Voor dag en dauw op om God te danken en aan te roepen

Over de Duitse kerkhervormer en theoloog Maarten Luther (1483-1546) gaat het verhaal dat als hij het druk had, hij nog vroeger opstond om de dag te blijven beginnen met bezinning, gebed en zingen. Dat is geen oproep met een slechte nachtrust genoegen te nemen of overwerkt te raken. Het geeft een levensstijl aan: ik begin de dag met God. Van Hem komt mijn hulp.

Boslaan Balkbrug in ochtendmist en schemerIn de eigen Bijbellezing ‘s avonds voor het slapen gaan, zijn we in Wijsheid, ook wel Wijsheid van Salomo genoemd, hoewel het niet door koning Salomo geschreven is. Het boek behoort tot de Joodse wijsheidsliteratuur, is in het Grieks geschreven en waarschijnlijk in Alexandrië in Egypte ontstaan in de vroeg Romeinse keizertijd tussen 30 voor en 50 na Christus. Vanaf hoofdstuk 10 gaat de schrijver de geschiedenis van het Joodse volk vanaf de schepping langs om uit te leggen dat het Gods Wijsheid is die zegent en vervloekt, barmhartigheid toont en weet wat goed voor het volk is. Tegen het einde van hoofdstuk 16 is er hemelvuur voor de ongehoorzame Egypte, hemelbrood (‘manna‘) voor Israël. Bijzonder aan dit manna was dat het tijdens de reis door de woestijn elke morgen als dauw op aarde kwam en snel geraapt moest worden. Er was elke dag genoeg voor precies die dag, geen enkele reden om te hamsteren. Wie dat toch deed, kwam erachter dat het manna dan de volgende dag bedorven was (Exodus 16).

“Daaruit moeten wij leren om u vóór zonsopgang te danken, en u aan te roepen voor het morgenlicht aanbreekt.” (Wijsheid 16 vers 26).

Zonsopgang bij station VleutenGod geeft genoeg energie, inspiratie, hulp, voedsel, etc. voor een dag. Jezus Christus gaat in zijn Bergrede in Mattheüs 6 uitgebreid in op Gods voorzienigheid en de zinloosheid van onze menselijke zorgen over kleding, voedsel. “…maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten en drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? (…) Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? (…) Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen over de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.” (Mattheüs 6 verzen 25, 27, 33-34).

Als je me weer eens vroeg op ziet (buiten wandelend, op weg naar kantoor, online al ‘beschikbaar’), vraag dan gerust of ik God al gedankt en aangeroepen heb, of dat ik door een uur langer te zwoegen méér denk te bereiken.