Marinus van den Berg – Ode aan de eenzaamheid

Ode aan de eenzaamheid is geen juich-boek, of een zoetsappig verhaal met een happy end. Ook is het geen treurboek om enkel de negatieve aspecten van ongewilde eenzaamheid te belichten. Geestelijk verzorger Martinus van den Berg schept met liederen, proza, persoonlijke ontmoetingen, brieven en anekdotes ruimte om het onderwerp eenzaamheid bespreekbaar te maken. Het boek pendelt tussen gewenste en ongewenste eenzaamheid. Van tijd voor contemplatie en gebed, terugtrekken uit de drukte als eigen keuze.

Veel aandacht is er voor de onverwachte en ongewenste eenzaamheid bij scheiding, overlijden, verlies van een baan of zekerheid. De ode is geschreven in de coronatijd en bijvoorbeeld het (tijdelijk) niet kunnen bezoeken van dierbaren of ontvangen van hen komt mee. Het is een bijzondere compilatie van stijlen en prikkelende gedachten zonder voorschrijvend te zijn of met makkelijke oplossingen te komen. Wil je naar elkaar luisteren om te begrijpen zonder in te grijpen, is Ode aan de eenzaamheid toegankelijk en herkenbaar.

Over de auteur
Marinus van den Berg werd in 1947 in Wijhe (Overijssel) geboren. Hij bezocht het kleine seminarie te Zenderen en studeerde vervolgens aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht en aan de Universiteit van Yale in New Haven (VS). Nadat hij acht jaar pastor in het verpleeghuis Randerode in Apeldoorn was geweest, werd hij in 1984 pastoraal vormingswerker voor de gezondheidszorg in Almelo. Een functie die hij vijftien jaar uitoefende. Sinds 1 juni 1998 is hij geestelijk verzorger in Antonius IJsselmonde te Rotterdam en sinds 1 oktober 2008 bij het regionaal palliatief centrum Cadenza te Rotterdam.

Marinus van den Berg heeft al tientallen succesvolle boeken geschreven en is een veelgevraagd spreker op lezingen en symposiums. Rode draad in zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood.