Jaron Lanier – Tien argumenten om je sociale media-accounts nu meteen te verwijderen

Gefundeerd een keuze maken om je social media accounts (tijdelijk) te verwijderen, weer en meer open te staan voor wat er echt om je heen gebeurd, het hele leven en niet alleen de instagrammable moments of de feel-good stories op je Facebook of Snapchat tijdlijn. Jaron Lanier heeft met Tien argumenten om je sociale media-accounts nu meteen te verwijderen in elk geval stof tot nadenken achtergelaten.

De spijtoptant uit Silicon Valley die welingelicht is over de inner workings van de grote tech bedrijven als Facebook, Google en Twitter is wellicht een roepende in de woestijn, een waarschuwende profeet die het liefst ons niet in beslag genomen ziet worden door de informatiehonger van dergelijke social media brands die ons als product zien en (zeer luxe) leven van de gegevens die wij online posten.

Lanier is kraakhelder over de verslavende werking van de netwerken, het afstompende effect en de alomtegenwoordigheid van nepnieuws, propaganda en leugens, in het klein, maar ook in het groot. De auteur waarschuwt voor de macht van algoritmen die beter beschermd zijn dan de dossiers van het NSA en CIA. Centraal in het betoog van Lanier staat de statistiekmachine BUMMER (Behaviors of Users Modified, and Made into an Empire for Rent). Deze machine bestaat uit zes onderdelen: Aandacht trekken, Bemoeienis met ieders leven, Content door de strot duwen, Dirigeren van menselijk gedrag op de meest slinkse wijze, Economisch gewin doordat de grootste asocialen zich kunnen uitleven op alle andere mensen en Fakegroepen en een fakesamenleving. Pittige kost die in tien argumenten verder uitgewerkt wordt. Je hoeft het niet met alle gedachtenlijnen of het toegekende gewicht eens te zijn, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Over de auteur

Jaron Lanier is kunstenaar, muzikant en internetvisionair – en op al deze terreinen zeer succesvol. Hij werkte samen met onder anderen Philip Glass, Vernon Reid, George Clinton, Ornette Coleman en Terry Riley. Hij is de bedenker van de term virtual reality en schrijft voor vele bladen, waaronder Wired, en Edge, en natuurlijk ook voor talloze online-media.

Lees ook: