Arie-Jan Mulder – De ontdekking van het avondmaal

Hoe eenvoudig en rijk het avondmaal, de maaltijd van de Heer, kan zijn, heeft Arie-Jan Mulder herontdekt en wil er graag over delen in het 94 pagina’s tellende boekje De ontdekking van het avondmaal. Er sluipt zo gauw traditie en goedbedoelde, maar nooit meer uitgedaagde bedoeling in de wijze waarop het in kerken en gemeenten gevierd wordt, dat het goed is een frisse wind door deze instelling, in de protestantse kerken en evangelische gemeenten, naast de doop nog altijd een sacrament genoemd.

Jezus Christus heeft het avondmaal zelf ingesteld. Daarom is het verstandig vóór stil te staan bij de vermaningen en terechte correcties van Paulus aan de gemeente in Korinthe bij de evangeliën en de verbanden met de ‘paasverhalen’ van het Pesach bij de exodus en het teken van het brood, beter bekend als de wonderbaarlijke spijziging. De viering van de bevrijding kan ver af staan van de plechtige, ingetogen rituelen in moderne kerken. Over de vorm kun je in de Bijbel weinig vinden, wel de verbanden met bijbel, broederschap, brood breken en bidden. Mulder wijst op de vrijheid die dat geeft, gaat gedegen de aanwijzingen bij Paulus’ brief langs en concludeert dat Jezus waarschijnlijk veel meer mensen nodigt dan jouw dominee of voorganger. Het boekje leest prettig, houdt focus en is bedoeld voor christenen ongeacht kerkelijke achtergrond.

Als e-book is De ontdekking van het avondmaal gratis te downloaden bij uitgever De Lepelaar.

 

 

Nederlands Druk: 1 9789081547413 juli 2010 Paperback 94 pagina’s