Pieter Oussoren & Renate Dekker – De Gooische Bijbel

Zoals het Gooi om Naarden ligt, zijn de vertalingen van allerlei aprocriefen om de officiële canon van de Bijbel gedrapeerd. Oussoren vervaardigde eerder de Naardense Bijbel, een woord-voor-woord vertaling van het Hebreeuws en Grieks naar deels stijlvol, soms wat stijf leesbaar Nederlands. In die zin alle complimenten voor het resultaat van de zeer uiteenlopende tekststijlen en geschriften in deze compilatie die De Gooische Bijbel is gaan heten. Je vindt er geschriften bij het Oude Testament, zoals Psalm 151, 4 Ezra en de Psalmen van Salomo en het boek Henoch. Dergelijke boeken waren soms wel en dan weer niet gesanctioneerd of in de canon opgenomen. Geschriften bij het Nieuwe Testament zijn er in allerlei vormen.

Een flink deel van de bij Nag Hammadi gevonden bibliotheek is nu in soepel Nederlands te lezen. Van alternatieve evangeliën, openbaringen, ‘handelingen’, gnostiek of mythen. Vermakelijk, zweverig, ernstig of je reinste fictie. Ze helpen wel te begrijpen waar vroegchristelijke of middeleeuwse kunstenaars die taferelen uit hel en verdoemenis, de engelenwereld vormgaven tot en met eigentijdse denkers die menen te weten hoe de geestelijke wereld of de hemelen eruit zien, hun inspiratie vandaan hebben. Het helpt ook zeker in de waardering van of begrip voor ‘andere vormen’ van christelijk geloof belijden dan onze sterk door Rooms-Katholieke en protestantse stromingen beïnvloede lezingen van canon, deuterocanonieke boeken waarbij apocriefen jarenlangs zijn verzwegen of niet zo toegankelijk waren.

Over de auteurs

Pieter Oussoren is emeritus predikant en vertaler van de Naardense Bijbel. Dr. Renate Dekker is koptoloog en egyptoloog.