Weg uit de waanzin van corona maatregelen aflevering 3

Thuiswerken gaat vermoedelijk tot minstens 1 september door als enige mogelijkheid. Wel is deze week in een MT meeting geopperd om binnenkort bilateraal fysiek elkaar te gaan ontmoeten. Staren naar een ‘talking head’ op een scherm kan vervelend worden, zo elke dag van grofweg acht tot vijf. Als stuurgroep van onze lokale kerkgemeenschap in Dedemsvaart broeden we op alternatieven voor de wekelijkse stream die, hoe goed bedoeld en tot op zekere hoogte invulling gevend aan een dienst van zang, woord en gebed op de zondagochtend, surrogaat is voor een samenkomst. Dat valt niet mee binnen de restricties van eerst 30 en dan 100 mensen in de ‘religieuze bijeenkomst’. Terrassen voor kerk HaarlemWe zijn als mensen sociale wezens die ook willen spelen – bezwaren rond deze thema’s worden de laatste weken steeds nadrukkelijker een tegengeluid voor de one size fits all maatregelen van de overheden.

Spontaan ergens neerploffen voor een hapje of drankje is toch heel wat anders dan bij het zien van een aardige tent eerst online moeten gaan, uitvogelen welke reserveringsapp gedownload moet worden, account aanmaken, proberen te reserveren… Ik wil weg uit de waanzin, weer samen zingen, andere mensen een hand geven, blijven genieten van de rust en ruimte in het noorden van het land.

Ben ik een aanhanger van Thierry Baudet die in donderdag 28 mei in een Nieuwsuur reportage zijn assistent de hand schudt, lacht om de maatregelen en zijn Latijnse spreuk Sic transit gloria mundi laat ondertitelen? Nee, het sinds begin april niet bijgewerkt zijn van de Corona pagina’s van Forum voor Democratie en de steun van de partij voor het kabinetsbeleid constrasteren met het optreden van Baudet op een Haags marktplein. Ik ben graag wat consistenter en denk meer aan de toekomst dan het verleden, boreaal of niet.

Meten is weten
De Rijksuniversiteit Groningen heeft ‘gewoon’ een dashboard in de vorm van de coronabarometer. Hugo de Jonge is zover nog niet, al heeft hij geheid meer data tot z’n beschikking dan jij of ik doorhebben. ‘t Komt er alleen wat anders uit op de persconferenties. Naast Duits onderzoek waarop Maurice de Hond zich baseert, is er nu ook UvA onderzoeker Daniel Bonn die wijst op de verspreiding van het coronavirus via aerosolen en dat NS daarom bezig is met het onderzoeken van betere ventilatiemogelijkheden, enkele decennia nadat de raampjes in de treinstellen hermetisch werden gesloten. Tot dat moment was het al dan niet openen van een raam overigens ook een punt van discussie, zoals de stiltecoupé dat voor de coronacrisis was. Wat voor mij te warm is, is voor een ander te koud en vice versa.

Hebben we contact?

Voor het zingen de kerk uit
De longen uit je lijf zingen, Maurice de Hondt maakt er nog wel grappen over, maar in verkeerd of niet geventileerde ruimtes langurig samen zingen, zoals in een kerk(koor) is niet gezond zolang het coronavirus onder ons is, al is de gevoeligheid voor massahysterie groot. Agorafobie is een betere diagnose hier, een geestelijke aandoening waar in de nazit van de coronacrisis heel wat mensen voor bij een psycholoog te rade (zouden moeten) gaan.

Sandalen uit, hakken aan
Vermakelijke tweet van Achmea bestuurder Lidwien Suur:

https://twitter.com/lidwiensuur/status/1264973128276590594

https://twitter.com/RamaekersTwit/status/1266049533559091201

Overleg tussen VO raad en regionale vervoerders leidt tot….rijdende ouders?
Carolus Clusius College Veerallee ZwolleBijzonder was de brief van het Carolus Clusius College in Zwolle, waar onze jongste in 5 Gymnasium zit, op ruim 25km van ons dorp Balkbrug. Normaal geen enkel probleem, want er is een prima busverbinding naar Zwolle…waar ze sinds 13 maart geen gebruik meer kan en mag maken, hoewel het jaarabonnement vooraf betaald is en er nog geen eurocent door regiovervoerder Keolis is gerestitueerd (zie de vorige aflevering van deze blogserie). Op 26 mei stelt het CCC in het kader van de hervatting het fysiek onderwijs, nou ja zo’n mannetje of 10 per klas, de hele tijd in hetzelfde lokaal, inclusief de lunchpauze en verplicht corvee: “Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school worden tevens opgeroepen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets of zich te laten halen/brengen.”

Juist, dat is uit het overleg tussen VO Raad en Keolis gekomen? Of hebben partijen gewoon genoten van een lang Hemelvaartsweekend en lijkt de bal bij ouders leggen de makkelijke oplossing. Geen toelichting, excuses, wat als ouders niet kunnen, mogen of willen rijden. Dezelfde middag is een mail naar de mentor van 5 Gymnasium gegaan met verzoek om een bij de aankondiging van Mark Rutte c.s. passende oplossing.

Als ik de ‘handreiking‘ die de VO raad 20 mei (dat is vóór de persconferentie van Rutte en De Jonge op 21 mei) heeft gedaan aan de scholen, staat:
“Leerlingen woonachtig buiten een straal van 8 kilometer van de school worden tevens pgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger
gebruik te maken. De organisatie van het vervoer voor leerlingen die verder dan 8 kilometer van school wonen én geen gebruik kunnen maken van de fiets of het halen en brengen door een ouder/verzorger wordt nader uitgewerkt. Scholen inventariseren vooruitlopend op deze uitwerking al voor welke leerlingen dit van toepassing is en op welke dagen zij naar school gaan.
(…)

 • De regionale vervoerders nemen de verantwoordelijkheid om, in overleg met scholen en/of schoolbesturen, tot een oplossing te komen voor die leerlingen die buiten een straal van 8
  kilometer echt afhankelijk zijn van het OV.
 • Deze oplossingen komen tot stand door het maken van maatwerkafspraken tussen deregionale vervoerder en de school en/of het schoolbestuur.
 • De te maken afspraken zijn geldig tot het einde van het schooljaar. De regionale vervoerders, VO-raad, OCW en I&W en de decentrale OV-autoriteiten maken nadere afspraken voor het nieuwe schooljaar. Scholen en schoolbesturen wordt gevraagd om rekening te houden met het maken van nieuwe afspraken voor het schooljaar ’20-’21 in de zomerperiode.
 • Maatwerkoplossingen die niet binnen de reguliere concessie van de regionale vervoerder passen (en daarmee geen financiële dekking hebben) worden door de regionale vervoerder
  besproken met de decentrale OV-autoriteit. Is dit meer dan incidenteel dan voeren vervoerders, decentrale OV-autoriteiten, I&W en OCW hierover gesprek. Het uitgangspunt hierbij is dat scholen en schoolbesturen geen extra kosten maken.

(…)

3. Wat moet je als bestuur en school ondernemen?
(…)

 • Inventariseer welke leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school wonen.
 • Benader deze leerlingen en hun ouders:
  • Informeer of de leerlingen van de fiets en/of halen/brengen gebruik kunnen maken.
  • Informeer ouders over waarom (met welk doel) je als school deze gegevens inventariseert.
  • Als er geen vervoers-alternatieven zijn en de leerling écht aangewezen is op het OV
   leg dan uit dat de school de postcode van de leerling en diens reistijden (vertrek en
   aankomst) zal verstrekken aan de regionale vervoerder(s) om tot oplossingen te
   komen voor het vervoer van de leerling van en naar school en om de druk op het
   OV te beperken. Er kan eventueel ook gevraagd worden of bekend is vanaf welke
   halte(s) de leerling reist.
  • Neem zo spoedig mogelijk, als de inventarisatie compleet is, contact op met de
   contactpersoon van de regionale vervoerder in uw regio. Als de school al een reguliere
   contactpersoon bij een regionale vervoerder heeft kan de school daar contact mee opnemen. Zo niet, raadpleeg dan de lijst met contactpersonen van regionale vervoerders per regio in het tijdelijke ingerichte OV-loket.
  • Verstrek de contactpersoon de postcodes, eventuele haltes van vertrek en aankomst, en
   aankomst- en vertrektijden van de leerling(en) in kwestie (namen en contactgegevens zijn niet nodig). De contactpersoon zoekt samen met de school/bestuur naar een maatwerkoplossing en zet dit waar nodig door naar andere regionale vervoerders. Dit kan betekenen dat sommige leerlingen met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen, er een ‘leerlingbus’ wordt ingezet of aanvullend busvervoer wordt georganiseerd. Samen kan er ook gekeken worden naar het spreiden van lestijden, door bijvoorbeeld eerder te beginnen of later te eindigen.
  • Informeer de betreffende leerlingen en ouders over de uitkomst van het overleg met de
   regionale vervoerder(s).
  • Houd rekening met de wettelijke verplichtingen rondom privacy (AVG): verstrek geen namen of contactgegevens van ouders of leerlingen aan de regionale vervoerder(s). Die informatie hebben ze niet nodig. Het vragen van toestemming is niet nodig omdat het doorgeven van een halte en postcode, geen persoonsgegevens zijn is en dus niet onder de AVG vallen.
  • De gekozen oplossing geldt tot het eind van dit schooljaar. Voor het nieuwe schooljaar
   dienen er nadere afspraken gemaakt te worden, gelet op de verwachte hogere belasting op het openbaar vervoer. Hierover volgt nadere informatie.”

Op vrijdag 29 mei kregen we een nieuwsbrief van het CCC. Voor 5 VWO is er ook volgende week nog geen fysiek onderwijs. Twee dagen later kwam een mail met de vraag waar onze dochter woont, nog altijd een magere versie van de 20 mei gevraagde inventarisatie onder betrokken scholieren van op- en uitstaphaltes.

Spel eens ‘vermijd drukte’ : de ene demonstratie is de andere niet, zo blijkt 1 juni 2020

Demonstranten tegen 5G, het regeringsbeleid inzake corona en dergelijke in Den Haag werden voor het weekend zover uit elkaar gehouden, dat het wat zielig oogde. Het spellen van ‘vermijd drukte’ lukt 2e Pinksterdag 1 juni niet goed. De Dam stroomt zó vol met demonstranten die instemmen met de Black Lives Matter beweging in de Verenigde Staten, dat ‘de driehoek’ (burgemeester, officier van justitie en politiecommandant) van Amsterdam niet ingrijpt. Het contrast met de Koning op een verlaten Dam bij de Dodenherdenking is extreem. Als bijvoorbeeld Eric van den Berg foto’s van de twee momenten op Facebook publiceert, wordt hem eerst gevraaagd of de foto van de propvolle Dam wel van 1 juni 2020. Ja, dus. Er zijn deze maanden evenementen die maar een fractie zo groot waren wèl verboden.

Wat je ook van de keuze van de hoofdstedelijke driehoek vindt, als demonstrant kies je hier zelf voor. Je steunt niet alleen je Amerikaanse zwarte medemens, maar ook de beeldvorming over een koppig, eigenwijs volkje in Nederland dat niet wil begrijpen wat een mass spreading event is, maar bij besmetting over twee weken wel geholpen wil worden door medische staf die vol verstandsverbijstering naar deze beelden uit Amsterdam heeft zitten kijken.

Vakantieplannen?

Thalys op station DuivendrechtVoor ons is Duitsland, net als veel andere landen nog code oranje, kortom alleen toegankelijk voor noodzakelijk vervoer. Op Facebook ben ik al diverse wandelaars tegengekomen die regelmatig over de grens in Duitsland wandelen, met andere woorden: lak hebben aan de regels. Menig Duitser is op een willekeurige zaterdag in Groningen aan het winkelen, met de Hemelvaart of Pinksteren aan de Noordzeestranden te vinden. Het Duitse Flixbus is vanaf 28 mei weer gaan rijden op 50 bestemmingen in Duitsland en diverse andere landen. Deze week gaat België de grenzen heropenen. De Zeewse horeca vindt het prima.

NS Internationaal en Thalys stuurden me vorige week emails om tickets te boeken, terwijl openbaar vervoer alleen voor noodzakelijk vervoer is. En het kabinet? Die studeert met andere EU-landen op maatregelen die een balans zouden moeten geven tussen de belangen van de toerismesector, de vakantiebehoefte van de (reislustige) Europeanen en het onder controle houden van de verspreiding van corona. Soms ben ik het spoor bijster.

Nog steeds ben ik blij onze zomervakantie bij Savona in Italië te hebben geannuleerd. Het overzicht in de Volkskrant van zaterdag 30 mei met waar we als Nederlandse toeristen de komende tijd wel en niet welkom zijn, laat zien, dat:

 • Duitsland houdt de grens nog tot 14 juni dicht, het is onbekend onder welke voorwaarden toeristen straks welkom zijn
 • Zwitserland opent de grens met Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk op 15 juni, niet met Italië.
 • Italië opent de grens vanaf 3 juli zonder voorwaarden.
 • Oostenrijk opent 15 juni de grens, maar voorlopig nog alleen met Duitsland.

De geplande route via Duitsland en Zwitserland zou dus 25km van huis aan de Nederlands-Duitse grens al kunnen stranden, aan de Zwitsers-Italiaanse of Oostenrijks-Italiaanse grens. Maar gelukkig is daar de bewegelijkheid van de politiek. Ineens is de toeristensector belangrijker dan de volksgezondheid, een soort terug naar de wintersporttijd: vanaf 15 juni 2020 gaan alle Schengenlanden naar code geel en zijn daarmee toeristische reizen en familiebezoek mogelijk. Rutte besteedt er vanavond zijn persconferentie aan. Wat de condities ter plekke zijn, wordt waarschijnlijk niet in detail toegelicht, want afhankelijk van veel factoren. Badderen op 1,5m afstand, dagelijks telefonisch in het Frans of Italiaans een restaurant reserveren, discussies ter plekke over groepsvorming, mondkapjes, ons ‘nieuwe normaal’ versus die in het buitenland, gezondheidsvragen, temperatuur checks, etc. etc. kunnen je vakantieplezier alsnog bederven.