratie naar Canada of het onderdak voor Molukkers en Turken.

TBC huisje Afdeling OlstHet accent van het museum is merkbaar minder op de ambachten en meer op de moderne geschiedenis van ons land komen te liggen. En zo kan ook dit 101-jarig museum een eigentijds publiek blijven aanspreken. En wat we over enkele decennia terug willen zien in Arnhem? Geen idee. Nu glimlachen we om de diskettes, de zitkuil met bielzen, een telefooncel of een typemachine.

Concertverslag Roosevelt in Melkweg Amsterdam

De Duitse Marius Lauber kampte in november 2018 met stemproblemen. Het concert van zijn band Roosevelt werd daarom van 22 november 2018 naar 11 april 2019 verplaatst. Voor de overnachting in Amsterdam tussen twee werkdagen in dus opnieuw een hotel geboekt en verder blijven meebewegen met de funky muziek. Concert Roosevelt in Melkweg Amsterdam op 11 april 2019Hotel Abba aan de Overtoom, op enkele minuten lopen van De Melkweg aan de Lijnbaansgracht biedt me budgetaccommodatie (€57,50 voor een eenpersoonskamer met ontbijt, wel een gedeelde badkamer en toilet). Een rookvriendelijk hotel boven de Albert Heijn, waar het af laten gaan van een rookalarm op €160 komt te staan (roken daarom alleen vanuit een geopend raam of op het balkon), waar toch op de gangen een enorm penetrante wietlucht hangt. Op kamer 9 is het fris en dat houd ik zo als niet-roker 😉

Bij een lokale pizzabakker annex döner bereider bestel ik een pizza salami en krijg een pizza shoarma. Gelukkig lust ik beide, meebewegen ook hier zonder behoefte de verder hete en smakelijke pizza te retourneren. Na nog wat administratief werk op de laptop en smartphone loop ik na half acht richting De Melkweg. Concert Roosevelt in Melkweg Amsterdam op 11 april 2019Streep acht uur trapt de 22-jarige Oostenrijkse Mavi Phoenix het voorprogramma af. Een rebelse meid die haar lesbische voorkeuren, net als de kritiek van ouders en familie erop alsmede een overdosis f**k you als makkelijke textuele opvulling van haar verder catchy hiphop etaleert. Vergezeld van een bassist, drummer en synths uit een doosje is ze muzikaal zeker geen straf, geniet ze volop van haar eerste bezoek aan Amsterdam en krijgt ze een wisselende respons van de steeds voller stromende Max-zaal. Zo te zien om me heen is er herkenning van de bezongen perikelen. En verder pik ik meegekomen vriendinnen of familieleden die wel heel erg uitbundig alle teksten uit hun hoofd meezingen. De zangeres kletst zo ongeveer na elk nummer. Als de drummer doorheeft dat het tijdschema anders geen ruimte laat voor het laatste liedje, maant ze Mavi tempo te maken.

Concert Roosevelt in Melkweg Amsterdam op 11 april 2019Na een half uur podium herinrichten en wat gepriegel om het logo van de band goed opgehangen te krijgen, is het tijd voor Roosevelt. En wat heeft het publiek zin om te dansen! En dat kan naar hartelust op Take Me Back en Illusions van de vorig jaar verschenen Young Romance, maar ook op Montreal van de Elliot EP uit 2013. De ritmesectie – een drummer, een percussionist/toetsenist en bassist – is op dreef, speelt strak en houdt de vaart erin. Geen babbels of beschouwingen, gewoon door naar het volgende nummer.

Concert Roosevelt in Melkweg Amsterdam op 11 april 2019Tot half elf geniet ik van diverse ‘extended versions’ van oudjes als Sea, recenter materiaal als Moving On en veel tracks van Young Romance. Zanger, gitarist en toetsenist Marius Lauber is goed bij stem, beheerst zijn instrumenten en overtuigt dat in de studio vormgegeven strakke pop-funk ook live heel wel uitgespeeld kan worden. In de DJ set voorafgaand aan het concert kwam de 1987 Fleetwood Mac hit Everywhere al voorbij. Roosevelt’s cover werd de eerste toegift, gevolgd door Night Moves. Het dansen op de vierkante meter maakt plaats voor meer bewegingsruimte op de avondwandeling terug naar Hotel Abba en een prima nachtrust.

Zie ook foto’s Lyz Olyslager.