Henk Binnendijk – Hoe ziet de hemel eruit?

Een prikkelende vraag. Het antwoord van Henk Binnendijk erop is verrassend. Hoeveel mensen willen niet precies weten of ze hun geliefde weerzien, hoe het nou zit met hemel en hel, of God (uiteindelijk) iedereen toelaat bij de hemelpoort, wat de verschillende hemelen inhouden en wat we er in ‘hemelsnaam’ die eindeloze tijd gaan doen. In korte hoofdstukken verkent Henk Binnendijk in Hoe ziet de hemel eruit? de honderden teksten in de Bijbel die over de hemel gaan. De verschillende hemelen, de geopende hemel voor mensen als Jakob, Elia en Elisa, de discipelen van Jezus Christus, Johannes de Doper en Johannes in Openbaring. Uitgebreid staat Binnendijk stil bij de aard van het koninkrijk van de hemel, het geestelijke ervan, het belang van het openbaar worden van volwassen kinderen van God om over de aarde te heersen. Alleen de hemel kan de aarde redden en dus moeten we eerst Gods koninkrijk zoeken. Ook IsraĆ«l heeft een plek in dit rijk om uiteindelijk te komen tot het slotakkoord, een nieuwe hemel (!) en een nieuwe aarde.

Aan het eind van het boek zijn per hoofdstuk gespreksvragen voor behandeling in een Bijbelstudie- of groeigroep opgenomen. Henk schrijft over het algemeen toegankelijk, al viel me de herhaling van gebruikte voorbeelden en zinsneden in verschillende hoofdstukken op en de NBG 1951 in plaats van een meer eigentijdse vertaling, zoals de NBV op. Hoewel de tekst helemaal anno 2019 is inclusief klimaatmarsen en onrust op sociale media, is wijlen Corrie ten Boom (1892-1983) nog altijd Henks grote voorbeeld. Ik vermoed de hand van een redacteur die de ervaren spreken en auteur geholpen heeft. Wel, en nu wat doen met al die lessen. Behandelen in onze groeigroep, bijvoorbeeld.

Over de auteur

Henk Binnendijk (1934) is een geliefde en veelgelezen auteur. Hij werkte jarenlang ruim 25 jaar als programmamaker en werd door bekend door zijn tv-programma’s met Bijbelstudies en gesprekken over het christelijke geloof. Hij sprak op EO jongerendagen en is nog steeds actief als spreker op conferenties, mannendagen e.e.d. Onder zijn bekendste boeken behoren De Bergrede, Dichtbij God en zijn voorlaatste boek over Openbaring, Het Meesterwerk van God.