Epicurus – Brief over het geluk

In dit 100 pagina’s tellende boekje zijn Epicurusbrief aan Menoeceus bijgenaamd Brief over het geluk, en bovendien alle authentieke leerstellingen of spreuken, de Ratae sententiae (Hoofdpunten van het systeem) en het Gnomologium Vaticanum die van de 341-270 voor Christus levende filosoof zijn overgeleverd. Epicurus staat bekend om het ultieme streven naar geluk als belangrijkste doel in het leven. Het epicurisme, de school die naast de Akademie van Plato, het Lyceum van Aristoteles en de Stoa, geldt als één van de vier hoofdrichtingen in de filosofie van de late Oudheid. Volgens Epicurus gaat het in het leven om geluk, en dat bereik je door zo veel mogelijk pijn te vermijden en genot (geluk) na te streven. Dat wordt vaak verkeerd begrepen als een platvloers hedonisme.

Keimpe Algra (1959), faculteitshoogleraar Filosofie en Wetenschapsgeschiedenis van de Oudheid aan de Universiteit Utrecht, verzorgde een gedegen inleiding, een prettig leesbare, eigentijdse vertaling en voetnoten voor achtergrondinformatie. De moderne lezer krijgt zo een goed beeld van de levensfilosofie van Epicurus die om veel meer draait dan de bevrediging van eigen lusten in een afgesloten tuin.