Peter Paul Hattinga Verschure – Zie de stad Deventer in tekeningen

Na de jaarlijkse fotoboeken van de hand van Henk van Baalen en de Beeldbijbel vorig jaar bij het 1250 jarig bestaan van de stad Deventer, viel mijn oog onlangs op het bijzondere Zie de stad Deventer in tekeningen. Waar een foto alle details genadeloos als momentopname vastlegt, heeft beeldend kunstenaar door en plein air in de stad te tekenen juist willen inzoomen èn weglaten, de ontwikkelingen in de stad die nooit af is willen weergeven. In het kolossale, 256 pagina’s tellende werk zijn markante gebouwen, pleinen en straten, akkers en rivieroevers in beeld gebracht, zoals een fotograaf dat simpelweg niet kan of zou willen. Zelfde perspectieven tijdens en na verbouwingen, opgravingen, artist impression of hoe de eerste of vroege bebouwing van de stad eruit heeft kunnen zien versus de eigentijdse straatbeelden, etc. in zes zones, van de oudste stadskern tot de locaties in het buitengebied en nieuwste woonwijken.

Hoewel de omslag meldt, dat het een beeldboek zonder tekst is, klopt dat niet. Bij elke tekening geeft Peter Paul uitleg over het gekozen perspectief, de topografische, archeologische of tijdgebonden achtergrond bij het geportretteerde. Een groot deel van de honderden tekeningen, schetsen en schilderijen die hij maakte van de stad en verspreid zijn over collecties van het Historisch Centrum Overijssel, het Deventer Stadsarchief of andere bezitters, zijn nu toegankelijk gemaakt in Zie de stad Deventer in tekeningen. Een bijzonder boek voor op de salontafel, als geschenk of kijkboek.