Gezien: Saints and Strangers (2015)

Na in januari 2018 het boek They Came for Freedom: the forgotten epic adventure of the Pilgrrims van Jay Milbrandt gelezen en besproken te hebben tipte mijn zoon me op de Netflix verfilming van de eerste jaren dat de Pilgrim Fathers vanuit onder meer Delfshaven naar Cape Cod vertrokken om er een nieuw bestaan op te bouwen, zij het onder contract van de Britse koning James. De in twee delen van elk anderhalf uur door National Geographic uitgebrachte Saints & Strangers (2015) volgt de eerste groep vanaf de hachelijke bootreis in 1620 de eerste seizoenen in Plymouth. Het stelen van het maïs van Indianen, de bijzondere rol van de Indiaan Squanto die al diverse keren in Europa is geweest en zodoende als tolk kan optreden, het verlies van dierbaren en de verwording van heilige boontjes die goed en kwaad toeschrijven aan God die uiteindelijk voor de handel gaan en de rebellen die niets ophebben met God of gebod en eenmaal in het nieuwe land primair de verdediging van de kolonie ter hand nemen en wantrouwend blijven ten opzichte van andere kolonisten en Indianen.

Vreemdelingen op zoek naar een nieuw huis. Antwoorden op morele vraagstukken worden niet vooraf ingevuld, je mag zelf regelmatig nadenken en conclusies trekken. Van de verdrinking van William Bradfords vrouw (was het zelfmoord of een ongeluk?), al dan niet een verbond sluiten met je vijand, of van honger omkomen of maïs stelen?

De producenten hebben de Indiaanse personages Western Abenaki laten spreken, dat lijkt op de taal die de Wampanoag rond 1620 gesproken hebben. De film werd in Zuid-Afrika opgenomen. De personages blijven wat oppervlakkig in de filmversie. Gebeden worden niet hardop uitgesproken en waar liefde broeit of bloeit, komt ze net niet uit de verf. Teveel willen vertellen in een tweedelige kijksessie, waar het boek al uitgebreider is en werkelijke jaren 1620-1621 natuurlijk nog veel meer ups, downs en ook verveling hebben gekend. Dat laatste voorkomt de filmversie wel, waarvoor hulde.