God Part V

      No Comments on God Part V

In 1970, het jaar dat ik geboren werd, schreef John Lennon God, in 1988 antwoordde U2 erop met God Part II op Rattle and Hum. In 1991 schreef Larry Norman God Part III voor zijn Stranded in Babylon album. In 2020 stond op Revisiting This Planet van Kevin Max de bonus track God Part IV. Misstanden in de maatschappij en georganiseerde religie aankaarten en koppelen aan God en zijn grote gebod Hem en onze naaste lief te hebben. Ik borduur in het licht op wat de COVID-19 pandemie met de maatschappij en de christelijke gemeentes heeft gedaan erop door. Niet om luid te zingen, wel om je gedachten te prikkelen.

  • Ik geloof niet dat het zinvol is medemensen voor schaap uit te maken. Schapen eten gras,  blaten, poepen en zeiken gestrest als ze een wandelaar zien aankomen. Ik ben net als jij als mens geschapen naar Gods evenbeeld (Genesis 1 verzen 26-27).
  • Ik geloof niet in een eigenhandige uitleg van de Bijbel, waarbij uit Romeinen 13 de oproep tot gehoorzaamheid aan de overheid in de verzen 1-7 wordt genegeerd en vers 8 “Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de hele wet vervuld.” daarmee ook overboord gezet wordt.
  • Ik geloof niet dat het voor eigen rechter spelen, regels voor een ander laten en de uitzondering voor jezelf (“mijn buitenlandse vakantie in het Hemelvaartsweekend past precies binnen de regels”, “gezellig bij vrienden blijven plakken”), zeker als je erover liegt. Wees dan een vent en kom er open en eerlijk voor uit dat je (een aantal) coronamaatregelen niet naleeft. Ik geloof in Jezus Christus’ erkenning van aards gezag. Waar polarisatie, discussies en afhaken de plek innemen van accepteren, gemeenschapszin en omzien naar elkaar, zijn de effecten zijn zichtbaar: “En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.” (Mattheüs 24 verzen 12-13).
  • Ik geloof niet dat de COVID-19 pandemie letterlijk aan de vooravond van de jongste dag, de dag van het oordeel of Christus’ terugkeer op aarde staat. De vorige pandemie was de Spaanse griep aan het eind van de Eerste Wereldoorlog met honderd miljoen slachtoffers wereldwijd. Epidemieën zijn er meer geweest in de afgelopen eeuw, van Hong Kong griep, SARS en HIV/AIDS tot Ebola. Never waste a good crisis gaat ook hier op. We hebben veel geleerd en te danken aan de epidemieën, zie dit overzicht van Business Insider. Het net aangehaalde Mattheüs 24 gaat in vers 14 verder: “Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.” Meer dan statistiek bedrijven, angstig zijn of in ons eigen gelijk dekking zoeken, hebben we Jezus Christus’ opdracht te vervullen: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Mattheüs 28 verzen 19-20).
  • Ik geloof niet in het doelbewust liegen over de ware aard van patent 666 van Microsoft om een complot over het implanteren van chips te onderbouwen en Bill Gates tot de 2020 versie van het beest uit Openbaring 6 te bestempelen. Een eenvoudige fact check laat een ander patentnummer en gebruik, namelijk Fitbit data, zien. Hetzelfde geldt voor theorieën over implantaties van 5G chips en Lucifer enzymen met een coronavaccin, het planmatig om zeep helpen van miljoenen mensen door de WHO of het bagatelliseren van COVID-19 tot een griepje.
  • Corona is it op talud A10 IJburglaanIk geloof niet dat je straffeloos en zonder feitelijke onderbouwing maar zo Nederlandse politici (nota bene ook ministers van christelijke partijen!) en wetenschappers kunt demoniseren en stellen dat ze stap voor stap jouw vrijheden beknotten, inclusief die van godsdienst. Ik geloof dat het beter is ons te houden aan het gebod: “Leg over een ander geen vals getuigenis af.” (Exodus 20 vers 16). Ik geloof ook nog steeds dat de keuze wel of niet naar een kerk of samenkomst te komen geheel aan jou zelf is.
  • Ik geloof niet dat Jezus opriep om mensen die het niet met hem eens waren voor gek, dwaas, ontkenner, wappie, establishment, kartel, ofzo uit te maken. Ik geloof dat Hij in de Bergrede duidelijk was: “En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt , zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.” (Mattheüs 5 verzen 22-26).
  • Ik geloof niet dat een claim op Gods bescherming tegen corona hand in hand kan gaan met schijt hebben aan simpele maatregelen als ontsmetten van handen, anderhalve meter afstand houden, thuisblijven bij symptomen en waar nodig een mondkapje dragen zoals ze bedoeld zijn. Ja, in Psalm 121 verzen 7-8 zingt een pelgrim: “De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en komen van nu tot in eeuwigheid.” Ik geloof ook in Psalm 34 waarin David van Gods reddingen getuigt in zijn angst, verdrukking, gevangenschap, hulpgeroep, kreten, nood, gebrokenheid, zwaar getroffen zijn en niets bespaard worden. Hoe heb jij gereageerd toen je zelf in de ellende zat? Hoe reageerde je op medechristenen die wel door corona getroffen zijn? Psalm 34 verzen 13-15 stellen treffend: “Hebben jullie het leven lief, wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.”
  • Ik geloof niet in roepers aan de zijlijn die zich niet inzetten voor de samenleving, de zorgverlening aan anderen overlaten, overheidsmaatregelen in welke richting ook afkraken en christenen die wegblijven uit de samenkomsten en zo binnen anderhalf jaar tijd alle leven uit een gemeente halen. Ik geloof dat er werk aan de winkel is, zeker voor christenen: “Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.” (Filippenzen 2 verzen 12b-16).