Auteurs uit het Vechtdal – Onzichtbare mensen Leven in de echo van de Ommerschans

Bij de presentatie van De Strafkolonie in juni 2018 gaf schrijver Wil Schackmann aan, dat hij geen nieuwe boeken over de wederwaardigheden van bewoners van koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid zou schrijven. Wel had het archiefonderzoek nog veel materiaal opgeleverd dat gebruikt kon worden in verhalen. Een oproep aan schrijvers en verbeelders om ermee aan de slag te gaan.

In Onzichtbare mensen: leven in de echo van de Ommerschans is deze uitdaging aangenomen. Het is een bijzondere verhalenbundel geworden over leven in armoede twee eeuwen geleden en nu. Fascinerend blijft in de geschiedenis van de Maatschappij, hoe en waarom aan lager wal raakten, of er kans op verheffing was en men kon ontsnappen aan de negatieve spiraal van bedelen, opgezonden worden naar Veenhuizen of De Ommerschans en vrijgelaten worden. Dezelfde vragen kun je stellen over mensen die in het Nederland van nu toch aan de zelfkant staan, een beroep moeten doen op sociale voorzieningen, Voedselbanken, schuldsanering, bewindvoerders, etc.

De mix van tot leven gebrachte bewoners van De Ommerschans, door gastschrijvers uitgewerkte interviews met armen van nu, gedichten, het ochtend- en avondlied van de kolonisten in de vroege 19e eeuw en foto’s van de aardappelzakken, limiethuis, kerk, Hoeve 4 tot een 272 pagina’s tellend geheel is geslaagd. Het is geen boek om in één lezing door te werken. De ellende en uitzichtloosheid spat ervoor te regelmatig van de bladzijden.

Zie ook het artikel in De Toren.

Daniel Sweet & Andrew Gilmore – The Last Lessons of Christ

When Jesus Christ announced that he would suffer and die in Jerusalem, his twelve disciples not only questioned that but needed valuable final lessons from the Lord to be equipped to spread the gospel of God’s plan with mankind across the world. In The Last Lessons of Christ: Living by Faith in an Age of Despair, Daniel Sweet & Andrew Gilmore explore ten teachings. From genuine faith and our active role in bringing light to the nations, persistence to the understanding that you can’t add anything to God’s grace. Religion is not a solution. Faith produces action, it makes the impossible possible. Abandon everything to follow Jesus and remember that his death destroyed darkness.

Parables, conversations between Jesus and his disciples on the various aspects of faith get a proper exegesis, illustrations from movies, books, and personal reflection added. Just as Jesus needed faith to persevere, resist temptations and fulfill God’s assignment, we’re called to act accordingly and bring hope where there’s despair, light in the darkness, and love where hate seems to rule.

About the authors

Andrew Gilmore writes for people who crave a deeper relationship with God, but might not know where to begin. Through his books, essays, and articles, his aim is to inspire you to live by faith and to keep in step with the Spirit by tugging at your heart stings one moment and making you laugh out loud in the next. When he’s not writing, you can find him eating way too much barbecue, wrestling with his four kids, or watching really bad movies.

Daniel Sweet is the pastor of Calvary Free Will Baptist Church in Norman, Oklahoma. He is a graduate of Randall University in Moore, Oklahoma, and earned an MDiv from Liberty Baptist Theological Seminary. He and his wife, Jamie, of sixteen years have a heart for adoption. Of their four children, they adopted one from Vietnam and another from Tulsa. His full testimony can be seen on truthneverdies.tv, including his adherence to Arminarism, where faith and free will are key.

I received a free copy of this book from the authors in exchange for my personal, unbiased review upon reading.

Air Review – How We Got By

Voordat Velvet Blue Music vertegenwoordiger Jeff Cloud me naar aanleiding van de bespreking van Starflyer 59‘s Young In My Head benaderde, had ik nog niet eerder van Air Review gehoord. Toch draait deze band uit Dallas alweer een decennium mee met een eigen mix van melancholische synth pop, R&B en rock. Na hun tweede album Low Wishes (2013) verloor voorman Doug Hale in 2016 een adoptiekind, verloor toetsenist Richard Carpenter zijn schoonmoeder en bassist Jeff Taylor zijn schoonvader. Bassist Dragan Jakovljevic en zijn vrouw worstelden met kinderloosheid. Zoals je begrijpt gaat privé dan even voor werk of hobby en hebben deze ellendige gebeurtenissen hun weg gevonden naar de teksten op het nu verschenen derde album How We Got By.

Rauwe teksten als “After all the sleepless and the breathless nights you will sleep alone. When you come and find me in the afterlife I will take you home.” (Sleepless Nights) of “Were you pardoned from all my dreaming From the moment they took you away were you absolved of all my hopes. I know you won’t be coming home.” (You Won’t Be Coming Home) liegen er niet om. En hoe luchtig You Gotta Love Somebody ook klinkt, of je meebeweegt op het pulserende Bobby, is de onderliggende boodschap “Bobby when you leave, I worry she won’t feed you. I’m starting to believe Jesus will not hear you crying out. Or does he even care at all.”

Zware kost tot en met de afsluiter Fall Along: “We drove all night all alone and we don’t talk until we get home. Sacred thoughts are less the more we fall along. I was always gonna take the rest of our lives to get where we’re going.” Muzikaal zit het prima in elkaar. Overtuig jezelf en luister via de afspeellijst hieronder.https://open.spotify.com/album/7LuUQaCy0z0ulxwAJpHo9h?si=B1q4i3gNSuO8fRT18eRtpQ

Joep de Hart – Christenen in Nederland: Kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid

Christenen in Nederland: Kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid is de tweede in een drietal studies naar religie en spiritualiteit van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Voor dit rapport is gebruik gemaakt van het onderzoek God in Nederland dat in 1966, 1979, 1996 en 2015 is uitgevoerd en Culturele Veranderingen in Nederland, een ander langjarig onderzoek. Verschuivingen in godsdienstig Nederland worden in beeld gebracht, zoals die de afgelopen decennia vooral via enquêtes zijn geregistreerd onder de bevolking. Behalve van bevolkingsonderzoeken en cijfers die door de kerken – met name de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk Nederland – geleverd zijn, is gebruikgemaakt van interviews met godsdienstige leiders en observaties bij migrantenkerken.

De ontkerkelijking en teruggang in het christelijk geloof blijft doorzetten in Nederland, hoewel opvallend in en zeker niet gedeeld met de rest van West-Europa, laat staah de rest van de wereld, waar het christendom juist groeit. In ons land zijn juist jeugdige kerkgangers in allerlei opzichten geloviger geworden. En buiten de grote denominaties Rooms-Katholieke Kerk en Protestantse Kerk in Nederland gebeurt er veel in de evangelische beweging (Baptisten, Evangelische en Pinkstergemeenten) en de zogenaamde migrantenkerken die etniciteit en cultuur uit land van herkomst als extra bindmiddel hebben naast het christelijk geloof.

Christenen in Nederland staat bol van de statistiek en wetenschappelijk taalgebruik, leest dus niet vlot of plezierig, maar confronteert en ontnuchtert wel voorbij de persoonlijk ingenomen stellingen of ongetoetste aannames.

Zie ook:

André Aleman – Je brein de baas

Van tijd tot tijd is het goed overzichtsboeken te lezen op het gebied van neurologie. Inzichten veranderen, stellingen worden weerlegd en nieuwe posities ingenomen. André Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie prikkelt weloverwogen met Je brein de baas. Hij plaatst zich tegenover Dick Swaab (Wij zijn ons brein) en Victor Lamme (De vrije wil bestaat niet) en pleit voor meer begrip van het bewustzijn in plaats van te denken dat 90% van alles wat we doen en denken onbewust uitgevoerde processen zijn. Zo is er plek voor Mindfulness en spiritualiteit, empathie en hebben we met taal en een groter redeneervermogen toch echt een pre op de mensapen. Dat schept verantwoordelijkheid, maakt keuzes en controle mogelijk.

Voorbeelden komen veelal uit de Nederlandse wetenschappelijke literatuur en het netwerk van de auteur, verfrissend in vergelijking met het herhalen van onderzoeksresultaten van decennia geleden uit Amerikaanse context of zonder nadenken kopiëren van ideeën. Aleman is nuchter over de potentie van neurofeedback en veel laboratorium onderzoeken op mensen, legt de invloed van drugs en angst uit en concludeert, dat we meer zijn dan ons brein.

Over de auteur

André Aleman is hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij doet onderzoek naar waarneming, emotie en cognitieve controle bij mensen met psychiatrische problemen en bij ouderen met geheugenachteruitgang. In 2006 ontving hij de prestigieuze European Young Investigator Award van de European Science Foundation voor zijn onderzoek. In 2017 werd hij benoemd tot lid van de KNAW. Zijn boek Het seniorenbrein was een bestseller die in 9 talen vertaald is.