William den Boer, René Fransen en Rik Peels – En God zag dat het goed was : christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen

In 2017 publiceerde de aan de Vrije Universiteit Amsterdam verbonden predikant en theoloog Gijsbert van den Brink En de aarde bracht voort, waarin het christelijk geloof en evolutietheorie op doordachte wijze zijn verbonden. Natuurlijk riep een dergelijk boek reacties op. Aan 25 wetenschappers, voornamelijk theologen en filosofen, werd gevraagd de hun perspectief aan de hand van een eigen vraagstelling of onderzoek toe te lichten en aan het eind van hun bijdrage antwoord te geven op de vraag hoe een medegelovige het idee af te stammen van apen en de symbiose van evolutietheorie en christelijk geloof te duiden. Het stevige boekwerk graaft eerst door boeiende onderwerpen als de geschiedenis van het debat over schepping en evolutie in de afgelopen 150 jaar, of de evolutietheorie een wereldbeeld is of zo’n claim mag leggen. Ook belangrijk: wat is de wetenschappelijke status van de evolutietheorie? Zeker in een tijd waarin voor elk standpunt online evenveel medestanders als tegenstanders te vinden zijn en vaak zonder inlezen of de onderliggende paradigma’s te toetsen op de deel-knop wordt geklikt.

De schrijvers verdienen elk mijn compliment voor het durven stilstaan, na- en doordenken van deze ingewikkelde vraagstukken en dan binnen de kaders van het eigen vakgebied met antwoorden te komen, variërend van de rol van niet-theologische wetenschappen bij het interpreteren van de Bijbel, of de logica houvast biedt bij het overeind houden van een goddelijke rol in het leven hier op aarde, of Adam een historisch persoon was en of we de eerste hoofdstukken van Genesis letterlijk moeten nemen. Spreken de natuurwetenschappen, filosofie en theologie elkaar tegen? Is er nog grond voor Gods heilsplan, het leerstuk van de erfzonde en onze menselijke waardigheid?

Op een enkel niet door te komen bijdrage of herhaling van zetten na heb ik 20+ bijdragen gelezen. al is het wetenschappelijk jargon vol -ismen en -tisch regelmatig abacadabra voor een meer praktisch ingesteld persoon als ik. Desalniettemin misstaat En God zag dat het goed was : christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen niet in je (theologische) boekenkast.