Een wijs man bouwde zijn huis op een rots

Het kinderliedje Een wijs man bouwde zijn huis op een rots (#74 in Kinderopwekking) leent zich om met gebaren te doen. “De regen stroomde neer en de vloed kwam op.” en een instortend huis, geweldig om na te spelen. Als dat beeld van de gelijkenis van Jezus Christus in Lukas 6 verzen 46-49 blijft hangen, zou je maar zo de context van de parabel kunnen zijn kwijtgeraakt.

In de verzen 17-19: “Toen hij met hen (de 12 discipelen) de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen; ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen, en de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging een kracht van hem uit die allen genas.”

Je zou nu de conclusie kunnen trekken dat de mensen gekomen waren om te consumeren, om wat te krijgen. Is zeker een punt, maar niet het hele verhaal. Het koninkrijk van God manifesteert zich in genezing, bevrijding, vergeving en genade en een beloning in de hemel na je dood, geschenken die God uit liefde geeft! De gaven worden vergezeld van serieuze, radicale opdrachten, óók merkbare tekens van Gods koninkrijk op aarde:

  • “Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen.” (vers 22)
  • “Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het van je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.” (verzen 27-31)
  • “Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Wat de maat die je voor andere gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.” (verzen 36-38)

Vanaf vers 41 waarschuwt Jezus om anderen de maat te nemen, te veroordelen met bekende voorbeelden als de balk en splinter, het voortbrengen van goede of slechte vruchten en het spreekwoord Waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.

Dan als inleiding op het voorbeeld van de wijze en dwaze man die elk een huis bouwen in vers 46: “Waarom roepen jullie, “Heer Heer” tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg?” Jezus erkennen als leraar, zelfs als Heer en Heiland, mag gepaard gaan met gehoorzaamheid, laten zien dat je de principes van het koninkrijk dat zo anders is dan een aardse tegenhanger (macht, politieke spelletjes, bedrog, stelen, etc.) je eigen maakt.