Bestrijden van systemisch racisme vraagt meer dan een woordenspel

Het ingebakken zitten in de cultuur van racisme (‘systemisch racisme’) is niet alleen een Amerikaans, maar evengoed een Europees of Nederlands fenomeen. De Black Lives Matter demonstraties in juni lieten politici vragen stellen over het fenomeen en zich in goede bedoelingen uiten. De naar slecht Nederlands vertaalde term systemic or institutional racism omschreef Sir William Macpherson in 1999 als: “The collective failure of an organization to provide an appropriate and professional service to people because of their colour, culture, or ethnic origin. It can be seen or detected in processes, attitudes and behaviour that amount to discrimination through prejudice, ignorance, thoughtlessness and racist stereotyping which disadvantage minority ethnic people.”[

20081122 Capgemini Escape Sinterklaasfeest Burgers Zoo Arnhem 013Racisme is een vorm van discriminatie, maar niet andersom. Het vergt een flinke gedachtensprong om in het kinderfeest Sinterklaas – zeker met de vroeg-christelijke wortels in de persoon van Nicolaas, de bisschop van Myra – ingebakken racisme te zien, hoewel de kleuring sinds 1850 met een piet – NPO Start heeft er met oog op het jaarlijkse Sinterklaasjournaal een historische beschouwing aan gewijd – door fervente tegenstanders van het fenomeen zwarte piet (opvallend hoe gewelddadig dat dan moet). Je struikelt over woorden, slikt ze snel in, of zoekt naar politiek-correcte, sociaal-wenselijke alternatieven als je Black Lives Matter wilt vertalen. En hoe zit het dan met andere huidskleuren, of discrimineer  je (onbedoeld) zelf ook?

Wat tot voor kort treffende beeldspraak was, is tegenwoordig een mijnenveld

20081122 Capgemini Escape Sinterklaasfeest Burgers Zoo Arnhem 00415 jaar geleden was de negerzoen na 80 jaar commercieel succes opeens niet meer okay, terwijl blanke vla nog steeds zo heet. Theologen en historici strijden met elkaar of christenen nu met de hand op de Bijbel slavernij in de hand hebben of juist voor het afschaffen ervan hebben gezorgd, maar hebben in veel gevallen ook het kind met het badwater weggegooid. Je moet tegenwoordig met omtrekkende bewegingen uitleggen wat het betekent om een dienstknecht van God, slaaf van Christus te zijn, in Zijn dienst te staan, elkaar dienstbaar te willen zijn, de ander uitnemender te achten dan jezelf en de minste willen zijn.

Saus bij?

In Duitsland verkoopt Unilever de Knorr Zigeunersaus van vanaf nu ‘Paprikasaus op Hongaarse wijze’. Het vleesproduct onder deze paprikasaus heet in elke nederlandse supermarkt nog zigeunerschnitzel. Hoe lang nog? Dat wij in Nederland zigeuners direct associëren met woonwagenbewoners of in documentaires of nieuwsberichten over de Tweede Wereldoorlog Sinti en Roma noemen, is onze tekortkoming. We hebben het laatst thuis opgezocht. Sinti zijn Roma, maar niet alle Roma zijn Sinti, De term Roma wordt doorgaans gebruikt voor groepen die de in de 19e en 20e eeuw naar Nederland zijn getrokken en die afkomstig zijn uit Oost-Europa. De term Sinti wordt gebruikt voor groepen ‘zigeuners’ die al eeuwen in West-Europa wonen. Adolf Hitler vond zigeneurs a-sociaal en liet er 500.000 ombrengen.

 

Dit bericht bekijken op Instagram

 

Toos & Henk #toosenhenk #paulkusters #dvhn @toos_en_henk

Een bericht gedeeld door Dagblad van het Noorden (@dagbladvanhetnoorden) op

Ban Depeche Mode – Master and servant

Hoeveel spraakverwarring gaan we krijgen met neutrale termen om toch echt hiërarchische verhoudingen, eindverantwoordelijkheid, single source of truth en dergelijke aan te duiden, niet alleen in de IT, maar ook als het gaat om de relatie tussen mens en God?

En hoeveel levens zijn er gewonnen?

Ben and Jerry's Caramel Chew Chew Ice Cream in Ribhouse Texas ZeegseDoor te muggenzifften over woorden rond slavernij en tegenstellingen winnen we geen levens. Inclusiviteit vraagt om de overtuiging dat we het samen moeten en kunnen rooien. Als mensenlevens ertoe doen, maak je als werkgever, politicus, politiebeambte, vriend, buur, voorbijganger of ouder integere keuzes. Er zijn verschillen in afkomst, talenten, ambities, posities, rollen en verantwoordelijkheden. Demonstreren is aantonen leerde ik vroeger met Latijn. Je daden laten zien hoe je denkt, ongeacht wat je twittert, appt, schreeuwt of op een bord of spandoek hebt gezet. Wat doet Unilever met de uitgespaarde reclamegelden die niet meer ter promotie van Ben & Jerry’s op Facebook worden gezet? Voelt Facebook zich met de #stophateforprofit campagne voor het blok gezet en is hun gedrag verandert? Nee, Facebook groeit al jaren tegen de verdrukking in! Hebben Amerikanen hun wapens ingeleverd? Nee. Moeten standbeelden van mensen van wie we nu vinden dat ze een smet op hun blazoen hebben omvergehaald worden?

https://twitter.com/ndnl/status/1283102599437328385

Hoe zit dat met jou? Zou jouw standbeeld blijven staan? Is er ruimte voor inzien van fouten? Vergeving? Bekering? John Newton was actief in de slavenhandel, bekeerde zich en schreef vervolgens de bekende hymne Amazing Grace. Het als collectief slagen of falen in onze opdracht elkaar een passende dienstverlening te bieden (prachtige woorden in de definitie van Sir William MacPherson) begint bij jou en mij. Ben jij wrakhout of reddingsboei?