Psalm 37: Compleet gelukkig

      No Comments on Psalm 37: Compleet gelukkig

Hoe makkelijk is het op te zien naar of jaloers te zijn op mensen die het voor de wind gaat. Koning David, de dichter van Psalm 37, is op leeftijd en weet het zeker. Het is niet verstandig je te “ergeren aan slechte mensen of jaloers te zijn op wie kwaad doen, zij verdorren snel als gras, zij verwelken als het jonge groen.” (verzen 1-2, 8-10). Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt (verzen 3-4). Vertrouw op Hem, hij zal het recht laten zegevieren (verzen 5-6), land in bezit geven (verzen 9, 22). “Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede.” (vers 11). De HEER zal de rechtvaardige steunen, zich het lot van onschuldigen aantrekken en hen niet teleurstellen in kwade dagen of bij hongersnood (verzen 17-29).

“Ooit was ik jong, nu ben ik oud, en nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten, nooit zag ik zijn kinderen zoeken naar brood; hij is vol mededogen en leent uit, elke dag, voor zijn kinderen is hij een zegen.” (Psalm 37 verzen 25-26).”

Kun je hiermee instemmen? Accepteer je dat gebedsverhoring wel eens anders en op een ander moment kan gebeuren dan jij had bedacht, voorgesteld of God had voorgelegd?

Onze opdracht

Mijd het kwade en doe het goede, toon gerechtigheid, spreek wijsheid en draag de wet van God in je hart. Vestig je hoop op de HEER en blijf op de weg die hij wijst, heb de vrede lief (verzen 27-28, 30, 34, 37).

Onze hoop

“Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred. Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want de HEER richt hem op.” (vers 24).

“De rechtvaardigen vinden redding bij de HEER, hij is hun toevlucht in tijden van nood. De HEER heeft hen altijd geholpen en bevrijd, hij bevrijd hen ook nu van de zondaars, hij redt hen, want zij schuilen bij hem.” (verzen 39-40).

Vorm van de psalm

Psalm 37 is een acrostichon: elk vers of elk paar verzen begint steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Er zijn kleine onregelmatigheden, maar de alfabetische reeks is compleet. In de Nederlandse vertaling is deze vorm verloren gegaan. Wel geven uitgaven als de Herziene Statenvertaling of de vertaling van de Psalmen door A. Noordzij de Hebreeuwse letters in de kantlijn aan, zodat je kunt nagaan bij welke verzen in onze Nederlandse vertaling de oorspronkelijke groepering van Aleph, Beit, etc. hoort.