Henk J. van Baalen – Deventer vertellingen op weg naar de soos – oud & nieuw

In 2011 las en besprak ik Onderweg naar de soos uit de serie Deventer vertellingen van historisch publicist en rasechte Deventenaar Henk J. van Baalen. Hij schreef zijn verhaaltjes over zijn impressies en achtergrondinformatie bij opmerkelijke gebouwen, monumenten en mensen tijdens de wandelingen naar de sociëteit De Hereeniging aan de Grote Poot tot 2019 voor De Heraut, een blad van de sociëteit.

Deze bloemlezing uit de vier succesvolle boeken Deventer vertellingen van Henks alter ego Hendrik van der Molen zijn als Op weg naar de soos – oud & nieuw aangevuld met nieuwe, recente verhalen en geïllustreerd met bijpassende foto’s, deels uit archieven, deels in de afgelopen jaren genomen. Het valt me wel op dat er overlap en herhalingen in de beschreven elementen uit de Deventer architectuur en cultuur in de verhalen zitten. Wat dat betreft had de selectie strenger gekund. Van Baalen adviseert in zijn voorwoord het boek niet in achter elkaar uit te lezen, maar bijvoorbeeld één of een paar verhaaltjes per keer tot je te nemen. Dan blijven de Deventer vertellingen beter beklijven en boeiend. Met dit cadeau aan en over de Deventenaren zet Van Baalen een punt achter zijn carrière.

Over de auteur
Henk J. van Baalen, geboren op 1 november 1944 te Deventer, publiceert al vele jaren over de geschiedenis en de cultuur van zijn geboortestad en omgeving.
Ruim veertig publicaties verschenen van zijn hand zoals diverse verhalenbundels en fotoboeken over Oud Deventer, publicaties over de geschiedenis van de joodse gemeente, de Deventer schilders, de geschiedenis van de Rabobank en over de bijzondere plekjes in Deventer. Ook met andere auteurs schreef hij een aantal cultuurhistorische werken.

Hij vervult diverse bestuursfuncties bij culturele instellingen; zo is hij onder andere voorzitter van de Historische Vereniging Deventer en hij was commissaris van de N.V. Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel. Daarnaast voltrekt hij al vele jaren huwelijken en partnerschapsregistraties en geeft hij historische stadswandelingen en presentaties over de stad.

In 2006 heeft het bestuur van de Stichting Stadspromotie Deventer besloten Henk. J. van Baalen wegens zijn enthousiaste bijdrage aan de promotie van de Hanzestad Deventer te onderscheiden met de ‘Deventer Promotie Prijs 2006’. Door zijn vele publicaties over de stad, het geven van stadswandelingen, zijn inzet voor het behoud en gebruik van het Deventers dialect en zijn bestuurlijke inzet voor het behoud van de historie en monumentale omgeving van Deventer is hij met recht een “waar ambassadeur van de Keizerlijke Vrije en Gastvrije Hanzestad Deventer”.

Tevens heeft Henk van Baalen in 2015 uit handen van burgemeester Andries Heidema de Deventer Stadspenning met oorkonde ontvangen.