Laura Dijkhuizen & Henk Bakker – Typisch evangelisch: een stroming in perspectief

Zelf ben ik al ruim 30  jaar betrokken en actief in de evangelische beweging in Nederland. Het boek Typisch evangelisch: een stroming in perspectief van Laura DIjkhuizen en Henk Bakker, geholpen door een keur aan gastschrijvers uit het ‘evangelische wereldje’ is enerzijds een trip down memory lane, anderzijds overtuigend dat er geen heden of toekomst zonder het verleden is. Wat zijn de wortels van evangelische gemeenten en parakerkelijke organisaties? Henk Binnendijk, Johannes de Heer en Corrie ten Boom zijn hebben onmiskenbaar hun invloed gehad, maar ook Youth for Christ, Jeugd met een Opdracht, de Evangelische Omroep en een reeks aan theologische opleidingen.

De evangelische beweging wordt getypeerd als bruggenbouwer, terwijl de interne dynamiek nog lang niet is uitgewerkt. De sterke nadruk op een persoonlijk geloof, het mogen ontdekken van Gods goede nieuws heeft veel mensen aangezet om de zending en evangelisatie in te gaan, met kunst, (van Continental Singers en The Burning Candles tot Flevo Festival) vormingsjaren (EH tot Discipel Traniningschap School) en actievoeren (van OneWay Day tot Mars voor Jezus) het evangelie verder te brengen en toegankelijk te zijn voor niet-gelovigen en nieuwsgierige medechristenen uit andere kerken. De regelmatig wat overlappende stukken geschiedenis zijn afgewisseld met profielschetsen van ‘bekende namen’, van Johannes de Heer tot Gert van de Vijver, Elly & Rikkert Zuiderveld tot Nico van Biljouw).

Evangelisch is met een Nederlandse focus (en dus anders dan wat de Amerikanen onder evangelicals scharen) geschreven, maar sluit de nauw verwante pinksterbeweging, Baptistengemeenten en Vergadering van gelovigen in de beschouwing. Er is plek voor tops en flops. De malversaties van Rob Allard bij Berea, de financiële problemen bij tal van organisaties komen net zo goed aan bod als de wonderbaarlijke genezingen en de succesvolle EO jongerendag en Opwekkingsconferentie. Een aantal thema’s als vrouwen in de evangelische beweging, leiderschap en zending vullen de beschrijving aan. Er is een doorkijk in de toekomst van de relatief nog jonge beweging. Natuurlijk mis ik nog wel aspecten: zo waren een blik in de megakerken in Nederland (VEZ Zwolle, Bethel Drachten), of wat statistieken (groeicijfers, ledenaantallen, spreiding evangelische gemeenten over het land) nuttige aanvullingen geweest. Ik had een exemplaar van de bibliotheek geleend, maar ben zo enthousiast, dat ik een eigen boek heb besteld. Deze komt naast het Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis van Herman Selderhuis.