Dochter zoekt universiteit: geschiedenis, klassieke talen of geesteswetenschappen in Nijmegen

In de reeks universiteiten die ik met Marianne bezoek om een keuze te maken voor een passende bachelor en stad zijn we deze zaterdag in Nijmegen te vinden. De Bachelor Open Dag van de Radboud Universiteit begint al om negen uur. Alsnog om zes uur op, met de auto naar P+R Nijmegen Noord, voor €3,50 een retourtje naar Nijmegen zelf voor ons beiden en parkeren. En we zijn rond acht uur echt niet de enige ouders met aankomend studenten. De pendelbus vanaf Nijmegen CS over de Campusbaan naar Heyendaal zit propvol.

Geschiedenis

Voorlichting Geschiedenis Radboud Universiteit NijmegenNa een kop thee schuivelen we de collegzaal 5 van het Thomas van Aquinogebouw in voor de eerste voorlichtingsronde van Geschiedenis. Wim van Meurs geeft een minicollege over de verschuivende betekenis van monumenten. Monumenten krijgen betekenis door uitgevoerde rituelen, maar kunnen gerust andere of toegevoegde betekenissen krijgen door omwentelingen, opvallende gebeurtenissen of herontdekking van het verleden.

De docent verwacht dat ergens de vonk van historische sensatie zal overslaan tijdens de drie jaar bachelor als de basis met tijdvakken en thema’s gelegd is. In de zaal met zeker honderd aanwezigen zijn de leerlingen wakker en reageren vlug met antwoorden op gestelde vragen. Voor Marianne die Geschiedenis lang op #1 had staan, is de conclusie ‘leuk’, maar de volgende keer graag proefcolleges, oftewel een meeloopdag. De standaardverhalen over aantal contacturen, het bindend studieadvies, het lesprogramma of de vermelding als Top-universiteit kent ze inmiddels.

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
Voorlichting Grieks en Latijn Radboud Universiteit NijmegenEen docent met twee studenten die een trio-presentatie doen. Dat is vragen om timing problemen met inhaken, veel ‘komen we later op terug’-opmerkingen zonder al te veel samenhang. Ze doen hun best om 15-20 eerstejaars te werven. Dat er op zo’n kleine faculteit dan een goed contact tussen docenten en studenten is, geloven we graag.

Ja, de overwinningspeech van Thierry Baudet om diens betoog in het Latijn in de Tweede Kamer, of Rick Niemans reis Langs Romeinse wegen geeft aan dat Griekse en Latijnse Taal en Cultuur niet zo dood zijn, als menigeen denkt. De intensiveringscursus Grieks of Latijn voor “deficiënte leerlingen” is positief. Dat ik nog Gymnasium alpha met beide klassieke talen deed, is tegenwoordig heel uitzonderlijk. Bij Marianne op het Carolus Clusisu College is in de 4e weltegeteld één leerling die nog beide talen volgt. Cultuur neemt in het curriculum een evenredig deel in naast de twee klassieke talen. Meegraven aan een archeologisch project aan de Via Appia, een snuffelstage door gastlessen op het VWO te geven en een kroegentocht in toga met de eigen studievereniging Soda. Echt, het drietal doet erg hun best om ons te enthousiasmeren. De 100% baangarantie als docent klassieke talen is een prettig vooruitzicht. Voor Marianne die enkel benieuwd was wat de studie inhield, komt deze studie niet in de top-3.

Theologie
Voorlichting Theologie Radboud Universiteit NijmegenToen ik studeerde was het nog de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). De banden met de rooms-katholieke kerk zijn doorgesneden. In 2004 is de in 1923 gestichte universiteit Radboud Universiteit gaan heten En zo is Theologie in Nijmegen een neutrale wetenschap geworden zonder relatie met een specifieke denominatie. Ook als niet-gelovige zou je Theologie kunnen studeren. En toch, zo houdt één van de vier (!) presentatoren, zelf een studente, ons voor: het vakgebied Theologie stimuleert je ook om op jezelf te reflecteren. Hoe verhoud je je tot het bestudeerde?

De uitleg van de deelgebieden binnen de theologie, waarin schriftuitleg (exegese), het pastoraat, de praxis en een interdisciplinaire integratie belangrijk zijn aan de hand van een voorbeeld rond de vraag hoe je kinderen een goed leven kunt geven, brengt abstracte begrippen wat dichterbij. Van een predikantenopleiding, zoals van oudsher met name de protestantse theologie-opleidingen bekend stonden, is geen sprake. Hebreeuws en (Nieuwtestamentisch) Grieks wel in het curriculum opgenomen, echter geen ingangseis. En dan te bedenken dat de reden waarom ik in 1982 van een HAVO-VWO brugklas naar een categoraal Gymnasium in Deventer ben overgestapt, mijn belangstelling voor Theologie was….en daarvoor was Latijn en Grieks nodig.

Religiewetenschappen
Voorlichting Religiewetenschappen Radboud Universiteit NijmegenNa een zelf meegebrachte lunch op een bank in de gang en weer een thee komen we in hetzelfde lokaal terug in het Elinor Ostromgebouw voor Religiewetenschappen. Deze studie staat momenteel bij Marianne op een gedeelde eerste plek, op sommige dagen zelfs voluit op 1 naar de verrassende ontdekking ervan in Groningen. Net als in het noorden is in Nijmegen aandacht voor de monotheïstische Jodendom, Christendom en Islam, de Aziatische godsdiensten Boedhisme en Hindoeïsme èn voor nieuwe religieuze bewegingen (van Scientology Church, Jehova’s Getuigen tot nieuwe Pinkstergemeenten in Nederland). Van buitenaf religie bestuderen zonder er zelf deel van te (hoeven / moeten) zijn, als een wetenschappelijk te benaderen fenomeen. Marianne trekt dit zeker vanwege de focus vanuit geschiedenis en de verbinding met cultuur, relevantie in de huidige wereld.

Voorlopig wint de Groninger versie op enthousiasme bij de presentaties, het Engelstalig onderwijs en de internationale, ervaringsdeskundige staf aldaar. Na de voorlichting buiten op het terras tussen Erasmusgebouw en de Refter concluderen we dat we nog steeds ook de varianten in Leiden en Utrecht willen bezoeken, Amsterdamse faculteiten vallen om heel andere reden (ze wil hoe dan ook niet naar de hoofdstad) af. In 5 VWO gaat ze meeloopdagen bezoeken. Het mag namelijk allemaal best wat concreter, voorbij het voorlezen van PowerPoint slides die in alle studierichtingen de norm zijn.

Verder kijken
Street Art in NijmegenSpontaan loopt Marianne een lokaal in waar je op eigen gelegenheid een studiekeuzecheck kunt doen door meerkeuzevragen over interesses, talenten en vakken in te vullen. Bekende studies komen bovendrijven en vullen de eerste plekken op de resultatenlijst. We kijken nog steeds breed. Wat dat betreft past het bezoek aan het panorama deck op de 20e etage van het Erasmusgebouw en de verkenning van de binnenstad (Plein 1944, warenmarkt, Marikenstraat – de eigen versie van de Rotterdamse Koopgoot – de Waalkade en ‘t Valkhof) bij onze oriëntatie.

Dat ik na struinen in boekhandel Dekker van de Vegt met een boekenweekgeschenk – zondag gratis naar Arnhem met de trein! – Het verschil van mening – Geschiedenis van een verkeerd begrepen idee van Egbert Dommering over ‘vrijheid’ en Enrico Pascale’s Dood en opstanding in de Ludion serie Kunstbibliotheek meeneem, bevestigt hoe verschillend we als mensen zijn.

https://twitter.com/Radboud_Uni/status/1111994346889506816