André Aleman – Je brein de baas

Van tijd tot tijd is het goed overzichtsboeken te lezen op het gebied van neurologie. Inzichten veranderen, stellingen worden weerlegd en nieuwe posities ingenomen. André Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie prikkelt weloverwogen met Je brein de baas. Hij plaatst zich tegenover Dick Swaab (Wij zijn ons brein) en Victor Lamme (De vrije wil bestaat niet) en pleit voor meer begrip van het bewustzijn in plaats van te denken dat 90% van alles wat we doen en denken onbewust uitgevoerde processen zijn. Zo is er plek voor Mindfulness en spiritualiteit, empathie en hebben we met taal en een groter redeneervermogen toch echt een pre op de mensapen. Dat schept verantwoordelijkheid, maakt keuzes en controle mogelijk.

Voorbeelden komen veelal uit de Nederlandse wetenschappelijke literatuur en het netwerk van de auteur, verfrissend in vergelijking met het herhalen van onderzoeksresultaten van decennia geleden uit Amerikaanse context of zonder nadenken kopiëren van ideeën. Aleman is nuchter over de potentie van neurofeedback en veel laboratorium onderzoeken op mensen, legt de invloed van drugs en angst uit en concludeert, dat we meer zijn dan ons brein.

Over de auteur

André Aleman is hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij doet onderzoek naar waarneming, emotie en cognitieve controle bij mensen met psychiatrische problemen en bij ouderen met geheugenachteruitgang. In 2006 ontving hij de prestigieuze European Young Investigator Award van de European Science Foundation voor zijn onderzoek. In 2017 werd hij benoemd tot lid van de KNAW. Zijn boek Het seniorenbrein was een bestseller die in 9 talen vertaald is.