Ineke Koops – Jood en Jezus: hoe een getraumatiseerde wordt herboren

Toen Ineke Koops in onze gemeente vertelde, dat ze tijdens haar verblijf in Samaria in 2016-17 een boek had geschreven dat haar eigen ogen, maar ook die van Jood en Palestijn zou kunnen openen om Jezus Christus als Redder en Heiland te zien, raakte ik geïnteresseerd. De lijn die de schrijfster in haar eigen lijn ontdekte in via een diep traumatische gebeurtenissen in haar jeugd en de gevolgen als (jong)volwassene tot en met het punt, dat ze Jezus Christus leerde kennen als oplossing, kent opvallende parallellen in het Israël sinds de Shoa. Langdurige posttraumatische stress en een machtsverslaving om als onderdrukte zelf te onderdrukken, patronen die ook bij andere bevolkingsgroepen en oorlogsslachtoffers zichtbaar zijn, bepalen het leven van Palestijnen die beroofd van land, werk en toekomst, zelf ook heel gemakkelijk in het patroon kunnen volgen. Koops (81) biedt in retrospectief op haar eigen leven de Jood en Palestijn een perspectief en kent haar eigen plek daarin als voorbidster en praktizerend gelovige.

Jood en Jezus: hoe een getraumatiseerde wordt herboren bevat vele, opvallende Bijbelgedeelten die Jezus Christus centraal stellen als kantelpunt, goede Herder en Lam dat eens en voor al onze zonden stierf. Genade is genoeg, maar moet wel aanvaard worden. Een hoopvol en inspirerend boekje (100 pagina’s) vol diepgang in Koops roerige leven en dat van miljoenen inwoners van Israël en de Palestijnse gebieden.

Over de auteur
Ineke Koops (1937) is een laatbloeister. Door de desillusie van een gebroken huwelijk in de problemen geraakt, is zij na een turbulente periode tot bekering gekomen. Dat betekende een moeizame tocht omhoog aan de hand van haar Redder. Deze was het, die haar op deze klim het ene na het andere verrukkelijke uitzicht bood. Samen op de top, hebben zij gevierd dat zij tot een volkomen nieuw mens is uitgegroeid.