De Troonrede 2019 in het licht van de Bijbel

In de groeigroep die ik dit seizoen leidt hanteren we het thema Actualiteit in het licht van de Bijbel. We zijn niet uit om het enige juiste antwoord op elke willekeurige vraag, krant en Bijbel zijn niet uitwisselbaar. Praktijk invullen gebaseerd op principes en overtuigingen met open vizier en bereid om bij te stellen, door te vragen, uit te zoeken en terug te nemen. Normaal komen we eens per twee weken op woensdagavond bij elkaar, deze week juist op dinsdag, Prinsjesdag. En waarom zou je dan niet de Troonrede bij de kop pakken? Zeker waar diverse paragrafen wijzen op onze moraal of principiële keuzes als individu en collectief als Nederland(se politiek). Bij de integrale tekst ervan heb ik een aantal gespreksvragen gesteld. Ga eerst zelf nadenken over jouw antwoorden. Misschien vul ik het blog de komende dagen aan met de antwoorden die uit de groeigroep kwamen.

 1. Zijn vrijheid, democratie en een sterke rechtstaat christelijke waarden?
 2. Is je veilig kunnen voelen een recht? Een christelijke waarde? Waar wordt een appèl op gedaan?
 3. Aan welke Bijbelse opdrachten appelleert de combinatie vrijheid, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel?
 4. Wat draag je als vrijwilliger uit?
 5. Is het een plicht te zoeken naar verstandige compromissen in het brede midden?
 6. “Behoud en versterking van alles wat is bereikt, is onze verplichting aan de generaties na ons.” Ben je het hiermee eens? Waarom?
 7. Hoe kunnen we als christenen mensen helpen zich zeker te voelen en vertrouwen in de toekomst te hebben?
 8. Wat zeg de Bijbel over het leven van elk individueel mens?
 9. Wat kunnen we als christenen doen om bij te dragen aan voldoende liefdevolle handen aan het bed en in de thuiszorg?
 10. Ben je het eens met de Nederlandse prioriteiten ten aanzien van de Europese Unie? Waarom?
 11. Hoe sta je tegenover de Nederlandse keuzes ten aanzien van opvang van vluchtelingen?
 12. Hoe sta je ten opzichte van de gestelde grenzen aan asielzoekers die geen kans maken op een (verblijf)status?
 13. “Ik voel me verantwoordelijk om door te geven aan jongere generaties dat je in verzet moet komen als het nodig is.” Dezelfde oproep als die de jonge Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer tijdens de Tweede Wereldoorlog deed. Ben je het ermee eens?
 14. Hoe beantwoord je “Waar was God in de Tweede Wereldoorlog?” of “Wat deed de Kerk in de Tweede Wereldoorlog?”?
 15. Wat drijft jou als het gaat om iets doorgeven aan jongere generaties? Hoe laat je dat zien?
 16. Hoor je bij de velen die met de Koning de leden van de Staten-Generaal wijsheid toewensen en om kracht en Gods zegen bidden? Waarom?