Elaine Pagels – Waarom religie blijft

In het memoir Waarom religie blijft (vertaald uit het Engelse origineel Why religion?) maakt de religiewetenschapper Elaine Pagels het heel persoonlijk, maar waarschijnlijk anders dan je verwacht. Redenen genoeg in haar jeugd en familie om überhaupt niets van religie of een keuze om christen te worden, werden gevolgd door persoonlijke tragedies, voor menigeen genoeg om het geloof vaarwel te zeggen. De moeite om kinderen te krijgen, een zeldzame longziekte van zoon Mark en een het fatale ongeluk op een bergwandeltocht van haar echtgenoot Heinz Pagel, brachten Elaine in diepe crises, terwijl de buitenwacht haar kent van haar bestseller De gnostische evangeliën (1979) en haar vervolgonderzoek.

In het memoir, waaraan ze zeven jaar schreef, pleit ze voor een persoonlijke zoektocht, binnen èn buiten de kaders van georganiseerde religie. Vooral de in 1947 gevonden geschriften in Nag Hammadi werpen een ander licht op de interpretatie van haar ervaringen. En passant krijgt de lezer de belangrijkste inzichten uit haar eerdere boeken, Beyond Belief (over het Evangelie van Thomas), Ketters en rechtgelovigen (over de kerkvaders die hun kudde voor onorthodoxe inzichten wilden behoeden),  The Origin of Satan (de Nieuwtestamentische en latere inlegging van de strijd tussen goed en kwaad in Oudtestamentische verhalen), The Gnostic Paul (Paulus die in zijn brieven zinspeelt op mysteriën zonder ze zelf uit te leggen) en Het vreemdste bijbelboek (over Openbaringen).

Genezing van het hart vindt Pagels bij Jezus Christus met wie ze door de jaren heen een moeizame relatie had. Het zal naast het persoonlijk leed ook de worsteling van de wetenschapper zijn die op alle populaire en gangbare opvattingen van mainstream Christianity ook de uitzonderingen, alternatieven en inconsistenties in de geschriften en opvattingen van evangelisten, apostelen en kerkvaders kent. Ze komt tot de conclusie dat het lijden geen straf, maar een openbaring hoe mensen met elkaar verbonden zijn. In het lijden vinden we God en elkaar, worden we opgenomen in Zijn familie, mogen we verhalen delen met levensechte consequenties.

Over de auteur

Elaine Pagels is een gerenommeerde autoriteit op het gebied van religie. Ze is professor of Religion aan Princeton University en gespecialiseerd in de gnostiek. Van haar hand verscheen een zestal boeken. Het vreemdste bijbelboek bereikte de tiende plaats op de bestsellerlijst van de New York Times.