Gonny Vink – Leidinggeven op afstand – Over het managen van mobiele medewerkers en thuiswerkers

Wat twintig jaar geleden werd geïntroduceerd als Het Nieuwe Werken is met de sterke groei van het leger aan ZZP’ers en kantoornomaden tijdens de coronacrisis het normaal gebleken. Technisch gezien kan (langdurig) thuiswerken gewoon, zagen we. De andere, ook ruim twintig jaar geleden ingezette beweging is die van vergaande off- en outsourcing van werkzaamheden met bijbehorende mensen. Leidinggeven op afstand – Over het managen van mobiele medewerkers en thuiswerkers is daarmee een noodzaak, geen optie.

Gonny Vink spreekt uit eigen ervaring als ondernemer en leidinggevende, is in haar nopjes met de Microsoft 365 suite en andere lifehacking tools als de pomodoro techniek voor time management en hamert op transparantie, bereikbaarheid, delen en samenwerken, de kop indrukken van email stromen en weerspreken van bezwaren die nog steeds geuit worden als het gaat om (grootschalig) gebruikmaken van flexibele werkplekken en thuiswerken. Nog altijd is het voor de leidinggevende belangrijk om visie en een lange termijn richting uit te zetten, medewerkers heldere doelstellingen en operationele resultaten mee te geven. De weg er naartoe mag in veel vrijheid door de medewerkers ingevuld worden. Door bijpassende werkomstandigheden te faciliteren, problemen op te lossen en constructieve feedback te geven is het de bedoeling het mensenwerk aan de gang te houden en waar mogelijk verder te verbeteren.

Leidinggeven op afstand is praktisch, goed leesbaar, qua theoretische achtergrond niet vernieuwend, eerder een compilatie van op allerlei plekken gepubliceerde inzichten over wat komt kijken bij het leiden op afstand, nadrukkelijk niet de zijlijn.

Over de auteur
Gonny Vink is oprichter en chief happiness officer van work21. Samen met haar collega’s helpt ze mensen en organisaties om in te spelen op alle mogelijkheden die nieuwe technologie biedt. Vink is mede-auteur van het Klein receptenboek van het nieuwe werken.