David Dessin – God is een vluchteling

Waar Christenen in Nederland: Kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de ontkerkelijking in Nederland in de afgelopen decennia, en de hervonden binding met het christelijk geloof van met name jongeren die orthodoxer dan hun ouders zijn, beschrijft, blijft in die studie het kwalitatief onderzoek beperkt tot een aantal bekende evangelische stromingen. Voor God is een vluchteling zocht de Vlaming David Dessin aansluiting bij de verschillende naar België geëmigreerde christenen die in allerlei nieuwe denominaties, kerken en gemeenten samenkomen, evangeliseren in Belgische steden en je als lezer regelmatig verbaasd laat staan over wat er ondanks repressie en marteling mogelijk is. Het zwaartepunt van het christendom ligt al lang niet meer in West-Europa of Amerika. Een nieuwe paus komt eerder uit Afrika of Azië en zal de Rooms-Katholieke Kerk een behoorlijk eind opschuiven naar de conservatieve hoek.

Dessin gaat de geschiedenis van de kerk in het Midden-Oosten, Afrikaanse en Aziatische landen bij langs, volgt hun martelaren en migranten naar Vlaanderen. Ver vóór West-Europa werd gekerstend, waren er al christelijke centra in Noord-Afrika, stroomopwaarts aan de Nijl, in Perzië, India en China. Dessin is nuchter over de falende missies van met handelswaar gepaard gaande ontdekkingsreizigers en kolonisten sinds de Middeleeuwen, doet zelf ervaringen op in diensten en rituelen van migrantenkerken en vergelijkt deze met de gevestigde, maar ook in België, tanende kerken van katholieke of protestantse snit. Christendom is niet dood, bloeit waar het menselijkerwijs is opgegeven. God trekt met de vluchtelingen mee.

Over de auteur

David Dessin studeerde filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven, werkte aan de Katholieke Universiteit Leuven als onderwijsassistent en aan de Universiteit Antwerpen als onderzoeker. Sinds 2016 werkt hij als adviseur ideologie op de studiedienst van de N-VA. Hij schreef eerder Het beloofde land samen met Sylvain De Bleeckere (2014). God is een vluchteling werd verkozen tot het beste theologische boek van 2017.