Brené Brown – Verlangen naar verbinding: er echt bij horen en de moed om alleen te staan

Waar de Amerikaanse schrijfster, zakenvrouw en coach Brené Brown in eerdere boeken en TED talks de nadruk legde op de kracht van kwetsbaarheid en moed, komen deze elementen in haar nieuwe boek Verlangen naar verbinding: er echt bij horen en de moed om alleen te staan (een soepele vertaling van Braving the Wilderness) bij elkaar. Waar de ‘wildernis’ al in de Engelstalige titel verpakt zit, komt het begrip – als beetje bestseller auteur leg je beslag op één of meer zelfgedefinieerde of van een nieuwe betekenis voorziene termen – wat uit de lucht vallen. In de weerbarstige werkelijkheid van alledag, waarin positieve psychologie niet 1-2-3 lijkt te werken en je er alleen voor staat, komt het aan op jouw acceptatie, moed en bewust handelen in het hier en nu. Ja, als mens zoek je verbinding. De kracht van het collectief geeft bescherming, inzichten en synergie, of dat nu onder collega’s, in een kerk of met andere sportfans is. Als het er op aankomt, mag je echter ook je eigen keuzes maken, zeggen waar het op staat en de meerderheid juist niet in het kwade volgen. Het vraagt om een sterke rug (door bijvoorbeeld grenzen te stellen, verantwoordelijkheid te nemen, integer te handelen en ruimhartig te zijn), een zachte voorkant (geen harnas) en een wild hart (om in de wildernis vitaal te blijven).

Brown heeft talloze voorbeelden uit Amerikaanse raciale verhoudingen, haar eigen jeugd, de Bijbel (Jacobs worsteling met God is treffend), kerkgang en organisaties die ze begeleid. Carl Jung’s inzicht in de paradox, de spanning die het christelijk geloof duidt rond het koninkrijk van God dat deels al wel en nog niet aanwezig is. In de ‘wildernis’ heb je dan een ‘wild’ hart dat zich bewust is van de pijn op de wereld, zijn eigen pijn niet bagetalliseert, dat bruist van dankbaarheid en zich overgeeft aan pure vreugde zonder het leed op de wereld te ontkennen.

Over de auteur

Dr. Brené Brown is professor aan de Universiteit van Houston waar ze jarenlang onderzoek deed naar kwetsbaarheid, moed, authenticiteit en schaamte. Ze is tevens auteur van de bestsellers De moed van imperfectie en Sterker dan ooit en bekend van haar TED Talk die meer dan 21 miljoen keer is bekeken. Brené Brown woont in Houston, samen met haar echtgenoot Steve en hun twee kinderen Ellen en Charlie.