Vrijmoedig uitstappen in geloof

Een verkenning van Handelingen 3 en 4:1-35 rond vrijmoedig uitstappen in geloof, het leven in de nog piepjonge christelijke gemeenschap in Jeruzalem enkele weken na de hemelvaart van Jezus Christus.

Achtergrond:

 • Het namiddaggebed op het negende uur is een van de traditionele gebedstijden die samenviel met het middag- of avondoffer. Dit offer werd rond het negende uur, d.w.z. ongeveer 3 uur ’s middags, gebracht in de tempel. NB deze tijden zijn niet door God voorgeschreven, zoals de Joden ook zelf vrijheid inachtneming over het aantal en moment van gebedstijd.
 • De Schone poort: exacte locatie onbekend. Commentaren wijzen op de poort Shushan (oostelijke poort met een afbeelding van het paleis van de burcht Susan op de tempel die na de Babylonische ballingschap werd gebouwd. Andere commentaren en de Joodse historicus Josephus wijst op een andere poort (in Jeremia 26:10 nieuwe poort) aan de oostzijde van Jeruzalem die met Korintisch koper gemaakt is. Deze poort gaf toegang aan het voorterrein waar mannen èn vrouwen mochten komen en dus voor een bedelaar een grotere kans op aalmoezen gaf.

Vragen om zelf te onderzoeken of in groepen te bespreken

 1. Als Pinksteren (Handelingen 2) de geboorte van de Kerk is, wat zegt Handelingen 3:1 over de context van de Kerk?
 2. Wie stapt er uit in geloof in Handelingen 3:6-8?
 3. Wat heeft nu genezing gebracht volgens Handelingen 3:16-17? Vergelijk de uitdrukkingen met Jakobus 5:14-15. Wat valt op?
 4. De claim van Petrus in Handelingen 3:18 is stevig: “Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monde van alle profeten had aangekondigd; dat zijn messias zou lijden en sterven.” Welke profetieën kan je die dit aankondigen?
 5. Welk perspectief biedt Petrus de Jood die wil ingaan op de oproep “Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden.” (Handelingen 3:19; in de Ethiopische oude manuscripten wordt dit gevolgd door “en wordt gedoopt.”) in de verzen 20-26). Let op dat hier niet staat:
  1. Dan komt Jezus in je hart wonen.
  2. Ben je welkom in onze samenkomst. We hopen dat je snel de fundamentencursus gaat doen en je dan aansluit bij onze gemeente.
  3. Moet je….
 6. Waarom waren de Sadduceeën ontstemd in Handelingen 4:2? Vergelijk met Mattheüs 3:7.
 7. Wat is het effect op de omvang van de gemeente? (Handelingen 4:4; vergelijk met Handelingen 2:41 en 2:47).
 8. Waarom staat er in Handelingen 4:8 ‘Petrus antwoordde, vervuld van de Heilige Geest: …”? Vergelijk dit met Handelingen 4:13.
 9. Hoe uitzinnig we ook zijn over wonderen en tekenen, ze hebben een beperkte waarde. Denk aan de tekenen die Mozes en Aäron verrichten voor de ogen van de Egyptische farao (Exodus 7-11), de erkenning van het Sanhedrin in Handelingen 4:13-16 en de boute uitspraken van Jezus in Mattheüs 12:39-40. Denk aan het belang dat Jezus zelf geeft aan ‘uw zonden worden vergeven’ versus ‘sta op en neem uw matras op’ in Mattheüs 9:5 / Markus 2:9.
 10. Wat is het evangelie zonder de naam van Jezus? En wat gebeurt er als deze naam is inbegrepen? (Handelingen 4:18-31).
 11. Waarom staat er in Handelingen 4:33 “…., en God begunstigde allen rijkelijk.”? Hint: herlees Handelingen 3:19-21, 25.
 12. Welk perspectief op de eindtijd zou meegespeeld kunnen hebben bij de praktijk in Handelingen 4:34-36)? Hint: herlees Handelingen 3:19-21.