Joep de Hart – Christenen in Nederland: Kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid

Christenen in Nederland: Kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid is de tweede in een drietal studies naar religie en spiritualiteit van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Voor dit rapport is gebruik gemaakt van het onderzoek God in Nederland dat in 1966, 1979, 1996 en 2015 is uitgevoerd en Culturele Veranderingen in Nederland, een ander langjarig onderzoek. Verschuivingen in godsdienstig Nederland worden in beeld gebracht, zoals die de afgelopen decennia vooral via enquêtes zijn geregistreerd onder de bevolking. Behalve van bevolkingsonderzoeken en cijfers die door de kerken – met name de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk Nederland – geleverd zijn, is gebruikgemaakt van interviews met godsdienstige leiders en observaties bij migrantenkerken.

De ontkerkelijking en teruggang in het christelijk geloof blijft doorzetten in Nederland, hoewel opvallend in en zeker niet gedeeld met de rest van West-Europa, laat staah de rest van de wereld, waar het christendom juist groeit. In ons land zijn juist jeugdige kerkgangers in allerlei opzichten geloviger geworden. En buiten de grote denominaties Rooms-Katholieke Kerk en Protestantse Kerk in Nederland gebeurt er veel in de evangelische beweging (Baptisten, Evangelische en Pinkstergemeenten) en de zogenaamde migrantenkerken die etniciteit en cultuur uit land van herkomst als extra bindmiddel hebben naast het christelijk geloof.

Christenen in Nederland staat bol van de statistiek en wetenschappelijk taalgebruik, leest dus niet vlot of plezierig, maar confronteert en ontnuchtert wel voorbij de persoonlijk ingenomen stellingen of ongetoetste aannames.

Zie ook: