Verslag 21e BPUG Seminar: People, Plan It, Profit

Het jaarlijkse BPUG seminar, met 21 edities volwassen en de laatste jaren het grootste congres in Nederland op het vakgebied projectmanagement, staat dit keer in het teken van People, Plan It, Profit. Een kwinkslag naar Planet, dat je ongemerkt op de plaats van Plan It leest. Het blijven vakidioten, dus moet het wel gepland en beheerst. Niettemin meer vegetarische opties bij de lunch, het boek Duurzaam projectmanagement van Gilbert Silvius en bamboe bekers voor de sprekers (geen onderbroeken, dat vindt de seminar commissie dan weer gênant), en een water cooler met herbruikbare (plastic) bekers in plaats van plastic halve literflessen water om de dorst van 430 deelnemers tijdens de reeks workshops en presentaties te lessen.

Gilbert Silvius – duurzaam projectmanagement: de nieuwe standaard

Bpug seminar 2018Gilbert Silvius is professor voor project- en programmamanagement bij Hogeschool Utrecht en LOI Hogeschool en adviseur bij enable2change. Hij was in 2008 initiatiefnemer en kerndocent van de eerste MSc Project Management in Nederland, waarin duurzaamheid een belangrijk thema is en de boodschap bij de standaard projectmanagement, het extra zo je wil, moest worden. Samen met Ron Schipper schreef hij het boek Duurzaam Projectmanagement.

Van alle economische activiteit in westerse landen wordt 30-35% in projecten gerealiseerd. Deze projecten hebben impact op de 70% van de rest van de economie. De betekenis van de professie projectmanagers is enorm. Er zijn verschillende perspectieven op projecten:

  • taak (de opdracht, het resultaat dat geboekt moet worden)
  • organisatie/verandering (het gewenste effect)
  • maatschappelijk (projecten zijn het vehikel om maatschappelijk relevante veranderingen te bewerkstelligen).

IPMA’s International Competence Baseline 4 erkent sustainability als competentie voor de projectmanager. Anders dan in 2008 is duurzaamheid niet langer een nice to have, maar behoort dit tot de must haves van vakgenoten. Beschouw je als projectmanager:

  • de herkomst van je bronnen
  • de levenscyclus van het resultaat?

Voorbeelden zijn de criteria die bij de realisatie van het Vienna North Hospital zijn gesteld of de prefab woningen die Ballast Nedam neerzet. Management of stakeholders wordt meer en meer management for stakeholders.

Kitty Clerc – Hoe organiseer je zelfsturende teams

Kitty Clerc definieert zelfsturing als delegeren en belicht een Team Maturity Model met de volgende niveaus.

  1. het team kent de eigen plek en functioneert als team.
  2. samenwerken binnen een team heeft de aandacht.
  3. samenwerken binnen de organisatie heeft de aandacht.
  4. ondernemerschap van het team heeft de aandacht

Bpug seminar 2018De zaal zit vol, dus het is dringen aan de tafels waar teams die het nieuws haalden, van het kabinet tot Buurtzorg, het vrouwen hockeyteam tot de bouwlunch aan de Utrechtse Uithoflijn, geplot worden op de vier niveaus. Pas op niveau 3 en 4 kun je spreken van zelforganisatie. De rol van de projectmanager verschuift naar die van regisseur.

Roel Riepma – Waarde creëren

Het is altijd een goed idee om een aankomend product, in dit geval een boek, te promoten op een congres of seminar. Roel Riepma (Project Academie) brengt deze zomer een boek uit rond het OK model, waarin omgevingsfactoren en organisatie-aandachtsgebieden worden gebruikt om waarnemingen in een organisatie te rubriceren. Door vraagstukken zo te beoordelen, dan te onderzoeken op oorzaken en te nemen besluiten kan de vervolgstap gezet worden naar de samenstelling van een projectenportfolio om de gang naar de gewenste verandering te definiëren.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende waarde-begrippen. Er wordt niet alleen aan financiële waarde, maar ook aan persoonlijke, natuurlijke, sociale en materiële waarde bijgedragen. Het 7S model is uitgebreid met een achtste S, namelijk van Surrounding en prominenter gemaakt, als korte samenvatting van het te verschijnen boek.

Emma Jones – The Praxis Framework: Unlocking P3M to drive capability

Bpug seminar 2018Emma Jones (APMG) onthult het Praxis framework, een al vier jaar bestaande online verzamelbak van kennis op het vakgebied, van de methoden PRINCE2 en MSP tot het PMBoK en case studies. Praxis brengt voor projecten, programma’s en portfolio’s zowel de methode, de competenties als een maturity model bij elkaar, voorziet in mappings en glossary om bruggen te bouwen en te ontdubbelen. Het materiaal is uit het Engels in zes talen vertaald. De BPUG zoekt vrijwilligers voor een Nederlandse vertaling. Het geheel is toegankelijk, wordt onderhouden door vrijwilligers, en is gratis. De gedeelde conclusie onder het publiek is: moet verder verkend worden, dit is een goed bewaard geheim.

In 2018 komt een iMA Praxis met modules voor interpersonal skills, in 2019 gevolgd door een v2 met agility, sustainability en change management als aandachtsgebieden. Een Praxis Trust wordt in het leven geroepen om commercieel uitnutten van Praxis tegen te gaan. Klonen is mogelijk om er een eigen (organisatiespecifieke) draai aan te geven. Daarnaast is met Praxis Local een PDF lokaal te plaatsen dat als front-end voor de content op de Praxis website dient.

Cameron Stewart – Organizational agility

Cameron Stewart (Axelos) was ook vorig jaar van de partij. Nu, aan de vooravond van de uitgifte van een nieuw product rond agility van grote organisaties, neemt hij zijn publiek mee in de noodzaak vooral niet de start-up te kopiëren. Als je een grote organisatie bent, ben je dat om een reden. De start-up wil uiteindelijk net zo succesvol worden als jij. Wel moet je als organisatie begrijpen dat de standaard voor wat goed of succesvol betekent evolueert en verschuift. Wat nu super is, is morgen niet meer goed genoeg. Naast projectmatige verandering, zou verandering het probleem van ons allemaal moeten zijn in de organisatie. Lokale, kleine initiatieven, moeten hand in hand van grotere projecten en grootschalige transformatieprogramma’s organisaties vooruitstrevend en in leven houden.

Wil Hendrickx en Remi-Arnand Collaris – Praxis: doe het zelf

Voor de laatste sessie die ik vandaag kan bijwonen, wissel ik van plan. Ik wil meer weten van Praxis en ermee aan de slag. Wil en Reni-Armand (Lagant) denken dat met een ganzenbordspel door de capability maturity levels op een aantal functies te bereiken. Maar naast de duo-presentatie wordt ook een tweede model, los van Praxis, rightshifting geïntroduceerd. Van echt verkennen van Praxis komt niets. Wel weet ik wat meer over de praktijk van resource management bij de Belastingdienst.

Dit is mijn greep uit het dagprogramma. Hoe vond je het zelf? Alle presentaties vind je online.