Frans Bosscher – Het Waterloopbos

In het unieke foto- en verhalenboek Het Waterloopbos heeft Frans Bosscher, geholpen door diverse (oud)-medwerkers van het waterloopkundig laboratorium in het Voorsterbos in de zuidoosthoek van de Noordoostpolder. Tegenwoordig beheert Natuurmonumenten dit gebied voor de recreant. 10e Kleurentocht SWOS Waterloopbos 4In elk jaargetijde is het er boeiend om te wandelen tussen de (soms vervallen) schaalmodellen van havens, rivierdelta’s en waterbouwkundige werken. Sinds 1920 is het onderzoek in schaalmodellen belangrijk geworden. Sinds de eeuwwisseling is er in Duitsland, Oostenrijk en Zweden een begin mee gemaakt. Voor de Afsluitdijk wordt nog onderzoek gedaan in Karlsruhe, daarna in opdracht van de DIenst der Zuiderzeewerken in Delft. De deltagebieden in zuidwest-Nederland kunnen niet op schaal in een hal in Delft worden gemaakt en zo wordt het idee van een buitenlaboratorium geboren. 10e Kleurentocht SWOS Waterloopbos 3De keus valt op het Voorsterbos bij Kraggenburg. De bodem van zand en keileem laay nauwelijks wter door. Water uit het Vollenhover Kanaal kan via natuurlijk verval naar de modellen gevoerd worden, om vervolgens op de Zwolse Vaart geloosd te worden; het niveauverschil bedraagt 4,5 meter. 10e Kleurentocht SWOS Waterloopbos 2Het modellenonderzoek kent sinds 1954 drie thema’s: stroom-, golf- en scheepvaartmodellen. Computers zijn er nog niet. Wiskundige modellen moeten doorgerekend worden. Modelarbeiders doen het bouw- en timmerwerk aan de schaalmodellen in het bos. Vele waterbouwkundige projecten in binnen- en buitenland zijn hier onderzocht tot het werk efficiënter achter een computer gedaan kan worden. In 1996 sluit het Waterloopkundig Laboratorium. Alleen de Deltagoot, gebouwd in 1978, blijft tot 2015 in gebruik.

Waterloopkundig werk om golven te simuleren in Waterloopbos 1Oud-medewerkers halen herinneringen op geïllustreerd met veel zwart-wit foto’s, Jeroen Bosch laat het Waterloopbos in kleurenfoto’s zien. Vervallen bouwwerken in een volgroeid bos hebben iets mysterisch. Tegenwoordig is het Waterloopbos daarom ook vaak een podium voor kunstenaars, terwijl er een natuurmonument in de nog jonge polder ontstaan is. Uitgeverij Blauwdruk krijgt mijn complimenten voor dit blader- en kijkboek. Ik heb bij deze bespreking eigen foto’s uit het Waterloopbos geplaatst.

Zie ook: