Erin Meyer – The Culture Map

In deze tijd van globalisering en virtuele netwerken is het essentieel dat je kunt omgaan met cultuurverschillen. Een team dat is samengesteld uit mensen uit Nederland, India, Hongarije in Utrecht of vanuit huis werkend is maar één voorbeeld van de dagelijkse praktijk. De ene keer werk ik met managers met een Angelsaksische achtergrond, onze naasthogere manager is een Spanjaard en Capgemini is, hoewel een global player met meer dan 100.000 werknemers uit India nog altijd een Frans bedrijf met hoofdkantoor in Parijs. Het onderzoek van Geert Hofstede, Cultures and Organizations: Software of the Mind (1991) is bekend en komt in elk tekstboek Psychologie, Sociologie en Maatschappijwetenschappen terug. Meyers onderzoek dat resulteerde in The Culture Map met daarin acht assen waarop landen gepositioneerd kunnen worden (communicatie, evaluatie, overreden, leiderschap, besluitvorming, vertrouwen, onenigheid en planning) sluit en vult aan.

Meyer grossiert in voorbeelden uit haar consultancy praktijk, waar juist de onverwachte verschillen tussen landen pijnlijk en grappig duidelijk worden bij vergaderingen, opbouwen van zakelijke relaties, tijdbesef en conflicthantering. Pas als je bedenkt wat typisch is voor jouw cultuur maar anders dan in andere culturen, kun je ervaringen delen, van anderen leren en ze uiteindelijk begrijpen. Ik las de Nederlandse editie van deze internationale bestseller. Het is typisch een boek dat ik in de kast wil hebben, niet als e-book of geleend exemplaar, want geheid heb ik het nog vaak nodig om situaties te doorgronden. Online heeft de schrijfster tools beschikbaar gesteld voor country en team mapping.

Over de auteur

Erin Meyer (1971) is professor aan INSEAD en doet onderzoek naar de manier waarop de meest succesvolle multinationals omgaan met cultuurverschillen in been multiculturele omgeving. Eerder woonde en werkte ze in Afrika, Europa en de VS. Haar week verscheen in de Harvard Business Review, in The New York Times en op CNN.