Daniëlle Braun & Jitske Kramer – De corporate tribe: organisatielessen uit de antropologie

Ik heb Jitske Kramer al eens horen presenteren over haar antropoligische inzichten toegepast op het moderne bedrijfsleven. In De Corporate Tribe: organisatielessen uit de antropologie deelt ze toegankelijk en rijk geïllustreerd samen met Danielle Braun uit haar vakgebied. Cultuur in organisaties en bedrijven blijken mamelijk treffende overeenkomsten te vertonen met die van verre volken. Zo heel uniek organiseren we onszelf als mensen dus ook weer niet. De reden van een cultuuruiting – de metafoor van de totempaal wordt in het boek veelvuldig gebruikt – begrijpen helpt ook de juiste interventies te plegen wanneer je als veranderkundige gevraagd wordt voor een consultancy opdracht. Het boek beoogt niet van leken in één keer een volleerd antropoloog te maken. Het is wel veel meer dan het persoonlijke visitekaartjes van de beide dames die zelf wel hun brood verdienen als consultant.
In het eerste deel proberen de schrijfsters te willen ‘leren van wat we al weten’. Je maakt kennis met het instrumentarium van antropologen: participerende observaties, wisseling van perspectieven en interviewtechnieken. In het tweede deel gaat het om de relaties tussen mensen, die kunnen overkomen als een bord spaghetti. Relaties die mensen met elkaar en met buitenstaanders hebben zijn gebaseerd op macht, liefde of het onverklaarbare. Er zijn manieren om die ingewikkelde relaties te beheren. In het derde deel zijn acht verhalen van volken van over de hele wereld gebruikt om een model van vijf typen cultuurtransities nauwkeuriger te specificeren: gezamenlijkheid crëren, het goede bestendigen, terug naar de bedoeling, genezen en gezond maken en tenslotte de transformatie als het echt anders moet.
Met deze goed gevulde rugzak kan de veranderkundige op pad om beter te kunnen duiden en desgewenst hulp in te roepen.

Over de auteurs

Dr. Danielle Braun (1968) is corporate antropoloog en expert op het gebied van organisatiecultuur en leiderschap. Haar motto: “een mens is niet los verkrijgbaar”. We functioneren binnen de cultuur en dynamiek van de groep of organisatie. Wil je beter leiden, veranderen, functioneren, dan helpt het om de grammatica van de organisatiecultuur tot in haar genen te doorgronden.

Drs. Jitske Kramer studeerde culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie deed ze een leeronderzoek naar verwantschapssystemen en begrafenisrituelen in Botswana. Later reisde ze zes maanden met lokale theatergroepen door Uganda en onderzocht ze hoe muziek, dans en drama kunnen worden ingezet om infromatie naar rurale gebieden te brengen. In 1997 besloot ze vanuit Nederland te gaan werken en stapte ze het bedrijfsleven in. Ze schreef eerder Normaal is anders! Wow! Wat een verschil en Deep Democracy – de wijsheid van de minderheid.