Dochter zoekt universiteit in Leiden, Groningen en Utrecht

Marianne zet vanaf oktober 2019 zelfstandig haar zoektocht naar een geschikte studie en universiteit door. Ik ben niet meer nodig als begeleider of chauffeur. Wel krijg ik na afloop haar review, foldermateriaal en soms een linnen tas. Vandaag een compilatie van bezoeken aan Leiden, Groningen en Utrecht.

Leiden

De Universiteit van Leiden hield op zaterdag 19 oktober een Bachelor Open Dag. Als eerste bezocht Marianne Religiewetenschappen. Haar indrukken: best leuk, focus om veel religies, half Engels, half Nederlands. Er zijn ongeveer 20 eerstejaars. Samen met Religiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen staat Leiden nu op #1, gevolgd door de bachelor aan de Radboud Universiteit Nijmegen, want daar was teveel focus op enkel Christendom en Islam.

Als tweede is Global and comparative philosophy verkend. De focus van deze op zich interessante bachelor ligt op Aziatische filosofieën. Het sprak haar niet echt aan.

Als derde bezocht ze de voorlichting van Cultural anthropology and development sociology. Ook deze studie wordt het niet. Er is veel focus op veldwerk (en onderzoek) en niet zo zeer op leren over culturen waar ze op gehoopt had. Een hele extraverte studie, veel contact met mensen zelf.

Groningen

Op vrijdag 8 november was het de beurt aan de Bachelor Open Dag in Groningen. Logistiek was het handig om hiervoor wel te rijden. Anders dan naar Leiden of Utrecht op zaterdagen kan voor de vrijdag namelijk geen voordelig treinkaartje gekocht worden waarmee in de ochtendspits gereisd kan worden. Zelf heb ik die dag gewerkt in ons tweede huis in Beijum waar Henriëtte (studeert sinds september in Groningen) woont.

Marianne verraste de buschauffeur door bij de Mudaheerd in Beijum op te stappen met haar gratis dagkaart voor het Groningse OV. Een beetje aanstaande student(e) doet dat vanaf een P+R terrein of treinstation. Als ze een Groningse was geweest, had ze de fiets naar de binnenstad gepakt. Goed, aangekomen bij de faculteit Wijsbegeerte in de Oude Boteringestraat voor de voorlichting van Filosofie, heeft ze twee minicolleges en uitleg over het studieprogramma gekregen. De colleges bevielen goed. Dat er elk semester geschiedenis van de filosofie gegeven wordt, veel zelfstudie en weinig contacturen zijn aandachtspunten.

Bij Arts, Culture and Media in het Van Swinderen Huys, ook in de Oude Boteringestraat, valt Marianne op, dat er weinig aan schilderkunst, maar veel meer aan theater wordt gedaan. Meedraaien bij een festival, zelf maken van een theaterstuk ziet ze nog direct zitten. De kans als curator te worden, is groot, voor Marianne zijn beroepen als muziekrecensent of filmcriticus geen natuurlijk vervolg van haar huidige hobby’s. Deze bachelor eindigt in het drietal vandaag onderaan.

In februari 2019 bezochten we samen ook de Bachelor Open Dag om te oriënteren op Religious Studies, Liberal Arts & Science aan het University College en Geschiedenis. Marianne is nu opnieuw naar Religiewetenschappen (ditmaal de Nederlandse variant), Hetzelfde minicollege, dezelfde docenten en enkele van de helpende studenten. Wat haar trekt zijn de verschillende aspecten in het programma, zoals de geschiedenis, theorie en praktijk (rituelen, samenkomsten), teksten (heilige boeken lezen) van niet alleen Christendom en Islam, maar ook van Judaïsme en Hindoeïsme. Een vak als Religion, Media and Popular Culture zou ze direct willen gaan volgen.

Per saldo is ze nu wel zeker van de keuze voor Religiewetenschappen. De variant in Nijmegen is afgevallen. Als stad vindt ze Leiden leuk, Groningen leuker, maar is benieuwd naar Utrecht om nog beter te kunnen vergelijken.

Utrecht

Op zaterdag 16 november stond de Universiteit Utrecht in de agenda. De Bachelor Open Dagen van Utrecht staan altijd op een vrijdag en zaterdag in november gepland. Marianne zit midden in haar toetsweken, vrijdag stonden er twee toetsen in de agenda. Ze ging zaterdag zelf met de trein naar Utrecht, pakte bij aankomst in de Domstad via Hoog Catharijne de Oude Gracht, Dom omgeving mee om te bekijken en schoof als eerste aan bij Religiewetenschappen.

Het viel haar op dat er over een minor of master om geestelijk verzorger niet gesproken is, ook niet in Leiden trouwens. De aansluitende masters in Utrecht zijn Religie en samenleving en de onderzoeksmaster Religious Studies.

De presentatie was chaotisch en liep uit de gestelde tijd. Religiewetenschappen trok afgelopen seizoen vijf (!) eerstejaars studenten. Begrijpelijk is dan dat de studievereniging zowel studenten Religiewetenschappen, Arabisch en Islamstudies bindt. In het eerste jaar ligt de focus op christendom, Judaïsme en islam, pas in het tweede jaar komt boeddhisme aan bod. Hindoeïsme is niet in het studieschema opgenomen, voor kleinere religies moet je ook elders zijn. Wel leuk is de thematische aanpak, zoals omstreden religieuze teksten, religie, mensenrechten en tolerantie of fundamentalisme in christendom en islam.

Filosofie was de tweede bezochte voorlichting. Focus ligt in deze bachelor op geschiedenis van de filosofie en Europa. De keuzevrijheid vanaf het tweede jaar is een pre. Het leek volgens Marianne sterk op Filosofie in Groningen. Helaas was de presentatie chaotisch en kwam ook hier de tijdsdruk om de hoek kijken. Wat hebben universitair docenten en voorlichters toch een moeite met presentatiehulpmiddelen als PowerPoint en een klok?

Het was de bedoeling bij Taal- en cultuurstudies mini-college Internationale betrekkingen over fake news in 1940 te volgen. Maar International betrekkingen trok zo weinig meer, dat Marianne de trein naar Zwolle en Ommen heeft gepakt. Nu al spijbelen bij college!

In het algemeen viel in de binnenstad van Utrecht op, dat er geen duidelijke wegwijzers of aanduidingen naar de open dag locaties waren. Hoewel locaties als Drift, Academiegebouw en Domplein niet ver van elkaar liggen, was het toch zoeken geweest. Hoe anders was dat met Henriëtte in november 2017 in het Utrecht Science Park op De Uithof!

Voorlopige conclusie

Momenteel “wordt het geheid Religiewetenschappen”. Marianne wil in het voorjaar van 2020 bij Groningen en/of Utrecht, mogelijk Leiden, nog wel een meeloopdag doen om nog directer een indruk te krijgen en de studies onderling te vergelijken.