James K.A. Smith – Je bent wat je lief is : De spirituele kracht van gewoontes

In de lijn van kunnen uittekenen van een persoonlijkheid aan de hand van wat er gelezen, gegeten of gereden wordt, komt hoogleraar filosofie en theologie James K.A. Smith in Je bent wat je lief is. De spirituele kracht van gewoontes (origineel: You Are What You Love. The Spiritual Power of Habit) met een eigentijdse, doorwrochte invulling van ‘waar je hart is, daar zal je schat zijn’. Hij legt de vinger op de zere plek waar het gaat om tot lege hulzen verworden samenkomsten op zondagmorgen, de slechts sociaal wenselijke antwoorden in kringgesprekken, of de zeer oppervlakkige setting van een ‘seeker sensitive’ dienst in een als een winkelcentrum vormgegeven megakerk. Smith beweegt zich in wat we hier de Gereformeerde traditie zouden noemen, is een warm pleitbezorger voor de herwaardering van de liturgie in de zondagse diensten, waaraan veel aandacht besteed wordt, en – zij het in veel minder expliciete of voorschrijvende bewoording – de spirituele gewoontes thuis, zoals stille tijd houden, bidden en vasten, geloofsopvoeding van je kinderen. Het is dus even schakelen als je volwassendoop gewend bent om weer over doopvonten, besprenkeling, doopformulier en dergelijke te lezen, maar de onderliggende lessen als het als gemeente getuige zijn van deze stap in geloof (al wordt Petrus’ verklaring dat het een roep van een berouwvol geweten, of Paulus’ uitleg dat enkel een ‘volwassene’ dit geloof in een Redder kan uitspreken niet aangehaald) en verantwoording dragen voor de geestelijke opvoeding van de medegelovige, geldt evenzeer in andere takken van het christendom.

Als illustraties maakt de auteur dankbaar gebruik van specifieke films (die je maar net bekend moeten voorkomen), de opzet van een overdekt winkelcentrum. Slechts onze christelijke gewoonten kunnen tegenwicht bieden aan de vele verleidingen uit de wereld rondom ons. En deze praxis moet beoefend worden. Een liturgie als doorleefde en beaamde herhaling van de hoofdpunten van het volgen van Jezus Christus kan daarbij helpen. En dan is een ‘goede’ samenkomst meer dan een tweeluik met enkel muziek en een preek, maar zet het aan tot stappen zetten, groeien in geloof en ‘nader tot Hem’ komen. Als we beelddragers van God zijn, zijn we wat (beter: Wie) ons lief is.

About the author
James K. A. Smith is professor of philosophy at Calvin University, where he holds the Gary and Henrietta Byker Chair in Applied Reformed Theology and Worldview. Trained as a philosopher with a focus on contemporary French thought, Smith has expanded on that scholarly platform to become an engaged public intellectual and cultural critic. An award-winning author and widely-traveled speaker, he has emerged as a thought leader with a unique gift of translation, building bridges between the academy, society, and the church.

The author of a number of influential books, Smith also regularly writes for magazines and newspapers such as The Wall Street Journal, the New York Times, Slate, First Things, Christianity Today, Books & Culture, and The Hedgehog Review. He serves as editor-in-chief of Image journal.

He and his wife, Deanna, are elementary school (!) sweethearts with four children in college. Natives of Stratford, Ontario, they lived in Philadelphia and Los Angeles before settling in the Heritage Hill neighborhood of Grand Rapids. They are committed urban dwellers who enjoy gardening, travel, wine with friends, and curling up on the couch with their Maltipoo, Kirby.