Norma van der Horst – Stadjerspaleizen

Eind 2017 verscheen Pronkjuwelen van baksteen: Amsterdamse School in Groningen van fotografe Norma van der Horst. Het fotoboek met veel achtergrondinformatie belichtte Stad en Ommelanden. Met het vervolg in 2019, Stadjerspaleizen, concentreert Van der Horst zich op de stad Groningen met historische achtergronden, een persoonlijk verhaal, ervaringen van bewoners en ruim tweehonderd pagina’s met opnieuw vele foto’s. Net als de Spaarndammerbuurt in Amsterdam zijn de uitingen van de Amsterdamse School ook in de stad Groningen nauw verbonden met de oplossingen voor de stedelijke uitbreidingsplannen om de acute woningnood eind 19e eeuw te lenigen, als gemeente en woningcorporaties willen voorzien in moderne wooncomplexen waar het goed toeven is en de buitenzijde ook nog aantrekkelijk oogt. De typische bouw met bakstenen, rondingen, kleuren en versieringen aan woningen, portieken, bruggen, urinoirs en de imposante Oosterkerk zijn sieraden die een eeuw na dato nog steeds wordt gekoesterd. In Groningen is veel in het Blauwe Dorp, een deel van de Oosterparkwijk en in de Oranjebuurt te vinden. De fotografe laat je ook binnen kijken: interieurs, betegeling, glas in lood, houtwerk in zowel de villa’s als ogenschijnlijk gewone arbeiderswoningen. Het gebruik van kleur is daarbij behoorlijk beïnvloed door de kunstenaarsbeweging De Ploeg die in dezelfde periode haar bloeitijd had in Groningen.

Het naslagwerk is verdeeld naar de buurten waar de paleizen staan. Naast de al genoemde wijken kun je op fotografische ontdekkingsreis in De Hoogte/Korrewegwijk, de stadskern en de schilwijken ten noorden, oosten en zuiden, de Rivierenbuurt, Herewegbuurt, Helpman, Helpermaar en de Villabuurt. Op veel plekken heb ik al wandelend mijn ogen open gehouden, hoewel ook dit boek aanzet tot nieuwe wandelingen in Stad en er voorzien van de informatie uit Stadjerspaleizen anders rond te kijken.

Over de auteur

Norma van der Horst (Amsterdam, 1967) werkt sinds haar diploma aan de Koninklijke Academie te Den Haag als freelance fotograaf. De laatste jaren is zij zich ook steeds meer gaan richten op vrij werk. In 2009 heeft zij een eigen fotoboek, Het Gronings Tussengebied, streek van water en wad uitgegeven waarin ze op schilderachtige wijze het kustgebied van Groningen in beeld heeft gebracht.

Tegenwoordig richt zij zich steeds meer op ‘storytelling’met verhalende foto’s en ‘composits’, foto’s die uit meerdere opnamen bestaan die zij met Photoshop tot een foto maakt in haar kleurrijke stijl. Sinds een jaar experimenteert ze ook met zelfportretten en foto’s waarin zij zelf als model optreedt.