Psalm 63: Verlangen naar God

David, weliswaar namens God tot koning van Israël gezalfd door de profeet Samuël (1 Samuël 16), is in de woestijn van Juda (1 Samuël 23 en 2 Samual 15-18). Eerst staat zijn schoonvader, de nog heersende koning Saul, staat hem naar het leven (1 Samuël 20, 24, 26). David trekt met een groep van 400 mensen (broers, familieleden, allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, zie 1 Samuël 22 verzen 1-2) rond om aan Saul en zijn leger te ontsnappen. Jaren later probeert zijn zoon Absalom David van de troon te wippen en de macht over te nemen. Alle reden om God aan te klagen met vragen als ‘waar bent U als ik lijd?’, ‘hoe had U gedacht me daadwerkelijk koning over Uw volk te laten zijn?’, ‘moet ik Saul, immers ook een door U gezalfde, in leven laten of eigenhandig ombrengen?’ en ‘moet ik mijn eigen zoon ombrengen, nu hij zich tegen de gezalfde koning keert?’.
[spotify spotify:track:1VAhvgLCGk2JQ2uhnjUWYB ]
In Psalm 63 spreekt David zijn verlangen naar God uit: hij zoekt Hem, zijn ziel smacht naar Hem, Davids lichaam hunkert naar God (vers 2). Hij denkt aan Hem, prevelt Zijn naam (vers 7), hij is aan Hem gehecht en houdt Zijn rechterhand vast (vers 8). Het intens verlangen gaat gepaard met lofprijs en aanbidding. David beschrijft hoe hij dat doet. Hij herinnert zich in het heiligdom God gezien te hebben, Zijn macht en majesteit aanschouwd te hebben (vers 3) en “U bent altijd mijn hulp geweest, ik juichte in de schaduw van de uw vleugels.” (vers 8). “U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.” (verzen 5-6). Je handen opheffen bij lofprijzing is geen uitvinding van evangelischen of ‘pinkstergelovigen’, maar vind je hier en ook in Psalm 141 vers 2: “Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, mijn geheven handen zijn als een avondoffer.”
[spotify spotify:track:2fsD6YtdFOiHcEcqvhz9iU ]

Uw liefde is meer dan het leven (vers 4)

Phil Wickham is één van van de artiesten die vers 4 uit deze Psalm in 2016 op het album Children of God heeft verwerkt in een lied. In 1997 gingen Newsboys op Go hem voor met Your Love is Better Than Life. Acappella deed hetzelfde in Better Than Life,

Verzinken in het dodenrijk of je verheugen in God?

En tegenover de doodswens over zijn vijanden in verzen 10-11: “Laat verzinken in de diepten der aarde wie mij naar het leven staan, laat ten prooi vallen aan de jakhalzen wie mij uitleveren aan het zwaard.” kiest de koning: “Maar de koning zal zich verheugen in God, wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig – leugenaars wordt de mond gesnoerd.” (vers 12).

[spotify spotify:track:0CAOdqAUXU3CvAbka2krVl ]

Psalm 63 en Desert Song

Brooke Ligertwood (buiten Hillsong beter bekend onder haar meisjesnaam Brooke Fraser) vertolkt Desert Song. Lees Psalm 63 nog eens en bekijk dan de video met tekstregels.

Hoewel menigeen denkt, en in de credits van bovenstaande video staat het ook dat Fraser de schrijfster is, was het Jill McCloghry, ook lid van Hillsong United, die deze lofzang schreef. Voor haar was het pijnlijke verlies van een kind en de twijfel aan Gods trouw in ellende de reden om Desert Song te componeren.